Advanced
Search
 1. Home
 2. Barrett Modeli Nedir?

Barrett Modeli Nedir?

 • 13 Şubat 2021
 • 0 Likes
 • 185 Views
 • 0 Comments

Bu yazı, Richard Barrett tarafından pratik bir şekilde geliştirilen Barrett Modelini açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü gelişim ve motivasyon aracının temellerini anlayacaksınız.

Barrett Modeli nedir?

Bir insan olarak nasıl gelişiriz? İşimiz nedir ve ne yapabiliriz? Bunlar, birçok insanın geçmişte yalnızca sorduğu değil, aynı zamanda bugün hala güncel ve geçerli olan acil sorulardır. Bir kişinin veya kuruluşun gelişimi, herkesin kolayca anlayamayacağı bir şeydir. Bu yüzden Richard Barret, Barrett Modeli adlı modelinde yedi farkındalık seviyesi geliştirdi. Model, Abraham Maslow’un ‘ihtiyaçlar hiyerarşisine’ dayanmaktadır. Richard Barrett, birkaç küçük ayarlamayla bilincin evrimini simüle edebileceğini fark etti. Barrett Modeli sadece bireylere değil, aynı zamanda örgütler, toplumlar ve uluslar gibi yapılandırılmış insan gruplarına da uygulanabilir.

Richard Barrett, Barrett modelini 1998’de tamamladı ve ardından ‘Kültürel Dönüşüm Araçları (CTT)’ için temel olarak kullanıldı. Bu araç, kuruluşların ve liderlerinin kültürel değerlerini haritalamak için kullanılır.

Barrett Modelindeki Dinamikler

Barrett Modeli iki yönden oluşur – yedi bilinç düzeyi ve psikolojik gelişimdeki yedi adım. Her insan bilinç seviyelerinin birinden hareket eder ve ardından psikolojik gelişimin yedi adımında daha da büyür. Bir kişinin ne kadar hızlı büyüdüğü ve ne kadar ileri gidebileceği, ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerine bağlıdır.

Normal koşullar altında, bilinç düzeyi psikolojik gelişim düzeyine uygundur. Fakat kişi, iç istikrarı olumsuz etkileyebilecek bir durumla karşı karşıya kalabilir. Örneğin travmatik bir deneyim, birinin merdivende bir veya daha fazla seviye düşmesine neden olabilir. Özellikle bu deneyim bir çocuğun veya gencin başına geldiğinde, kalıcı hasar olasılığı vardır.

Öte yandan, bir kişi geçici olarak bilinç merdiveninde birkaç seviyeye tırmanabilir. Bu durum sözde zirve deneyimi gerçekleştiğinde olur. Coşku ve uyum anları, zirve deneyimlere aittir. Spiritüel deneyimler, bir kişinin geçici olarak daha yüksek bir bilinç düzeyine geçmesini de sağlayabilir.

En yoğun deneyimden sonra, kişi genellikle psikolojik gelişim düzeyine karşılık gelen bilinç düzeyine geri döner. Bununla birlikte istisnai durumlardan sonra, birisinin daha yüksek bir bilinç seviyesinden çalışmaya devam etmesi meydana gelebilir. Örneğin, biri harika bir sonuç elde ettiğinde, bu onun kendine daha fazla güvenmesini ve bir seviyede ilerlemesini sağlayabilir.

Yedi seviye

Modelin altından başlayarak yedi öz farkındalık düzeyi aşağıda tartışılmaktadır. Bilincin ilk üç seviyesi, kişisel çıkar, sevgi ihtiyacı ve ait olma arzusuna odaklanır. Abraham Maslow bunlara ‘eksiklik ihtiyaçları’ veya temel ihtiyaçlar adını verdi. Bu seviyelerde benlik saygısı üzerinde çalışılıyor. Dördüncü seviyeden başlayarak, kişi bir dönüşümden geçer ve daha sonra gelişim ihtiyaçları ile ilgili hale gelir. Daha sonra odak noktası, kalkınmanın genel çıkarlarıdır. Maslow daha önce bu seviyelere ‘büyüme ihtiyaçları’ adını verdi.

1. Hayatta Kal

İlk seviyenin teması hayatta kalmaktır. Bu durum sağlık, beslenme, finansal istikrar ve kendini savunma gibi fiziksel ve hayatta kalma ihtiyaçlarını karşılamayı içerir. Birinci seviyede kişinin gelişimini engelleyebilecek konular şunlardır: yoksulluk, şiddet, açgözlülük ve yolsuzluk.

2. İlişkiler

İkinci seviyenin teması sosyal ihtiyaçlarla ilgilidir. İnsanlar doğası gereği sosyal yaratıklardır. Bu yüzden bir kişinin öz saygısı üzerinde çalışmadan önce uyumlu ilişkiler kurmak ve sürdürmek çok önemlidir. İlişkiler, aile ve arkadaşlıkları içerir. Bir yere ait olmayı isteme duygusu da bu seviyeye aittir. Dürüst, şeffaf ve açık bir şekilde iletişim kurmak gerekiyor. İlişkiler şu nedenlerle engellenebilir: nefret, kıskançlık, yargı, çatışma ve dedikodu.

3. Öz saygı

Kendine saygı, dönüşümün başlamasından önceki son seviyedir. Özgüven, öz saygıya da düşer. Birisi kendine güveni olmadığında, genel kalkınma ilgisi son 3 seviyeye aktarılamaz. Özsaygı, bağımsızlık, gurur, disiplin ve olumlu bir öz imaj tarafından geliştirilir. Kendine saygı eksikliği şunlardan kaynaklanabilir: kibir, statü, güç ve katılık.

4. Dönüşüm

Dördüncü seviyede, kişi veya kuruluş geçiş yapabilir. Kendi çıkarınız doğrultusunda hareket etmekten, ortak çıkar adına hareket etmeye doğru bir geçiş var. Bu aşamada kişi bilinçaltı korkularının nasıl kontrol edileceğini öğrenir. Bu korku, insanların daha düşük bilinç seviyelerinde sıkışıp kalmasına neden olur. Odak noktası, cesaret, takım becerileri, uyarlanabilirlik ve bilgi paylaşımı gibi özelliklerin sürekli yenilenmesi ve geliştirilmesidir. Bu seviyeden başlayarak, kişisel gelişimden söz edilir ve geliştirilen yetenekler değerlendirilir.

5. İç uyum

Beşinci seviyenin odak noktası, değerlere ve normlara dayalı bir vizyonla paylaşılan, olumlu ve yaratıcı bir kültür geliştirmektir. Kuruluşlar için, buradaki odak noktası çalışanları geliştirmek ve pozitif tutmak olmalıdır. İç uyumla ilgili kişisel özellikler şunlardır: dürüstlük, yaratıcılık, tutku, dürüstlük ve güven. Tutkuları hizalayarak ve hedefler koyarak net bir gelecek vizyonu yaratılır.

6. Bir fark yaratın

Sondan bir önceki seviyede, her şey işbirliği, sezgi, empatik yetenek ve akıl hocalığı ile ilgili. Bu aşamada hayatın veya örgütün anlamı belirlenir. Bu düzeyde en önemli şey, ortak çıkarlara dayalı ilişkilerin geliştirilmesidir.

7. Hizmet

Barrett Modelinin son seviyesinde, odak noktası insanlığa ve gezegene hizmettir. Farklı aşamalarda oluşturulan bilgi ve beceriler artık paylaşılmaktadır. Barrett bu seviyeye ‘hizmet’ adını verdi çünkü gelişmiş yeteneklere sahip bir kişinin geride bırakabileceği miras dünyanın geri kalanına hizmet etmek için kullanılabilir.

Farklı seviyeler, farklı insanlar

Açıkçası, herkes aynı seviyeden hareket etmiyor. Bir kişi yalnızca temel ihtiyaçlara, ilk üç seviyeye odaklanırsa, bu kişi bencil ve yüzeysel olarak kabul edilebilir. Yalnızca en üst üç seviyeye, yani büyüme ihtiyaçlarına odaklanan bir kişi, hem kişisel hem de sosyal alanlarda hoş olmayan durumlara neden olabilecek temel ihtiyaçlarını göz ardı etme eğilimindedir. Ayrıca beceriksizliğe ve beceriksizliğe neden olabilir.

En başarılı insanlar, temel ve büyüme ihtiyaçlarını dengeleyebilen kişilerdir. Öz farkındalığın tam spektrumundan hareket ederler. Başkalarına güvenirler ve son derece karmaşık konuları veya durumları denetleyebilirler. Ayrıca hemen hemen her duruma hızlı bir şekilde uyum sağlama konusunda herhangi bir problem yaşamazlar.

Konu Özeti

Her insan fiziksel olarak olgunlaşana kadar, yaklaşık 20 yıllık bir yaşamın ardından, hepsi psikolojik gelişim konusunda aynı yolu izler. Barrett Modelinin ilk üç seviyesinde, temel ihtiyaçların nasıl karşılanabileceğini öğreniyoruz. Bu ihtiyaçlar karşılanmadığında kişi endişeli hale gelebilir ve büyümeye devam edemez ama temel ihtiyaçlar karşılandığında artık onlara dikkat edilmez. Birisi 30 yaşına geldiğinde, büyüme ihtiyaçları gelişir; dönüşümün başladığı yer burasıdır. Bu ihtiyaçlar karşılandığında, kişi iç sevinci yaşar ve bilgi ve armağanlarını toplumla paylaşmaya motive olur.

Ne düşünüyorsunuz?

Barrett modelinin açıklamasını tanıyor musunuz? Geçtiğiniz farklı seviyeleri ve aşamaları tanıyor musunuz? Kendinizden daha fazlasını elde etmek için ipuçlarınız veya eklemeleriniz var mı?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Barrett, R. (1998). Barrett Modeli.
 • McLeod, S. (2007). Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi. Basitçe Psikoloji, 1.
 • R. Barrett Values ​​Center, eigen web sitesi: https://www.valuescentre.com/mapping-values/barrett-model.
  • Share:

  Leave Your Comment