Veri İşleme Kursları ve Sınıflarına Genel Bakış

Temel Bilgiler

Veri işleme dersleri veritabanı yönetimi ve bilgisayar bilgi teknolojisi diploma, sertifika ve lisans programlarında bulunabilir. Diploma ve sertifikalara ek olarak, bu programlara kaydolan öğrenciler Bilgi Teknolojilerinde Bilim Önlisansı (AS) veya Bilgi Sistemleri ve Teknolojisinde Uygulamalı Bilimler Lisansı (BAS) gibi bölümler kazanabilirler.

Bu kurslarda öğretilen bazı ortak kavramlar:

  • Farklı bilgi sistemi türleri
  • Proje yönetimi teknikleri
  • Farklı veri sistemlerinin modellenmesi
  • Veri işleme ile ilgili programlar geliştirmek
  • Veri sistemlerinin test edilmesi ve bakımı

Popüler Kursların Listesi

Bilgisayar Tabanlı Sistemlere Giriş Kursu

Bu ders öğrencilere iş ve diğer profesyonel ortamlarda kullanılan bilgisayar bilgi sistemleri, donanım, yazılım ve prosedürleri hakkında genel bir bakış sunar. Programlama dilleri de tartışılmaktadır. Öğrencilerin daha ileri veri işleme derslerine geçmeden önce bu dersi tamamlamaları gerekebilir.

Sistem Analizi Kursu

Veri işleme öğrencileri, veritabanı organizasyonunun analitik ve sayısal modellemesi ve ölçüm yöntemlerini öğrenerek bilgisayar ve ağ sistemleri analizine giriş yapabilirler. Akış süreci şeması, veri yapıları, fizibilite tespiti ve bu problemlerde sistem bileşenlerinin nasıl analiz edileceği tartışılmaktadır. Öğrenciler, sistemlerin ne zaman güncelleme veya değiştirme gerektirdiğini belirlemeyi öğrenirler.

Veritabanı Yönetimi Kursu

Öğrenciler, temel veritabanı komutlarını kullanarak bilgileri düzenlemek, almak ve depolamak için gereken yapı ve programları öğrenirler. Farklı veritabanı yönetim sistemlerinin tasarımı, değerlendirilmesi ve uygulanmasına bir giriş de ele alınmaktadır. Bu sistem türleri düz dosya, ağ, hiyerarşik, ilişkisel, metin yönelimli ve nesne yönelimli olabilir. Öğrenciler ayrıca Yönetimsel Yapılandırılmış Sorgu Dili (SQL) ve diğer araçları kullanarak yedekleme ve veritabanı kurtarma stratejileri oluşturmayı öğrenirler.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir