Üstün Zeka Belirtilerinin Ortaya Çıkış Zamanı

Zeki çocuklar doğumdan itibaren mi böyle davranışlar sergilerler?

Üstün zekâlı çocukların bebekliklerinden beri gösterdikleri, gülme eylemine yatkınlık gibi bazı belirtiler vardır. Hareketli bir bebek olurlar, ama hiperaktif değildirler! Konuşmaya başladıktan hemen sonra kendiliğinden okuma-yazma öğrenirler. Bu durumdan ailelerinin çoğu kez haberi bile olmaz. Bu çocukların bir bölümü rakamları, basit işlemleri yine kendiliğinden öğrenirler. Bir konuyu öğrenmek için onun kaynağına gidip bilgiyi oradan kendi kendilerine almayı yeğlerler. Bu özellikleri yaşamları boyunca korunur. Zekânın oluşumunda genetik yatkınlık oldukça önemli bir rol oynar. Bir çocuğun sonradan üstün zekâlı olması mümkün değildir. Fakat yetenekleri çevresel faktörlerle geliştirilebilir.

Yapılan zekâ testlerinin bir değeri var mı?

Zekânın tanımlanması güçtür; tanımı ve ölçülmesi ile ilgili olarak çok sayıda kuram mevcuttur. Zekâ dendiğinde aklımıza genellikle zihinsel yetenek gelir. Zekâ testi olarak adlandırılan ölçme araçları da zihinsel yeteneği ölçmeyi amaçlarlar. Bir çocuğun zihinsel gelişim geriliğini veya üstün zihin gücünü ortaya çıkarmasının yanı sıra, çocukta hangi yeteneklerin ne kadar gelişmiş olduğunu, hangi alanlara daha fazla eğiliminin olduğunu belirlemede geçerli ve güvenilir kabul edilen zekâ testleri mevcuttur.

Annelerin çocuklarının zekâ seviyelerini ölçtürme çabalarını nasıl buluyorsunuz?

Çocuk sahibi olan her anne-baba bebeğinin sağlıklı olduğu kadar zihinsel gelişiminin de iyi durumda olmasını ister. Hemen hemen her ebeveyn çocuğunun zekâsını merak eder. Çocuğun her becerisi, değişik durumlardaki problem çözme ve akıl yürütme tarzı hep zekâ belirtisi olarak yorumlanır. Becerisi ve farklılığı çevresi tarafından da dikkat çeken çocukların aileleri ya ebeveynin isteği ile ya da çevrelerinden gelen “Senin çocuğun çok zeki, bir zekâsını ölçtür” önerisiyle uzmana başvurarak zekâ testi yapılmasını talep ederler. Ancak böyle bir merak bir çocuğa zekâ testi uygulanması için yeterli bir neden değildir. Sadece çocuğun ne kadar zeki olduğunu ispatlamak için uygulanan test çocuğa zarar verebilir. Böyle bir test, öncelikle çocuğun etiketlenmesine neden olacaktır. İyi ya da kötü yönde olan her etiketleme de ailenin çocuğu ile olan iletişiminden çocuğun arkadaşları arasında kendisini gördüğü yere kadar çeşitli değişikliklere neden olacaktır.

Zekâ ölçümünde sayısal bir veri elde edilmekle birlikte bu veri daha çok klinik değerlendirme için bir anlam ifade eder. Zekâ testi uygulama kararı ancak bir uzman tarafından verilebilir. Çocuğun okulda, evde ve sosyal ortamda yaşadığı akademik sorunlar ile iletişim ve davranış sorunları üzerine ancak uzman gerekli görürse böyle bir test yapılabilir.

Zeki çocukların eğitim öğretimleri diğer çocuklara göre farklılık gösterir mi?

Üstün zekâlı çocuklara verilecek olan farklılaştırılmış eğitim, bu çocukların gelişimini ve bireysel başarısını en üst düzeye çıkarmayı hedefler. Üstün yetenekliler kapasitelerine uygun eğitim almalıdırlar. Bu olmadığı takdirde hem bu yetenekleri körelebilir, hem de bu çocuklar psikolojik olarak sıkıntıya düşebilirler.

Aynı aileden hem üstün zekâya, hem de vasat zekâya sahip çocuklar çıkabilir mi?

Üstün zekâlı bir çocuğa sahip olmakta kalıtımın önemli bir rolü vardır. Aynı anne-babadan doğan iki kardeşin birisi normal sınırlarda zihinsel gelişim gösterirken diğeri üstün zekâlı olabilir, bu olasılık her zaman vardır. Fakat çevresel etkenlerin de önemi küçümsenmemelidir. Örneğin farklı yerlerde büyüyen tek yumurta ikizlerinin zihinsel gelişimleri önemli derecede farklılık gösterir.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir