Üstün Zeka Belirtileri

Üstün zekâlı çocuklar ile vasat zekâlı çocuklar arasındaki temel farklar nelerdir?

üstün zeka belirtisiÜstün zekâlı ve yetenekli çocuklar fen, sosyal bilgiler, matematik, edebiyat gibi akademik bir alanda veya sanat, yaratıcılık, önderlik vasıfları yönünden yaşıtlarından ileri düzeyde performans sergilerler. Çoğu zaman ileri gelişmişlikleri ebeveynleri, çevredeki insanlar ya da öğretmenleri tarafından kolayca fark edilir.
Üstün zekâlı çocuklar bebeklikten itibaren yaşıtlarına göre daha farklı gelişirler. Mesela normal çocuklara göre daha erken yürür, konuşurlar. El ve parmaklarını rahatça kullanabilirler. Normal bir çocuk ilk kelimesini yaklaşık 8 aylıkken söylerken üstün zekâlı çocuk ilk kelimesini ortalama 5,5 aylıkken söyleyebilir; 1,5 yaşına gelmeden önce de basit cümlelerle kendisini ifade edebilir. Üstün zekâlı çocukların hafızaları da çok kuvvetlidir. Pek çoğu okula başlamadan önce kendi kendilerine okumayı öğrenir. Bazı çocuklar ebeveynlerinin desteği ile okul öncesi dönemde okumayı öğrenebilir ama üstün zekâlı çocuklar bunu kendi başlarına yapabilirler.

Üstün zekâlı çocukların temel karakteristiği nedir? Diğerlerinden hangi davranışları sebebiyle ayrılırlar?

Üstün zekâlıların bir bölümü gerek anne-babaları, gerekse öğretmenleri tarafından kolayca fark edilemezler; hatta bazen yanlış yorumlanabilirler. Bu çocukların bazıları arkadaşları ya da öğretmenleri tarafından farklı davranışları olan, değişik fikirlere sahip acayip çocuklar olarak da tanımlanabilirler. Üstün zekâlı çocukların bir bölümünün tanılanması, teşhis konması zor olmasına karşılık bu çocuklar belirgin bazı özellikleri ile akranlarından ayrılırlar.

Üstün zekâlı çocukların çoğunluğunun gösterdiği en belirgin özellik küçük yaşlarda çok geniş sözcük dağarcığına sahip olmalarıdır. Ayrıca oldukça dikkatli gözlem yaparlar. Her şeye karşı meraklı davranışlar sergilerler. Bu çocuklar çevrelerine karşı çok iyi gözlemcidirler. Fotografik hafızaları vardır. Örneğin gördükleri bir objeyi en ince ayrıntısına kadar hatırlar, sonra da çiziverirler. Dikkatlerini odaklama süreleri diğer yaşıtlarına göre daha fazladır.

Sosyal akıl yürütme ve soyut düşünme yetenekleri çok daha erken yaşta gelişmeye başlar. Örneğin 4 yaşındaki bir çocuk hikâye kitaplarını, merakla resimlerine bakarak dinler. Aynı yaştaki üstün zekâlı bir çocuk ise resimdeki kahramanlar arasındaki ilişkiler, hangi kahramanların birbirine daha fazla benzediği, hangi kahramanın kimin yavrusu olduğu gibi konularla ilgilenir.

Üstün zekâlı çocukların ilgi alanları da diğer yaşıtlarına göre çok daha çeşitli ve geniştir. Bir yandan doğadaki canlılar ile ilgilenirlerken bir yandan da örneğin dünyadaki diller konusuna ilgi duyabilirler.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir