Stresin Sonuçları

Stresin Sonuçları

stres olunca ne olurStresin sonuçları bireyler üzerinde bireyden bireye farklılık gösteren çok çeşitli etkileri olabilmektedir. Bu etkiler; fizyolojik etkiler, psikolojik etkiler ve davranışsal etkiler olmak üzere üç bölümde incelenebilir.

Fizyolojik Etkiler

Stres genellikle birey üzerinde zararlı bir takım fizyolojik etkilere neden ola­bilmektedir. Yüksek seviyedeki stres, metabolizmada değişimlere, nabız_ve nefes hızında artışa, ülsere, tansiyona, baş ağrısına ve kalp krizine neden olabilmektedir.

Psikolojik Etkiler

Stresin meydana getirdiği fizyolojik etkilere karşı organizma, bazı duygusal tep­kiler göstererek stresle başa çıkmaya çalışır. Stres ve gerilim fazla enerji tüketmeye neden olduğu için bir süre sonra birey kendisini zayıf, güçsüz, her an kötü bir şey olacakmış duygusunu yasayan nedeni belirsiz yoğun bir endişe duyan, uykusuzluk çeken, sinirli, çabuk heyecanlanan bir kişi durumunda hissedebilir ve dikkatini toplamakta güçlük çekebilir, hafıza sorunları yasayabilir.

Davranışsal Etkiler

Davranışla ilgili stres belirtileri bireylerde farklı değişiklikler yaratabilmekte­dir. Stres, kişinin direncini aşmakta olduğu zaman o kişide huzursuzluk, gerginlik, tedirginlik, uyku ve yeme gibi işlevlerde bozulma, konsantrasyon bozuklukları, karar vermede zorluklar, ani öfkelenme, nedeni açıklanamayan bedensel ağrılar, aşırı duygusallık, alınganlık, isteksizlik görülebilir.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir