Advanced
Search
 1. Home
 2. Yol-Hedef Liderlik Teorisi Nedir?

Yol-Hedef Liderlik Teorisi Nedir?

 • 18 Aralık 2020
 • 0 Likes
 • 228 Views
 • 0 Comments

Bu makale Robert J. House ve Terence R. Mitchell tarafından pratik bir şekilde geliştirilen Yol-Hedef Liderlik Teorisini anlatmaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü liderlik aracının tanımını ve temellerini anlayacaksınız.

Yol-Hedef Liderlik Teorisi nedir?

Yol-Hedef Teorisi, geçen yüzyılın 70’lerinde Amerikalı yönetim gurusu ve çeşitli kültürlerde liderlik alanında uzman olan Robert J. House ve Amerikalı örgütsel uzman Terence R. Mitchell tarafından geliştirilen bir liderlik teorisidir.

Bu liderlik teorisinde, bir liderin çalışanlarını tamamladığını ve eksikliklerini telafi ettiğini varsayarlar. Yol Hedef Teorisinin görev odaklı faktörleri durumsal liderlikle eşleşir. Yol-Hedef Liderlik Teorisinde, etkili liderler çalışanlarına, House ve Mitchell tarafından ‘takipçiler’ olarak adlandırılan, hedeflerine ulaşmak için izlemeleri gereken açık bir yol sunar. Bu tür bir denetim, tuzakları ve barikatları ortadan kaldırır. Yol-Hedef Teorisi, liderlerin çalışanlarını hedeflerine ulaşmaları için cesaretlendirmeleri ve desteklemeleri için yollar sağlar. Buna ödüller de dahildir.

Yol-Hedef Liderlik Davranışı Teorisi

Motivasyon liderlikte önemli bir bileşendir ve Yol-Hedef Liderlik Teorisinde önemli bir rol oynar. Sonuçta, liderlerin çalışanlarını çalışma ortamlarında akıllı hedeflerine ulaşmaları için nasıl motive edebilecekleri ile ilgili. House ve Mitchell, liderlerin çalışanlarını ödüllendirerek motivasyonu artırabileceklerini öne sürüyor. Ek olarak hedefe ulaşmak için hangi yolu seçeceklerini netleştirmeli ve çalışanlarına koçluk yaparak ve çalışma ortamlarında onları doğru yolda tutarak onlara odaklanmalıdırlar. Bu sadece iş zevki artıracaktır. Yol-Hedef Teorisine göre, liderler çeşitli lider davranış/liderlik davranışlarına odaklanmalıdır. Bu durum odaklanma ve destek sağladıkları sürece duruma ve çalışana göre değişebilir. Bu durum liderlerin departmanın hedefleri üzerinde çalışmasına izin verir, aynı zamanda bunları organizasyonun hedefleriyle birleştirir.

4 Liderlik Stili

Doğru liderlik tarzı, duruma ve çalışanlara bağlıdır. Seçilen liderlik tarzı ancak çalışanları tarafından kabul edildiğinde ve onları motive edip tatmin ettiğinde kabul edilebilir. Çalışanlarını kolaylaştırmak, koçluk etmek ve ödüllendirmek liderin görevidir. Yol-Hedef Teorisi dört liderlik tarzını tanımlar:

1: Yönlendirici liderlik

Bu liderlik tarzında lider, tam olarak ne yapılması gerektiğini, görevlerin nasıl yapılması gerektiğini ve son teslim tarihinin ne olduğunu bilir. Bu durum çalışanlarına süreçlerle ilgili net yönergeler sağladığı ve onlardan ne beklendiğini ve görevlerini en iyi nasıl yerine getireceklerini söylediği anlamına gelir. Çalışanlar yakın denetime tabi tutulur. Bu yüzden bu yönetim tarzı, rehberliğe ihtiyaç duyan ve düzenli olarak kontrol edilmesi gereken çok deneyimsiz çalışanlar için daha uygundur.

2: Destekleyici liderlik

Bu liderlik tarzında, destekleyici lider, çalışanlarının ihtiyaçlarına ve refahına çok önem verir. Lider davranışı, arkadaş canlısı ve empatik olmakla karakterizedir. Çalışanlarına saygılı davranır ve gerektiğinde onları destekler. Bu yönetim tarzı, çalışanın (kişisel) bir sorunu olduğu, kendine inanmadığı veya geçici olarak motivasyonunun düştüğü durumlarda kullanışlıdır.

3: Başarı odaklı liderlik

Bu liderlik tarzında lider, zorlu hedefler belirler. Çalışanlarından en üst düzeyde başarılar bekler ve bunun üstesinden gelme yeteneklerine güvenir. Onları mükemmel iş başarıları sergilemeye ve sürekli iyileştirmeye zorlar ve çalışanlarının yeteneklerine son derece güvenir. Tamamen bağımsız çalışabilen ve problem çözme kapasitesine sahip çalışanlar bu yönetim tarzına uygundur.

4: Katılımcı liderlik

Bu liderlik tarzında lider, çalışanları ile çalışmayı çok önemli görmekte ve kararlara onların fikir ve görüşlerini dahil etmektedir. Bu durum danışmaya ve tartışmaya açık olduğu anlamına gelir ve karar alma sürecinde çalışanlarından gelen önerileri içerir. Lider, bu liderlik tarzını, özellikle çalışanlar yüksek oranda dahil olduğunda ve uzmanlık bilgisine sahip olduğunda uygulayacaktır. Onların tavsiyeleri lider için paha biçilmezdir.

Yol-Hedef Teorisinin Uygulanması

Yol-Hedef Liderlik Teorisi, liderlerin esnek olduklarını ve liderlik tarzlarını duruma uyarlayabileceklerini varsayar. Bu durum çevreden, işten ve çalışanların özelliklerinden etkilenir. Çalışanların deneyim düzeyi, bağımsız çalışma yeteneği ve motivasyonu da rol oynar. Daha güçlü veya daha iyi bir yaklaşım benimsemek lidere kalmıştır. Nihai hedefe götüren yolu açıklığa kavuştururken, liderler net yönergeler sağlamayı veya belirsiz ipuçlarına bağlı kalmayı ve geri kalanının çalışana bağlı kalmasına izin vermeyi seçebilirler. Durgunluğa yol açan engellerin olması durumunda çalışanlara yardım eli sunabilirler.

Yol-Hedef Teorisi: Motivasyonu Araştırmak

Yol-Hedef Teorisi, liderlerin çalışanlarını etkileyerek ve onları hedeflerine yönlendirerek kuruluşlarının çıktısını iyileştirebilmelerini sağlar. Çalışanlarını neyin motive ettiğini bilmek için aşağıdaki özellikleri araştırmak akıllıca olacaktır:

 • Çalışanlar içsel mi yoksa dışsal olarak mı motive? Dışsal, çalışanın esas olarak para kazanmaya ve ikramiye almaya odaklandığı gerçeğine atıfta bulunurken, içsel motivasyon ekstra sorumluluk, bağımsız çalışma ve güven şeklinde takdir edilmekle ilgilidir.
 • Çalışanın grup içinde güçlü bir bağlantıya ihtiyacı var mı ve bir ekipte çalışmayı mı tercih ediyor yoksa yüksek düzeyde bağımsızlık mı gerektiriyor?
 • Çalışan işini bağımsız olarak yapmak ister mi yoksa yönlendirilmesi ve kontrol edilmesi onun için önemli mi?

Liderler, bu soruları cevaplayarak çalışanlarının motivasyonel ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilir ve liderlik tarzlarını buna göre ayarlayabilir.

Ne düşünüyorsunuz?

Yol-Hedef Liderlik Teorisi ile ilgili deneyiminiz nedir? Pratik açıklamayı tanıyor musunuz yoksa daha fazla eklemeniz mi var? Çalışanları hedeflerine ulaşmaları için cesaretlendirmek ve desteklemek için başarı faktörleriniz nelerdir?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Evans, MG (2002). Yol-Hedef Liderlik Teorisi. Liderlik, 115-138.
 • Ev, RJ (1971). Lider Etkinliğinin Yol-Hedef Teorisi. İdari Bilimler Üç Aylık. 16, 321-328.
 • House, RJ ve Mitchell, TR (1975). Yol-hedef liderlik teorisi (No. TR-75-67). Washington Üniversitesi Psikoloji Bölümü.
 • Sagie, A. ve Koslowsky, M. (1994). Stratejik ve taktiksel değişim kararlarına katılımın bir işlevi olarak örgütsel tutumlar ve davranışlar: yol-hedef teorisinin bir uygulaması. Örgütsel Davranış Dergisi, 15 (1), 37-47.
  • Share:

  Leave Your Comment