Advanced
Search
 1. Home
 2. Tam Zamanında Nedir?

Tam Zamanında Nedir?

 • 29 Aralık 2020
 • 0 Likes
 • 231 Views
 • 0 Comments

Bu makale Kiichiro Toyoda ve Taiicho Ohno’nun Just in Time/JIT konseptini açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü kalite yönetimi aracının tanımını ve temellerini anlayacaksınız.

Tam Zamanında/JIT Nedir?

İmalat şirketleri, özellikle mükemmel lojistiğe büyük ölçüde güveniyor. Basitçe söylemek gerekirse lojistik süreç ‘doğru ürünleri, doğru miktarda, doğru yerde, doğru zamanda/tarihte teslim etmek’le ilgilidir. Tam Zamanında/JIT’in özü burada yatmaktadır.

Günümüzde şirketlerin birbirleriyle giderek daha fazla rekabet etmesi gerekiyor. Bu yüzden iş süreçlerinde para israfını önleyerek paradan tasarruf edebilmeleri önemlidir. Bu LEAN Üretim yöntemleri, şirketlere mümkün olan en az miktarda malzemeyi kullanarak ve ziyan ederek daha fazla kar elde etme fırsatı sunar.

Tam Zamanında/JIT, LEAN İmalatının bir parçasıdır ve hammadde, sarf malzemesi ve yarı mamul ürünleri tam zamanında ve doğru miktarda tedarik eder.

Japon kökenli

Just in Time/JIT aslen Japonya’dandır ve 1950’de Kiichiro Toyoda ve Taiicho Ohno tarafından icat edilmiştir. Diğerlerinin yanı sıra, üretkenliğin sonuç olarak arttığı Toyota fabrikasında başarıyla uygulanmıştır. Kanban Sistemine dayanmaktadır; renkli kartlar, işaretler, bayraklar veya ışıklar kullanılarak sinyallerin verildiği lojistik süreç. Bir ürün (neredeyse) bittiğinde veya değiştirilmesi gerektiğinde, bir ışık yanacak (benzin sensörlü araba) veya kırmızı kart görünecek (raftaki son ürün), böylece herkes için bir teslim edilmesi gereken yeni ürün.

Tam Zamanında/JIT yöntemi, bu şekilde stoktaki miktarı belirlemek için kullanılır. Doğru uygulamanın kullanılmasıyla firma içi verimlilik, kalite ve güvenilirlik artacaktır. Teslimat ve üretimin çok az envanter gerekli olacak şekilde senkronize edilmesi gerekir.

Tedarikçiler ve müşteriler Tam Zamanında/JIT’ten yararlanır: Tedarikçi, müşterisini iyi anlar ve bir ürünün ne kadarına ve ne zaman teslim edilmesi gerektiğini tam olarak bilir. Müşteri için daha düşük stok maliyetlerine ve çabuk bozulan mallar söz konusu olduğunda stoğun her zaman güncel ve taze olmasının garantisine yol açar. Üretime doğrudan katkı sağlar ve hiçbir şeyin depolanması gerekmez.

Atık

Tam Zamanında/JIT’in arkasındaki fikir, hammaddeleri ve diğer atıkları üretim sürecinden çıkarmaktır. Minimum miktarda parça, alan, ekipman, çalışma saatleri ve hammadde, yarı mamul ürünler ve yardımcı maddeler gibi malzemeler kullanılır.

Fazladan ve gereksiz yere yapılan her şey Just in Time/JIT’de israf olarak görülüyor. Slogan, ‘şimdi kullanamıyorsanız şimdi yapmayın’, yani sadece mutlak gerekli olanın kullanılması gerektiği anlamına gelir. Pratikte bu, acil durum stoğu gibi ekstra tamponlara gerek kalmaz. Bu durum Tam Zamanında/JIT’in ancak tüm üretim süreci uygun şekilde ayarlandığında başarılı olabileceği anlamına gelir.

Bir şirkette stok ve envanter yönetimi ile ilgili çok fazla maliyet olduğunda, Tam Zamanında/JIT bir çözüm sunabilir. Aslında, hiçbir (pahalı) parçanın stokta tutulması gerekmez. Ek olarak hazırlık ve yönetim maliyetleri de düşürülür. Malzemeler varışta hemen kullanılır, bu da stokta yüksek bir verim olduğu anlamına gelir. Daha önce de belirtildiği gibi, hammaddeler ve diğer malzemeler her zaman günceldir ve yeni bir hammadde olması durumunda, “eski” envanterler üzerinden çalışmak gerekli değildir.

Tam Zamanında Avantajlar/JIT

Modernize edilmiş bir süreçte, Tam Zamanında/JIT, en önemlisi envanter maliyetlerinin azaltılmasıyla bir şirkete önemli faydalar sağlayabilir. Sürekli satışlar ve envanter maliyetlerindeki azalma ile kar oranı artacaktır. Ek olarak Tam Zamanında/JIT çok esnektir ve stokların üretimi ve yenilenmesinde son derece uygulanabilir. Tam Zamanında/JIT ile mevcut müşteri talebi anında karşılanabilir ve bu da örneğin mevsimlik ürünler üretmeyi kolaylaştırır. Bunların saklanmasına gerek yoktur.

Stok sistemi

Tam Zamanında/JIT’de hata yoktur, çünkü çok hassas marjlarla çalışır. Tedarikçilerin, üretici firmanın talebine derhal cevap vermesi gerekmektedir. Müşteri asgari miktarda stok tutmak istiyor. Üretimin sürekliliğinden yararlanmak için tedarikçide bir güvenlik stoğu (güvenlik stoğu) bulunması önemlidir.

Talep edildiğinde, tedarikçi daha sonra gerekli malzemeleri hızlı bir şekilde teslim edebilir. Bu durum malzemelerin tedarikçisine çok şey katıyor. Süreci kolaylaştırmak için bir elektronik envanter sistemi uygulamak akıllıca olacaktır. Bu durum mevcut stok ve sarf malzemelerinin iyi eşleşmesini sağlayacaktır. Bu envanter sistemi genellikle bir ana bilgisayar ve gerçek zamanlı bir ortamda birbirine bağlanan bir yerel bilgisayardan oluşur. Her bilgisayarın, Just in Time/JIT stoğundaki bileşenler hakkında verilerin düzenlenmesine ve diğer bilgisayarlara gönderilmesine izin veren kendi veritabanı vardır. Tüm bu verileri toplayan bilgisayar bu bilgileri stok seviyesini güncellemek için kullanabilir.

Tam Zamanında/JIT organizasyonu

Just in Time/JIT’in mümkün olduğu kadar iyi çalışması için, üretici firma, tedarikçiler ve çalışanlar arasında işbirliği ve iyi iletişim önemlidir.

Tam Zamanında/JIT organizasyonunda, herkesin sürecin farkında olmasını ve israfı en aza indirmeyi ve kaliteyi korumayı hesaba katmasını sağlayan çok kesin marjlarla çalışıyoruz. Birçok yönetim görevi, belirli bir departmanın çalışanlarına emanet edilir ve devredilir. Planlama, organizasyon ve denetim gibi sorumluluklar departmanlara verilmiştir.

Tam Zamanında/JIT organizasyonunun aşağıdakileri içeren bazı spesifik özellikleri vardır:

 • Akış üretimi – üretimde süreklilik, makinelerin verimli bir şekilde kullanılması ve nihai ürünlerin nakit çıkışının mümkün kılınması.
 • Kesintisiz ürün akışı – 7/24 bir ortamda sürekli üretim yoluyla bir mal akışı çok önemlidir. Burada vurgu Just in Time/JIT yöntemidir, çünkü üretim durdurulamaz.
 • Tedarikçilerle – tedarikçilerle işbirliği, üretim ve proses kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Tedarikçiler, her iki tarafın da başarısında kilit ortaklardır, işbirliğine bağlıdır.
 • Çalışanların katılımı – Tam Zamanında/JIT’in altında yatan düşünceyi çalışanlara doğru bir şekilde açıklamadan, başarılı olma şansı olmayacaktır. İsrafı önlemenin bir yolu olduğunun farkında olmalılar.
 • Sürekli süreç iyileştirme ve kalite iyileştirme – Tam Zamanında/JIT yalnızca hem üretim sürecine hem de kaliteye fayda sağlayan sürekli değerlendirme ve ayarlamalar varsa başarılı olabilir.

Sipariş Miktarı

Bir üretim şirketi, sabit bir hammadde ve bitmiş ürün akışına sahiptir. Tam Zamanında/JIT’in altında yatan düşünce, mümkün olduğu kadar küçük bir hisse senedi ile çalışmaktır. Sonuç olarak tedarikçiler küçük miktarlarda daha sık teslimat yapacaktır. Bu miktarlar, üretim sürecinin iş hacmine göre uyarlanmıştır. Bununla birlikte hem tedarikçi hem de üretici, maliyetleri olabildiğince düşük tutmak için bir analiz yapmalıdır. Sonuçta nakliye maliyetlerini yükseltmek uygun maliyetli değildir. Bu durumda daha büyük bir stoktan yararlanmak yine de daha faydalı olabilir. İhtiyaç duyulan hammadde miktarı, müşteriler tarafından sipariş edilen ürün miktarına bağlıdır. Bu sürekli süreç, nihai ürüne olan talep tarafından düzenlenir. Ek olarak teslimat miktarı hesaplanırken teslimat mesafesi de dikkate alınmalıdır. Mesafe çok büyük olduğunda, finansal olarak daha büyük miktarlar sipariş etmeniz tavsiye edilebilir.

Tam Zamanında/JIT Dezavantajları

Just in Time/JIT’in en büyük tehlikelerinden biri, bu lojistik sistemin bağımsız olarak çalışamamasıdır. Bu yüzden bir organizasyondaki tüm lojistik süreçlerin JIT sistemine göre uyarlanması önemlidir. Tampon stoklar olmadığı için, hammadde tedarikindeki en küçük aksaklık, tüm tedarik zincirini durma noktasına getirebilir.

Ek olarak bir şirkette Tam Zamanında/JIT’i başarıyla uygulamak çok zaman ve para gerektirir. Tam Zamanında/JIT sistemini mevcut bir üretim sürecine basitçe ayarlamak işe yaramaz. Üretim sürecinin Tam Zamanında/JIT olarak ayarlanması gerekir. Bu yüzden tüm üretim sürecinin yeniden tasarlanması gerekiyor.

Tam Zamanında/JIT, tedarikçi üzerinde de büyük bir baskı oluşturmaktadır. Bazen daha fazla veya daha az hammadde gerektirecek olan üretim şirketine hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmeleri gerekir.

Son dezavantaj, artan sayıda daha az teslimat gerektiğinden ortaya çıkan daha yüksek nakliye maliyetleri tehlikesidir. Depolama gerektiren büyük bir aylık teslimat yerine Tam Zamanında/JIT, envanter maliyetlerini düşük tutmak için daha küçük miktarlarda haftalık siparişlerle çalışır. Nakliye maliyetlerinin her zaman envanter maliyetlerindeki tasarruflara karşı tartılması gerekir.

Uygun maliyetli

Sonuç olarak Tam Zamanında/JIT, planlama doğru şekilde yapıldığı ve sıkı bir program olduğu sürece büyük bir rekabet avantajı sağlayabilir. Bir şirket içinde iyi uygulanıyorsa ve tüm departmanlar arasında iyi bir iletişim varsa, uygun maliyetlidir.

Ne düşünüyorsunuz?

Kuruluşunuz içinde Tam Zamanında (JIT) deneyiminiz nedir? Pratik açıklamayı tanıyor musunuz yoksa daha fazla eklemeniz mi var? İyi üretim ve operasyon yönetimi için başarı faktörleriniz nelerdir?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Japonya Yönetim Derneği. (1986). Kanban Toyota’da Tam Zamanında: Yönetim İş Yerinde Başlıyor. CRC Basın.
 • Ohno, T. (1988). Toyota Üretim Sistemi: Büyük Ölçekli Üretimin Ötesinde. Verimlilik Basın.
 • Sugimori, Y., Kusunoki, K., Cho, F. ve Uchikawa, S. (1977). Toyota üretim sistemi ve kanban sistemi tam zamanında ve insana saygı sisteminin somutlaştırılması. Uluslararası Üretim Araştırmaları Dergisi, 15 (6), 553-564.
 • Vokurka, RJ&Davis, RA (1996). Tam zamanında: bir felsefenin evrimi. Üretim ve Envanter Yönetimi Dergisi, 37 (2), 56.
  • Share:

  Leave Your Comment