Advanced
Search
 1. Home
 2. Takdir Eden Liderlik Nedir?

Takdir Eden Liderlik Nedir?

 • 2 Mart 2021
 • 0 Likes
 • 188 Views
 • 0 Comments

Takdir Edici Liderlik, birlikte çalışmanın otoriteden daha önemli olduğu ve insanların enerjisini artırmaya, güveni, coşkuyu ve iyi performansı artırmaya yol açabileceği inancını paylaşır. Bu yazı, Takdir Eden Liderliğin pratik bir açıklamasını sağlar. Bu makaleyi okuduktan sonra, bu güçlü liderlik tarzının temellerini anlayacaksınız.

Takdir Eden Liderlik nedir?

Takdir Eden Liderlik, birlikte çalışmanın otoriteden daha önemli olduğu inancını paylaşan bir liderlik biçimidir. Her organizasyonun başarısı, dahil olan herkesin güçlü yönlerini birleştirmeye bağlıdır. Bu liderlik biçimi güven verir ve insanların enerjisini, coşkusunu ve iyi performansını artırır. Özetlemek gerekirse Takdir Edici Liderlik, insanların bir şeylerin gerçekleşmesi için etkili bir şekilde birlikte çalışmasını sağlayan ilişkisel süreçler ve yöntemlerle ilgilidir. Teori aynı zamanda, her bireyin potansiyele sahip olduğu inancına dayanarak dünyaya olumlu bir bakış açısı getiriyor. Bu yüzden Takdir Edici Liderliğin özü, bu potansiyelin farkına varmak ve onu olumlu güçlere dönüştürmektir. Bu idealler birlikte, liderlikte bir değişimi temsil ediyor. Geleneksel ve bireysel bir yaklaşımdan liderliğe, liderin istenen sonuçları elde etmesine yardımcı olan yeni bir standarda.

Takdir Edici Liderlik teorisinin temeli daha eski bir teoriye kadar izlenebilir. Bu model, Takdir Edici Sorgulama (AI) olarak bilinir; değişim vizyonu ve stratejisi. Bu teorinin ana fikri, insanlar birlikte sorguladığında sistemin olumlu yönde gelişeceğidir. Kolektivite, güçlü ve zayıf yönler, performans, başarı hikayeleri, gelenekler ve gelecek vizyonları hakkında stratejik sorular sormakla ilgili oldukça katılımcı bir liderlik tarzıdır.

Değer Veren Liderliğin Beş Çekirdeği

Takdir Edici Liderliğin temel ilkeleri, organizasyonel değişim için AI yaklaşımınınkilerle aynıdır. Yazarlar, Takdir Edici Liderliğin beş temel stratejisini tanıttı. Stratejiler, insanların sahip oldukları ve onları iyi performans göstermeye iten ihtiyaçlarına cevap verir:

 • Bir şeyin parçası olmak
 • Değerli hissetmek
 • Kuruluşun neye yöneldiğini bilmek
 • Daha büyük iyiliğe katkıda bulunduklarını hissetmek
 • Kendilerinden mükemmelliğin beklendiğini bilmek

soruşturma

Araştırma, insanların katkılarının takdir edildiğini bilmelerini sağlar. Liderin, ekibine düşüncelerinin ve duygularının ne olduğunu sorması önemlidir. Daha sonra lider onları içtenlikle dinlemeli ve insanları ve onların katkılarını takdir ettiklerini söylemelidir.

Aydınlatma

Aydınlatma, bireylerin katkıda bulunmanın en iyi yollarını anlamalarına yardımcı olur. Bunu uygulayarak lider, takımındaki insanlar ve onların güçlü yönleri ile diğerlerinin güçlü yönleri hakkında daha fazla bilgi edinir. Bu şekilde bireyler kendilerini ifade etme, risk alma ve başkalarını güçlü yönlerinden çalışırken destekleme konusunda zorlanır.

Dahil etme

İçerme, insanlara başkalarıyla bağlantılı olma hissi verir. Bir gruba dahil etme uygulandığında, işbirliği ve birlikte yaratmanın kapısını açar. Bu durum insanların bir şeyin parçası olduklarını hissettiği bir ortamı harekete geçirir. Yani üretkenlik için iyi olan güçlü bir bağlantı ve dahil olma duygusudur.

İlham

İlham insanlara bir yön duygusu verir. Bir vizyonu paylaşarak ve bir rota çizerek, bir ekip umutlu ve enerjik hale gelir. Bu durum dönüşüm, yenilik ve uzun vadeli performansın temelidir.

Bütünlük

Takdir Edici Liderlik teorisinde dürüstlük, insanların kendilerinden ne beklendiğini bilmeleri, daha iyisi için ellerinden gelenin en iyisini yaptıkları ve başkalarının da aynısını yapacağına güvenmeleri ile ilgilidir. Dürüstlükle örnek teşkil eden bir kişi, diğerlerinin yaşaması için bir standart görevi görür.

Örgütsel Kültür ve Değişim

Herhangi bir organizasyonda genellikle çok çeşitli çalışanlar vardır. Birlikte dil, gelenekler, ilişkiler ve kişilerarası yapılarla şekillenen örgütsel kültürü oluştururlar. Bunların kalitesi, o kültürün ne kadar uyumlu, yaratıcı, üretken, enerjik veya yıkıcı olduğunu belirler. Bir kuruluşun kültürü dahil etmeyi ama dışlamayı da teşvik edebilir. Bu durum kurumsal kültürün insanları yukarı kaldırabileceği ama aynı zamanda hayal kırıklığına uğratabileceği anlamına gelir. Liderler, Takdir Edici Sorgulama (AI) ve Takdir Eden Liderlik kullanımıyla, insanları daha yüksek seviyelere çıkarmaya ve performanslarından en iyi şekilde yararlanmaya çalışır.

Takdir Eden Liderlik, insanları hem kurumsal hem de insani ve örgütsel değişimi benimsemeye yönlendirmenin pekiştirici bir yoludur. Beş çekirdek, bir organizasyon içindeki insanları cesaretlendirmek ve onları gitmeyi tercih ettikleri yöne yönlendirmek için yapılandırılmış bir yaklaşım sunar. Takdir eden liderler, çalışanlarının güçlü yönlerine, temel yeteneklerine, başarılarına dikkat çeker ve onları gelecek için bir fikir oluşturmaya ve bunun için gitmeye davet eder. Değerli liderlik, projeleri ve ortaklıkları, fırsatları ve diğer değerli gelişmeleri başlatır ve teşvik eder. Bunların tümü, ağın ve farklı paydaşlar arasındaki bağlantının genişletilmesine katkıda bulunan şeylerdir. Takdir Edici Sorgulama (AI) tarafından yönlendirilen değişim uzun vadelidir ve refahı ve büyümeyi artırır.

Takdir Eden Liderlik ve Dönüşümcü Liderlik Arasındaki İlişki

Takdir Edici Liderlik ve Dönüşümcü Liderliğin temel ilkeleri arasında birkaç benzerlik vardır. Benzer olan sadece her iki tarzın idealist görüşü değil, aynı zamanda ilham verici motivasyon, entelektüel teşvik ve bireyselleştirilmiş düşünceler her iki model için de geçerlidir.

Ayrıca iki teori ve nasıl kavramsallaştırıldıkları arasında bir dereceye kadar örtüşme var. Yazarlar, Takdir Edici Liderlik teorisini ve yöntemini benimsemiş ve bunu pratikte nispeten somut yollarla uygulanabilecek bir liderlik tavrı ve yaklaşımına çevirmiştir. Bununla birlikte kayda değer ve önemli bir fark var. Takdir Eden Liderlik, Dönüşümcü Liderlik ile karşılaştırıldığında açıkça çok genç. Bu durum temelde kuruluşlarla ve onların Anahtar Performans Göstergeleri (KPI) ile benzerlikleri ve örtüşmeleri belirleme girişiminde yapılan araştırma miktarını ifade eder.

Ne düşünüyorsunuz?

Takdir Eden Liderliğin bu açıklamasını tanıyor musunuz? AI felsefesini çevrenizde veya günümüz organizasyonlarında uygulayabilir misiniz? Yukarıdakilere katılıyor musunuz veya eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Etkili ve üretken bir ekibe katkıda bulunan liderlik içindeki faktörlerden bazılarının neler olduğunu düşünüyorsunuz?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Whitney, DK, Trosten-Bloom, A. ve Rader, K. (2010). Takdir Edici Liderlik: Kazandıran performansı artırmak ve başarılı bir organizasyon oluşturmak için neyin işe yaradığına odaklanın. New York, NY: McGraw-Hill.
 • Keefe, MR ve Pesut, D. (2004). Takdir Edici Sorgulama ve Liderlik Geçişleri. Profesyonel Hemşirelik Dergisi, 20 (2), 103-109.
 • Lewis, D., Medland, J., Malone, S., Murphy, M., Reno, K. ve Vaccaro, G. (2006). Takdir Eden Liderlik: Etkili Liderlik Yöntemlerinin Tanımlanması. Organizasyon Geliştirme Dergisi, 24 (1).
  • Share:

  Leave Your Comment