Advanced
Search
 1. Home
 2. Tek Yönlü Problem Çözme Süreci Nedir?

Tek Yönlü Problem Çözme Süreci Nedir?

 • 13 Aralık 2020
 • 0 Likes
 • 244 Views
 • 0 Comments

Bu yazı, Basadur Tek Yönlü Problem Çözme Sürecinin pratik bir açıklamasını sunar. Okuduktan sonra bu güçlü ve yaratıcı problem çözme yönteminin temellerini anlayacaksınız.

Basadur Simplex Problem Çözme Süreci nedir?

Sorunlar her şekil ve boyutta ortaya çıkar. Önemli olan çözülebilmeleridir. Fakat problemleri çözmek için harekete geçmeden önce söz konusu problemi belirlemek çok önemlidir. Yine de problem çözme sürecindeki en önemli adımlar genellikle göz ardı edilir, bu da iyi çözümlerin bulunamaması veya problemlerin doğru tanımlanmaması anlamına gelir. Basadur Simplex Problem Çözme Süreci, bunun bilincinde olan ve bu tür hataların yapılmasını engelleyen bir problem çözme yöntemidir. Bu model, yöntemi ‘Yeniliğin Gücü’ kitabında sunan Amerikalı yaratıcılık gurusu Marino (Min) Sidney Basadur tarafından geliştirildi. Aynı zamanda patentli Simplexity Thinking System’in de mucidiydi. Basadur Simplex Problem Çözme Süreci, problem çözen gruplara yaratıcı çözümler üretme fırsatı verilen adımlarla çalışır. Basadur Simplex Problem Çözme Sürecini takip ederek problemi daha kolay teşhis edebilir ve ardından çözümler önerebilir ve uygulayabilirler.

Basadur Simplex Problem Çözme Süreci: Üç Aşama

Basadur Simplex Problem Çözme Süreci, sekiz adıma bölünmüş üç aşamadan oluşur:

Aşama 1: Problem formülasyonu

Bu ilk aşama, Basadur Tek Yönlü Problem Çözme Sürecinin ilk üç adımı, yani problem bulma, bilgi bulma ve problem tanımlama ile ilgilidir. Fakat o zaman sorun doğru bir şekilde formüle edilebilir. Sorunun ne olduğu netleştiğinde, bu sorunun kuruluşta nereden kaynaklandığına bakabilirsiniz.

Aşama 2: Çözüm formülasyonu

Sorunun tanımına odaklanıldıktan sonra, Basadur Tek Yönlü Problem Çözme Süreci olası çözümleri bulmanın ikinci aşamasına geçer. Aşağıdaki adımlar dahildir; Çözüme götürebilecek fikirler bulmak ve bu fikirleri seçmek ve değerlendirmek. Bu aşama, çözümlere yol açabilecek mümkün olduğunca çok sayıda yaratıcı fikir bulmakla ilgilidir.

3. Aşama: Çözümün uygulanması

Bir sorunun çözümü yaklaştığında, üçüncü ve son aşama gelir. Basadur Tek Yönlü Problem Çözme Sürecinin son üç adımını içerir; Alınması gereken tüm eylemleri planlamak, tüm çalışanlar arasında çözüme yönelik destek ve katılım oluşturmak ve ardından harekete geçmek ve uygulamak. Bu aşamada, çözümün iyice hazırlanması önemlidir. Çözümün uygulanması daha sonra profesyonel bir şekilde yapılmalıdır. Esneklik için de yer olması gerekir, böylece çözüm, uygulamadan sonra gerekirse uyarlanabilir.

Basadur Simplex Problem Çözme Süreci: Sekiz Adım

1. Adım: Sorun bulma

Bu adım için hemen çözüm aramamak iyi bir fikirdir; Önce problemin yanı sıra semptomları açıklığa kavuşturulmalıdır. Nedeni daha sonra belirlenir. Bu adımda, örneğin müşterilerin ve tedarikçilerin ne istediğini ve neye ihtiyacı olduğunu ararsınız ama çalışanları da. Diğer birçok problem çözme yönteminin aksine, Basadur Simplex Problem Çözme Sürecinde problem henüz ilk adım atıldığında bilinmemektedir. İlk adımı hızlandırmak için ikincil sorular kullanılabilir, örneğin:

 • Müşterilerimiz bize iyileştirme için hangi ipuçlarını verir?
 • Daha iyi iletişim kurarsak müşteriler nasıl tepki verirdi?
 • Şu anda müşteri hizmetlerinde iyi gitmeyen nedir?

2. Adım: Bilgi bulma

Bu adım, mevcut durum ve muhtemelen sorunla ilgili bilgi toplamayı içerir. 1. Adım, sorunun belirtilerini belirledi. Buna dayanarak, gerçekler toplanmalıdır. Kuruluş söz konusu sorun hakkında halihazırda ne biliyor? Toplanan gerçekler değerlendirilmeli ve değerlendirilmelidir. En alakalı gerçekler, aşağıdaki adımlarda rol oynayacaktır. Yine, aşağıdaki gibi ikincil sorular yardımcı olabilir:

 • Geçen yıl aldığımız şikayetlerden bazıları nelerdir?
 • Müşteriler sorunu nasıl görüyor?
 • Zaten hangi çözümler denendi?
 • Ne tür iyileştirme önerileri var?

3. Adım: Problem tanımı

Sorun alanı biliniyor. Bu yüzden şimdi özel sorun tanımı yapılabilir. Sorunu çok geniş değil, çok da dar olmayan bir şekilde açıklamak önemlidir. Pek çok “neden” sorusu, büyük resim hakkında fikir edinmeye yardımcı olur. Seçilen gerçekler sorunu tanımlamaya yardımcı olabilir. Aşağıdaki örnek nasıl olduğunu gösterir:

 • Soru: ‘Neden müşteri hizmetlerimizi iyileştirmek istiyoruz?’
 • Cevap: ‘Çünkü müşteriler şu anda farklı temas noktaları arasında gidip geliyor. Neler olup bittiğini bilen düzenli bir irtibat kişisi istiyorlar. ‘

Sorun tanımı, çoğu durumda müşterileri doğru kişiye bağlamayan müşteri hizmetleri departmanı ile ilgilidir.

4. Adım: Çözüm bulma

Basadur Simplex Problem Çözme Süreci içerisinde bu adım, bir çözüm sunabilecek çok çeşitli fikirler hakkındadır. Departmanlar ve bireysel çalışanlar bunda önemli bir rol oynar. Yaratıcı çözümler üretmek için bir proje grubu kurmak iyi bir fikir olabilir. Bu tür beyin fırtınası oturumları, birbirlerinin fikirlerini eleştirmeyi amaçlamaz. Bu durum yaratıcı süreci engelleyecektir. Bu adım, sorunu çözebilecek bir dizi olası seçenekle sonuçlanacaktır.

5. Adım: Seçim ve değerlendirme

Elde edilen fikirler şimdi daha yakından inceleniyor. Amaç, sorunu çözmek için hangi fikrin en iyi olduğuna karar vermektir. Öncelikle objektif bir değerlendirmeye izin veren bir dizi değerlendirme kriteri oluşturmak iyi bir fikirdir. Bu kriterleri en çok karşılayan fikir, genellikle soruna en iyi çözümdür. Burada ikincil sorular da süreci hızlandırabilir, örneğin:

 • Seçilen çözümün etkisi ne olacak?
 • Seçilen çözümle ilgili herhangi bir maliyet var mı?
 • Çözümü uygulamak ne kadar zaman ve çaba gerektirecek?

6. Adım: Planlama

Artık bir seçim yapıldığına göre, bir eylem planı yapma zamanı. Kısaca bu, kimin ne yaptığını netleştirmek, herkesin çözüme doğru çalışmasına izin vermek anlamına gelir. Küçük sorunları çözmek için az sayıda eylem genellikle yeterlidir. Daha önemli problemler söz konusu olduğunda resmi proje yönetimi daha iyi bir seçim olacaktır.

7. Adım: Etkileşim oluşturma

Gereksiz görünebilir ama tüm süreç boyunca çalışan bağlılığını dikkate almak önemlidir. Fakat çözümü kabul ettiklerinde her şeyi iyi bir sonuca götürmek için çaba sarf edeceklerdir. Sorunların çözümleri genellikle değişiklikleri içerir. Çalışanların çalışma alışkanlıklarını değiştirmesi genellikle zordur. Bu yüzden sorunun olumsuz etkilerinin ve değişikliklerin değerinin farkında olmaları gerekir.

8. Adım: İşlem yapma

Eylem planı ancak yeterli destek sağlandığında uygulanabilir. Bu adım da diğerleri kadar ilgiyi hak ediyor; Sonuçta, plana uyulmazsa sorun çözülmez. Yol boyunca değerlendirmek ve sorunun fark edilir şekilde küçülüp küçülmediğini kontrol etmek de akıllıca.

Basadur Simplex Problem Çözme Süreci: döngüsel süreç

Basadur Simplex Problem Çözme Süreci basit ama güçlü bir problem çözme modelidir. Fakat bu doğrusal bir süreç değildir; döngüsel bir süreçtir. Bu durum sürekli iyileştirme için yer olduğu anlamına gelir. Bu yüzden Basadur Simplex Problem Çözme Süreci genellikle Deming’in PUKÖ döngüsü ile karşılaştırılır; planla, yap, kontrol et, harekete geç. Son adım tamamlandıktan sonra, sorun çözümünü daha da iyileştirmek için ilk adıma geri dönmelisiniz.

Ne düşünüyorsunuz?

Tek yönlü işlemin açıklamasını tanıyor musunuz? Bu modelin farklı aşamalarına ve adımlarına aşina mısınız? Simplex sürecini kuruluşunuz içinde nasıl uyguluyorsunuz? Herhangi bir ipucunuz veya eklemeniz var mı?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Basadur, M. (1995). İnovasyonun gücü: İnovasyonu bir yaşam biçimi haline getirme ve yaratıcı çözümleri işe koyma. Financial Times Yönetimi.
 • Basadur, M. (1998). Basadur Simplex yaratıcı problem çözme profil envanteri: Geliştirme, güvenilirlik ve geçerlilik.
 • Basadur, MIN, Runco, MA ve VEGAxy, LA (2000). Yaratıcı düşünme becerilerinin, tutumlarının ve davranışlarının birlikte nasıl çalıştığını anlamak: Nedensel bir süreç modeli. Yaratıcı Davranış Dergisi, 34 (2), 77-100.
  • Share:

  Leave Your Comment