Advanced
Search
 1. Home
 2. Temel Performans Göstergeleri Nedir?

Temel Performans Göstergeleri Nedir?

 • 12 Şubat 2021
 • 0 Likes
 • 346 Views
 • 0 Comments

Bu makaleler, Temel Performans Göstergelerinin (KPI) pratik bir açıklamasını sağlar. Okuduktan sonra bu güçlü kalite yönetimi aracı hakkında temel bir anlayışa sahip olacaksınız. Makale ayrıca, çeşitli iş faaliyetlerini optimize etmek için doğrudan uygulayabileceğiniz 37 KPI örneği sunar.

Temel Performans Göstergeleri (KPI’lar) nelerdir?

Temel Performans Göstergeleri (KPI’lar), bir şirketin nasıl performans gösterdiğini ve kurumsal hedeflerine ulaşıp ulaşamayacağını gösteren ölçülebilir göstergelerdir. Şirketler, performansı ve sonuçları değerlendirmek için organizasyonun tüm seviyelerinde KPI’ları kullanır. Yönetim düzeyindeki KPI’lar genellikle bir şirketin genel performansına odaklanırken, düşük düzeyli KPI’lar İnsan Kaynakları Yönetimi ve Pazarlama gibi departmanlarda destekleyici süreçleri değerlendirmek için kullanılır.

KPI’lar, stratejik ve operasyonel gelişime daha güçlü bir odaklanma sunar, karar verme için bir temel oluşturur ve önemli konulara odaklanmaya yardımcı olur.

Uygulanan ve izlenen kesin göstergeler sektöre, departmana ve şirket hedeflerine bağlıdır. En önemli iş istatistikleri belirlendikten sonra, bunlar (gerçek zamanlı) bir raporlama aracı ile kayıt altına alınabilir. Bu durum organizasyondaki herkese mevcut performans seviyesi hakkında fikir verir. Yaygın olarak kullanılan bir raporlama aracı Balanced Scorecard’dır.

Etkililik

Gördüğümüz gibi, KPI’lar önemli performans göstergeleridir. Bununla birlikte çoğu zaman, kuruluşlar sektör tarafından tanınan KPI’ları körü körüne benimser ve sonra bu KPI’lerin neden olumlu değişimi teşvik etmediğini ve kendi organizasyonlarını yansıtmadığını merak ederler. Bu yön genellikle gözden kaçsa da, KPI’lar öncelikle bir iletişim şeklidir. Bu yüzden diğer iletişim yöntemlerinin genel kurallarına ve en iyi uygulamalarına bağlı kalmak önemlidir. Kısa ve öz olun ve yalnızca ilgili bilgileri ekleyin.

KPI’ların etkili kullanımının bir diğer önemli yönü, çalışanların ve ekiplerin organizasyonel hedeflerin temel ilkelerini ve bunlara nasıl ulaşılması gerektiğini doğru bir şekilde anlamalarını sağlamaktır.

KPI’lerin özellikleri

Genel olarak konuşursak, iki KPI kategorisi vardır. Bir gösterge yalnızca geçmişte olanları ölçebilir. Gelecekte bir şeyi tahmin etmeye çalışan her KPI, bir gösterge değil, bir öngörücüdür.

Nicel KPI’lar

Bu tür KPI’lar en yaygın olanlardır. Nicel verilere dayalı KPI’lar, kişisel görüşler, önyargılar veya yorumlarla bozulma olmaksızın ölçülebilir değerlerdir. Bunlar tercihen ölçülür ve standart bir değere göre yansıtılır.

Nitel KPI’lar

Niteliksel KPI’lar, kişisel duygu veya görüşlere dayanır veya bunlardan etkilenir ve genellikle sayısal veya metinsel bir değer olarak ifade edilir.

Aşağıda, iş dünyasında iyi bir Temel Performans Göstergelerinin birkaç özelliği bulunmaktadır:

 • KPI’lar esas olarak sayılar şeklinde sunulur.
 • KPI’lar, iş süreçleri ve hedeflerle iyi entegre edilmelidir.
 • İstenilen değişikliği elde etmek için, KPI’ları pratikte uygulamak mümkün olmalıdır.
 • Belirli hedeflerin gerçekleştirilmesi için KPI’lar oluşturulursa, SMART kriterleri de uygulanabilir:

 • Hedef belirli mi?
 • KPI ilerlemeyi ölçmek için kullanılabilir mi?
 • Hedef ulaşılabilir mi?
 • Bu hedef organizasyon için ne kadar alakalı?
 • Zamana bağlı. Bu hedef hangi zaman diliminde gerçekleştirilmelidir?
 • Temel Performans Göstergeleri türleri ve 37 örnek

  Ana Performans Göstergelerinin şirketler ve departmanlar arasında farklılık gösterdiğini ama çoğunun birkaç kategoriye ayrılabileceğini daima unutmayın. Bu kategorilere bağlı olarak, uygun KPI’lar seçilebilir ve bunları gerçek zamanlı bir gösterge panosunda veya Dengeli Puan Kartında birleştirilebilir. Bu araçlar, hem organizasyonel hem de stratejik eylemleri iş yönetimi, hizmet yönetimi veya kalite yönetimi ile birleştirme yeteneği nedeniyle ilerlemeyi izlemek için idealdir.

  Finansal KPI örnekleri

 • Ortalama hasılat. Toplam ciroyu toplam satış anlarına bölerek belirlenir.
 • Kar. Kar, önemli bir performans göstergesidir ve toplam harcamanın toplam cirodan çıkarılmasıyla hesaplanır.
 • Maliyetler. Maliyetler, birleştirilmiş tüm maliyet kalemlerinin toplamıdır. Maliyet etkinliğini ölçerek, maliyetleri düşük tutmanın yeni yolları keşfedilebilir.
 • COGS (Satılan Malların Maliyetleri). Bunların hepsi belirli bir ürünün üretim ve satış maliyetleridir. Bunu takip ederek, gerçek kar marjı daha doğru hesaplanabilir.
 • Yatırım getirisi. Net kârı toplam aktif değerine bölerek bir şirketin performansını değerlendiren bir parametredir.
 • Pazarlama ve müşteri KPI örnekleri

 • Bölge başına satış. Bu KPI’yi analiz ederek, belirli bölgelerin neden diğerlerinden daha düşük performans gösterdiğini daha iyi tahmin etmek mümkündür.
 • Müşteri sayısı. Kâr KPI’sına benzer şekilde, bu, toplam müşteri sayısının basit bir göstergesidir.
 • Pazar payı. Bu KPI, bir ürünün (veya bir bütün olarak şirketin) belirli bir süre boyunca elde ettiği pazar payına işaret eder.
 • Müşteri edinme maliyetleri. Bunlar, toplam müşteri edinme maliyetlerinin belirli bir dönemdeki yeni müşteri sayısına bölünmesiyle elde edilir. Bu KPI, pazarlama kampanyalarının maliyet etkinliğini değerlendirmeye yardımcı olur.
 • CSAT (Müşteri Memnuniyeti Puanı). Bu niteliksel bir KPI’dır ve örneğin müşteriler arasında yapılan anketlerin sonuçlarına dayanmaktadır. Böyle bir KPI ayrıca bir gülen yüz ile de ifade edilebilir.
 • Müşteri tutma. Bu durum yeni alışveriş yapmak için geri dönen müşterilerin yüzdesidir.
 • Net Promoter Score (NPS). NPS, müşterilerin belirli bir şirkete atıfta bulunma olasılığını ifade eder.
 • Müşteri yaşam süresi değeri. Bu KPI, bir müşterinin şirketle olan tüm ilişkisi boyunca beklenen cirosunu gösterir.
 • Tedarik zinciri ve operasyonel KPI örnekleri

 • Market zamanı. Bu KPI, bir ürünün ilk fikirden piyasaya sürülmesine kadar olan başlangıç ​​süresini gösterir.
 • Teslim süresi. Bu durum belirli bir sürecin süresidir.
 • Stokta yok (stoklarda yok). Boş stok nedeniyle bir ürünün satışa sunulmadığı gün sayısı.
 • Mükemmel siparişler. Hatasız siparişlerin yüzdesi.
 • Doldurma oranı. İlk sevkiyat sırasında gönderilen siparişlerin yüzdesi.
 • Birim başına nakliye maliyetleri. Bu KPI, ürün başına nakliye maliyetlerini ölçer.
 • Stok devir hızı. Bu durum bir şirketin envanterinin her yıl kaç kez tüketildiğini gösterir.
 • İK Temel Performans Göstergeleri Örnekleri

 • İşten ayrılma. Bu durum yeni çalışanlar ve işten çıkarmalar arasındaki sayısal farka göre çalışanların değiştirme yüzdesidir.
 • Emeklilik oranı. Bu KPI, emekli olan toplam işgücünün yüzdesini ifade eder.
 • Dışarıdan işe alım vs promosyon. Bu KPI, bir şirket içinde kaç kişinin terfi aldığı ve şirket dışı işe alımların sayısı arasındaki oranı gösterir.
 • Maaş Rekabet Edebilirlik Oranı (SCR). Bu durum ortalama şirket maaşı ile rakipler veya sektördeki diğerleri tarafından sunulan ortalama maaş arasındaki orandır.
 • Çalışan başına ciro. Bu durum bir şirket personelinin üretkenliğinin bir göstergesidir. Çalışan başına satış miktarını ölçer. İnsan kaynaklarının ne kadar verimli uygulandığının önemli bir göstergesidir.
 • Çalışan memnuniyeti endeksi. Bu KPI, bir şirketin veya iş biriminin çalışanlarının ne kadar memnun olduğunu göstermeye yardımcı olur.
 • Proje yönetimi KPI’larına örnekler

 • Yapılan işin maliyeti. Bu durum bir proje yöneticisinin belirli bir noktaya kadar gerçekleştirilen faaliyetlerin gerçek maliyetlerini belirlemesine yardımcı olan bir KPI’dır.
 • Kaçırılan kilometre taşları. Bu durum yöneticinin belirli bir süre içinde tamamlanmayan görevlerin yüzdesini takip etmesine yardımcı olur.
 • Tamamlandıktan sonra toplam maliyetlerin tahmini. Bu durum şimdiye kadarki toplam maliyetlerin (yapılan işin maliyetleri) artı kalan işi tamamlamak için gereken tahmini maliyetlerin toplamıdır.
 • Yönetim maliyetleri. Bu KPI, çalışanların maaşları gibi periyodik maliyetleri hesaplamak için kullanılır.
 • Sosyal medya KPI’larına örnekler

 • Sosyal medya ayak izi. Bu KPI, kuruluşun çeşitli sosyal medya kanallarında ne ölçüde mevcut olduğunu tanımlar.
 • Tıklamalar. Bu değer, belirli web sitesi bağlantılarına yapılan tıklama sayısını temsil eder.
 • Seviyor. Bu KPI, bir mesaj veya üründeki beğeni sayısını gösterir. Beğeniler daha fazla ilgi yaratır çünkü insanlar popüler olan şeylere ilgi duyarlar. Daha fazla beğeni aynı zamanda bir web sitesine veya gönderiye arama motoru sonuçlarında daha yüksek bir yer verildiği anlamına gelir.
 • Yorumlar. Gönderilen yorumların sayısı. İlginç içerik konuşmaya yol açar. Övgü, eleştiri veya genel tartışma; bunların hepsi birinin pazarlama stratejisini geliştirmek için faydalıdır.
 • Profil ziyaretleri. Sosyal medya sayfalarının ziyaret edilme sayısı.
 • Aktif takipçiler. Bir şirketin sosyal medya kanallarında sahip olduğu takipçi sayısı. Bir takipçi, son 30 gün içinde kaydolmuşsa ve şirketin içeriğiyle etkileşime girmişse aktif kabul edilir.
 • Kaç KPI kullanmalıyım?

  Çok sayıda istatistiği kaydetmenin özünde yanlış bir şey olmamasına rağmen, hepsinin kapsamlı bir şekilde analiz edilmesini beklemek gerçekçi değildir. Dahası, çok fazla Temel Performans Göstergesi, fazladan çalışma bolluğuna ve kafa karışıklığına neden olabilir.

  Bu yüzden Balanced Scorecard ve ekiplerin ve çalışanların gerçekçi bir şekilde izleyebilecekleri ve sürekli yanıtlayabilecekleri bir dizi KPI ile bir gösterge panosu oluşturun. Çoğu KPI’nın özellikle ayrıntılı olması gerekmez, bunun yerine en hayati iş birimlerinin performansını yansıtması gerekir. Uygulanması gereken KPI sayısı, organizasyonun seviyesine ve genel hedeflerine bağlıdır.

  Doğru KPI’yı nasıl seçerim?

  En iyi KPI’ları nasıl seçmeniz gerektiğini açıklayan bir kılavuz yoktur. Aşağıda, KPI’ları seçerken ve uygularken bazı ipuçları verilmiştir.

  Kurumsal hedeflerle doğrudan ilgili olan KPI’ları seçin

  KPI’lar, şirketin ticari hedeflerine göre iş performansını ölçmek için kullanılan ölçülebilir değerlerdir.

  Hedef 1: Mali yıl bitmeden satışları %10 artırmak.
  KPI’lar: satış rakamları, web sitesi trafiği, dönüşüm oranı

  Hedef 2: Web sitesi trafiğini %20 artırmak.
  KPI’lar: web sitesi trafiği, trafik kaynakları

  Görüldüğü gibi, KPI’lerin her biri doğrudan iş hedeflerinden biriyle ilişkilidir.

  Birkaç değerli Temel Performans Göstergesine odaklanın

  Her şirket ve sektör farklıdır. Bu yüzden tam bir Temel Performans Göstergesini belirlemek zordur. Bununla birlikte belirli bölümler için, boyuta ve karmaşıklığa bağlı olarak dört ila ondan fazla KPI kullanılmaması önerilir.

  Özellikle pazarlama söz konusu olduğunda çok sayıda KPI vardır. Bunun nedeniyse gelen pazarlamayla ilgili her şeyin genellikle oldukça ayrıntılı istatistik yazılımlarıyla ölçülmesidir. Genel bakışlar, dönüşümler, tıklamalar vb. tümü otomatik olarak izlenir. Fakat bu durumda da daha az daha fazladır. Düzinelerce istatistik kullanmak yerine, yalnızca birkaç temel performans göstergesine odaklanmalısınız.

  KPI’ları ayırt etmeye çalışın

  Nitel ve nicel KPI’lar arasında farklılıklar olsa da, bir KPI’nin tam olarak neyi temsil ettiği konusunda da farklılıklar vardır. Örneğin, biri bir şirketin geçmişte belirli bir konuyu nasıl ele aldığını gösterebilirken, diğeri şirketin şu anda nasıl performans gösterdiğini gösterebilir. Birinin diğerinden daha iyi olması gerekmez ama ikisi arasındaki farkları anlamak önemlidir.

  Bir şirketin geçmişte nasıl performans gösterdiğini ölçen KPI’lar, zaten olmuş bir şeyin çıktısını ölçer. Bu durum yeni müşterilerle veya önceki yıldaki toplam gelirle ilgili olabilir. Bu tür KPI’lar yalnızca sonuçları ölçmek için uygundur.

  Öte yandan, bir şirketin şu anda nasıl performans gösterdiğini gösteren KPI’lar girdiyi, ilerlemeyi ve gelecekte bir hedefe ulaşma olasılığını ölçer. Bu tür KPI’lar. Bu yüzden kuruluşun aynı yolda kalması durumunda ne olacağına dair öngörüde bulunur. Bu tür KPI’ların örnekleri, web sitesi trafiğini ve dönüşüm oranı KPI’larını içerir.

  Geleneksel olarak konuşursak, şirketler genellikle geçmiş performansla ilgili Temel Performans Göstergelerine (KPI) odaklanır. Bunun nedeniyse karşılık gelen olaylar zaten gerçekleştiğinden, bu istatistiklerin izlenmesinin kolay olmasıdır. Örneğin, son çeyrekteki satış anlarının sayısı hakkında bir rapor hazırlamak çok kolaydır. Kuruluşun şu anda nasıl performans gösterdiğini yansıtan KPI’lar ama gelecekteki iş kararları için bir temel oluşturabilecekleri açısından daha değerlidir.

  Ne düşünüyorsunuz?

  Sen…

  • Share:

  Leave Your Comment