Stres Nedir?

Stres Nedir?

stres-nedirStres Nedir? diye sorsak herhalde herkes bir iç geçirir. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılın bir değişim çağı olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Teknolojik, ekonomik ve sosyal alanda yaşanan hızlı değişim, bireyleri birçok etkenle karşı karşıya getirebilmekte, bu durum onların stres kavramıyla yüzleşmelerine neden olmaktadır. Stres oldukça karışık, farklı insanlara göre farklı anlamlar taşıyan öznel bir kavramdır. Stres, deneyimlere, tekrarlanan ve içinde bulunulan durumlara göre farklılık gösterebilmektedir.

Stres, kelime olarak Latince kökenli olup, “estrictia” sözcüğünden gelmektedir. 17. yüzyılda felaket, bela, dert, elem gibi, 19. yüzyılda ise güç, baskı ve zor kullanma anlamlarında kullanılmıştır. Stres sözcüğü iki farklı anlamda kullanılmaktadır. İlki insanın tehlike içinde bulunduğu etmen ve koşullara göre dengesinin bozulmasını anlatmakta, diğeri bu dengenin bozulmasına yol açacak olan fiziksel, psikososyal içerikli tüm etmenler anlatılmak istenmektedir.

Peki Stres Ne?

Stres nedir dersek sözlük anlamı olarak, “her türlü etkenle (heyecan, soğuk, hastalık) organizmaların varlığını bütünüyle tehdit eden saldırı; bu saldırıya karşı organizmanın gösterdiği tepki” olarak tanımlanmaktadır. Stres, bireyin arzu ettiği şeylerle ilgili bir fırsat, talep ya da kaynakla kar­şılaştığı ve elde edeceği sonucun hem belirsiz hem de önemli olduğunu algıla­madığı dinamik bir durumdur. Hans Selye, stres kavramını bugünkü anlamıyla kullanan ilk kişidir. Selye, stresi; orga­nizmanın her türlü değişime karşı verdiği tepki olarak tanımlamıştır. Aydına göre ise stres, iç ve dış ortamdan kaynaklanan etkenlerin, birey tarafından tehdit edici ya da zararlı olarak değerlendirilmesi sonucunda, bedensel ve psikolojik boyutlarda ortaya çıkan aşrı uyarılma halidir.

Bu tanımlamalar çerçevesinde stres, bireylerin esenliği ve huzuru için tehlike işareti, bir uyarı olarak algılanan ve dolayısıyla yetersiz bir şekilde ele alınan olaylara gösterilen, belirgin olmayan fizyolojik ve psikolojik veya insanların aşırı baskıya karşı gösterdikleri bir tepki şeklinde ifade edilebilir.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir