Advanced
Search
 1. Home
 2. Trompenaars Kültürel Boyutları Nedir?

Trompenaars Kültürel Boyutları Nedir?

 • 24 Ocak 2021
 • 0 Likes
 • 354 Views
 • 0 Comments

Bu yazı, Fons Trompenaars ve Charles Hampden-Turner tarafından geliştirilen Trompenaars Kültürel Boyutlarını açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü iletişim aracının temellerini anlayacaksınız.

Trompenaarların Kültürel Boyutları nelerdir?

Dünyanın her yerindeki kuruluşlar, çok çeşitli kültürlerle uğraşmaktadır. Fons Trompenaars’a göre kültürel farklılıklar gerçekliğin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak. En büyük farklılıkları ve kuruluşların bu farklılıklardan nasıl etkilendiklerini anlamak için, Fons Trompenaars ve Charles Hampden-Turner yedi kültürel boyutu birbirinden ayıran bir kültürel model geliştirdi. Bu yönetim ve iletişim modelinin adı Trompenaars Kültürel Boyutlarıdır.

Bunlar Trompenaar’lar ve Hampden Turner’ın yedi kültür boyutu:

 • Evrenselcilik ve Parçacıkçılık
 • Bireycilik ve Komüniteryenizm
 • Duygusal ve Nötr
 • Spesifik ve Yaygın
 • Başarıya karşı Ascription
 • Sıralı ve Eşzamanlı zaman
 • İç yöne karşı Dış yön
 • 1. Evrenselcilik ve Parçacıkçılık

  Evrenselci kültürde fikirler her yerde uygulanabilir ve her zaman doğru ile yanlış arasındaki ayrımı belirlemek için kullanılabilecek bir tanım vardır. Standartlar ve değerler önemlidir ve ancak konsültasyondan sonra ayrılabilir. Genel olarak, benzer durumlarda farklı kökenlerden insanların aynı maaşı aldığı kabul edilir. Belirli bir kültürde üyeler, fikirlerin pratikte nasıl uygulanabileceğini belirleyen koşulların olduğuna inanırlar. Etik kararlar alınırken kişisel ilişkiler ve yükümlülükler önemli bir rol oynar. Durum, örneğin maaşın itibar ve menşe ile bağlantılı olmasının bir sonucu olarak bunda önemlidir.

  2. Bireycilik ve Komünitarizm

  Bireycilik insanı bireyler olarak görür, oysa cemaatçilik insanlığı bir grubun parçası olarak tanımlar. Fons Trompenaars, bireyci kültürün batı dünyasının fikirleriyle bağlantılı olduğunu, cemaatçi kültürün ise batılı olmayan ülkelerle bağlantılı olduğunu söylüyor. Kültürler sürekli değişir ve bazen insanların düşündüğünden daha hızlı değişir. Bir örnek olarak, Fons Trompenaars, ilk başta ağırlıklı olarak cemaatçi olan Meksika’dan bahsediyor. Küresel ekonomiden etkilenen Meksika artık daha bireysel bir kültüre doğru ilerliyor.

  3. Nötr ve duygusal

  Nötr duygular kontrol edilirken, duygusal bir kültürde duygular açık ve kendiliğinden ifade edilir. Trompenaars’ın kültürel boyutları tarafsız kültürlerin en iyi bilinen ülkeleri, kamuoyunda kızgın olduklarında, yüksek sesle güldüklerinde veya başka duygusal patlamalar sergilediklerinde kaşlarını çattıkları Japonya ve Büyük Britanya’dır. Fakat duygusal bir kültürde bu davranışa izin verilir. Fons Trompenaars, İspanya ve Meksika gibi insanların sıklıkla güldüğü, yüksek sesle konuştuğu ve coşkuyla selamlaştığı ülkelerden bahsediyor. Tarafsız bir kültürden insanlar, duygusal kültürden insanlarla iş yaptığında, diğer kişinin davranışından caydırılabilir. İyi bir hazırlık ve birinin kültürünü dikkate almak, tuhaf durumları önleyecektir.

  4. Spesifik ve dağınık

  Belirli bir kültürde bireyler, diğer insanlarla kolayca paylaştıkları geniş bir kamusal alana sahiptir. Ayrıca iyi arkadaşlarla ve yakın arkadaşlarla paylaştıkları küçük bir özel alanları da var. İnsanlar genellikle hem kamusal hem de özel alanda birbirlerine gayri resmi olarak yaklaşırlar. Yaygın bir kültürde kamusal alan ve özel alan iç içe geçme eğilimindedir. Yaygın bir kültürdeki insanlar bu yüzden özel alanlarını koruyacaklar çünkü bu kamusal alana kolay erişim sağlayacaktır. Yaygın bir kültürden insanlar resmiyete büyük değer verir.

  5. Başarı mı tanıma mı

  Bu elde edilen statü (başarı) ile atfedilen (atfedilen) statü ile ilgilidir. Başarı odaklı bir kültürde, bir kişinin değeri performanslarına ve görevlerini ne kadar iyi yerine getirdiklerine göre belirlenir. Statünün atfedildiği bir kültürde statü, söz konusu kişinin kim olduğuna bağlıdır. Pozisyonları örneğin köken, cinsiyet, yaş, kariyer veya bir kişinin kariyeri veya pozisyonundan elde edilir. Başarı odaklı bir kültürden biri, atıf odaklı bir kültürden insanlarla iş yaptığında, resmi gelenek ve göreneklere aşina olan ve yerleşik unvanlara saygı duyan daha yaşlı, daha deneyimli kişilerin görevlendirilmesi tavsiye edilir.

  Aksine, atıf odaklı bir kültürden insanların, başarı odaklı bir kültürden insanların bilgi ve becerilerinin ne olduğunu tam olarak bilen iyi bilgilendirilmiş insanlardan yararlanmaları önemlidir. Fons Trompenaars, sıklıkla bir karışımın olduğunu söylüyor, bu sayede kültür, Başarı ya da Ascription kültürlerinden hangi öğelerin vurgulanacağını belirledi.

  6. Sıralı ve eşzamanlı zaman

  Zaman farklı şekillerde ölçülebilir ve anlaşılabilir. Geçmişi, bugünü ve geleceği yılları, ayları, haftaları, günleri ve saatleri kullanarak ölçüyoruz. Zamanın bu somut ölçümü, sıralı zamana denk gelir. “Vakit nakittir”, tıpkı saate karşı ebedi yarış gibi bu kültürün bir parçasını oluşturan genel bir ifadedir. Senkronize zaman daha soyuttur ve aynı anda çeşitli projeler üzerinde çalışabilmeye odaklanır. Zaman dilimleriyle ilgilenmez ama insan vücudunun kendi ritmi olduğunun farkındadır. Senkronize bir zamanda, grubun ve doğanın ritmi ile ilgilidir. Bununla birlikte aynı anda birkaç şey yapma riski vardır. İşin gerçekten tamamlanmamasına neden olabilir.

  7. İç yöne karşı dış yön

  İç-yönelim ve dış-yönelimli kültürlerde odak, insanların çevrelerini nasıl deneyimledikleri üzerinedir. Çevre bir tehdit mi (harici) yoksa toplumun neden olduğu (iç) faktörlerle hareket etmek mantıklı mı? İnsanların çevrelerini deneyimleme biçimleri kültürden kültüre farklılık gösterir. Batı kültürlerindeki insanlar çoğunlukla dışa dönüktür ve çevrelerini olabildiğince kontrol etmek isterler. Batılı olmayan birçok kültürde daha çok çevre ile uyum içinde yaşamakla ilgilidir; kontrol edilemeyen veya etkilenmeyen güçler vardır ve bu yüzden kendinizi bu dış koşullara uyarlamanız gerekir.

  Trompenaars Kültürel Boyutları ve uyumu

  Kültürün yedi boyutunu inceleyerek, diğer kültürlere, gelenek ve alışkanlıklarına ve ritüellerine daha fazla saygı ve empati sağlanacaktır. Bu durum birbirleriyle iş yapmayı kolaylaştıracak ve işbirliğinin sürekliliğini sağlayan daha iyi anlaşmalara yol açacaktır.

  Ne düşünüyorsunuz?

  Trompenaars Kültürel Boyutları günümüz modern ekonomisinde ve uluslararası organizasyonlarda uygulanabilir mi? Daha fazla öneriniz var mı yukarıdaki pratik açıklamayı tanıyor musunuz? Bir Trompenaars Kültür Boyutları araştırması için başarı faktörleriniz nelerdir?

  Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

  Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

  Kaynakça

 • Trompenaars, F.&Hampden-Turner, C. (1998). Kültür dalgalarına binmek. McGraw-Hill.
 • Smith, PB, Dugan, S. ve Trompenaars, F. (1996). Ulusal kültür ve örgütsel çalışanların değerleri 43 ülkede boyutsal bir analiz. Kültürler arası psikoloji dergisi, 27 (2), 231-264.
 • Smith, PB, Trompenaars, F. ve Dugan, S. (1995). 43 ülkedeki Experi kontrol odağı ölçeği: Kültürel görelilik testi. Uluslararası Psikoloji Dergisi, 30 (3), 377-400.
  • Share:

  Leave Your Comment