Stres Türleri

Stres Türleri

stres-turleriBirçok stres türleri bulunmaktadır. Genel olarak stres, pozitif stres ve negatif stres olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Pozitif olarak yaşanan stres, kişide olumlu duygulara yol açmakta, hatta bağışıklık sistemini bile güçlendirebilmektedir. Pozitif stres, stresli bir or­tamdan pozitif olarak çıkma durumu olarak tanımlanabilir. Negatif stres, bireyin kaynaklarını ve baş etme yeteneklerini tüketen durumlar olarak ele alınmaktadır. Negatif stres, sürekli yaşanması durumunda fiziksel veya ruhsal problemlere yol açabilmektedir. Özer, stres türlerini pozitif ve negatif stresten farklı olarak yapıcı, yıkıcı, uzun süreli, ölçülebilir stres, ölçülemeyen stres, işlevsel olan ve ol­mayan stres ve görev kaynaklı stres olarak sınıflandırmıştır.

Yapıcı stres, birey ve örgüt için yapıcı bir eylem olarak ifade edilmiş, güdülenme ile eş anlamlı olarak ele alınmıştır.

Yıkıcı stres ise çalışanların ve örgütlerin işlevlerini yerine getirmemele­rine yol açan, devamsızlık, hata yapma, doyumsuzluk ve performans düşüklüğüne neden olan stres türü olarak ele alınmaktadır.

Bir diğer stres türü, Özer tarafından uzun süreli stres olarak ele alınmıştır. Gündelik dilde kronik ya da damla damla stres olarak tanımlanmaktadır. İşlevsel ve işlevsel olma­yan stres, stresin sonuçları ile ilişkili olup, görev kaynaklı stres ise, örgütün görev yapısı, örgüt işlevlerinin görevlere bölünmesi ve bu görevlerin birimlerde bütün­leştirilerek birimlerin yönetimini kolaylaştıracak biçimde basamaklandırılması ile oluşan stres türüdür.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir