Stresin Belirtileri ve Ortaya Çıkışı

Stresin Belirtileri ve Ortaya Çıkışı

stres-belirtileriStresin Belirtileri meydana gelmesi iki değişkene bağlıdır. Bunlardan biri stres kaynak­larının yoğunluk derecesi, diğeri ise zamandır. Bir şahsın bir uyarıcı veya tetikleyici karşısında teyakkuz ya da uyarılma durumunda stres artar. İnsanın stres dü­zeyindeki artış aslında performansını ve sağlığını olumlu şekilde etkiler. Kontrol edilebilir düzeydeki stres insanın dikkatini arttırır ve fiziksel performansını tehdit karşısında hazırlıklı hale yükseltir. Ancak stres düzeyi artışı doğal olarak bir nok­tada zirveye ulaşır. Bu noktadan sonra stresin sağladığı tüm olumlu katkılar yok olmaya başlar, sağlık ve performanstaki katkısı zarar verir hale dönüşür. Canlı iç sistem dengesi, bir uyarıcıya maruz kaldığında, bu dengenin bozulduğuna ilişen geri bildirim organizmaya aktarılmaktadır. Stres sırasında organizmayı harekete geçirecek hormonların kana salgılanmasından sonra mesaj kan yoluyla tüm or­ganizmaya yayılır. Böylelikle tüm organizma stres baskısının altına girmiş olur. Stresin Belirtileri ile bireylerin gösterdikleri tepkiler üç aşamada gerçekleşir:

Stres Etkileri; Alarm Dönemi

Stres sürecinin başlangıcıdır. Beden değişen duruma tepki gösterir. Adrena­linle birlikte vücudumuzda birtakım değişiklikler meydana gelir. Kalp atışları ar­tar, çarpıntı olur, kan basıncının artmasıyla kulaklarda uğultu, ellerde uyuşma, baş dönmesi, solunum sıklaşır, düzensizleşir, nefes darlığı, boğulma hissi, yutkuna- mama, terleme artar, soğukluk, sıcaklık hissi başlar, gerginlik artar, kaslar gerilir, vücutta titreme, ayaklarda pelteleşme meydana gelir.

Stres Etkileri; Direnç Dönemi

Bireyin stresli durumu devam ediyorsa devam ediyorsa, beden aktivitesi ve direnç artmaya başlar ve bu artış bir süre daha devam eder. Beden bu savaşı ka­zanmak için çok fazla kaynak harcayabilir. Direnç devam ettikçe bedenin savun­ması zayıflar. Yüksek tansiyon, şeker hastalığı ve ülser gibi bir takım fiziksel belir­tiler meydana gelebilir.

Stres Etkileri; Tükenme Dönemi

Belirli bir süre bireyin davranışlarında ve yaşantısında direnme aşaması devam eder. Ancak gerilim kaynakları ve bunların yoğunluk dereceleri azalmadığı hatta artış gösterdiği durumlarda birey hayal kırıklıkları yaşar ve davranış bozuklukları sergilemeye başlar. Bu aşama bireyin tükenme aşamasıdır. Bu aşamada birey stres ortamından uzaklaştırılarak, psikolojik ya da tıbbi tedavi almak zorunda bırakılır.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir