Advanced
Search
 1. Home
 2. Stratejik Değişim Nedir?

Stratejik Değişim Nedir?

 • 26 Aralık 2020
 • 0 Likes
 • 308 Views
 • 0 Comments

Bu makale stratejik değişimin pratik bir açıklamasını sunuyor. Okuduktan sonra bu güçlü değişim yönetimi aracı hakkında temel bir anlayışa sahip olacaksınız.

Stratejik Değişim nedir?

Stratejik değişim, bir işletmenin önemli özelliklerinde, örneğin yeni piyasa tehditlerine veya fırsatlarına yanıt olarak değişikliklerin uygulanmasıdır. Özellikle üst yönetim ve İcra Kurulu Başkanı stratejik değişimden sorumludur.

Stratejik değişimin planlanması ve uygulanması, yöneticinin rolünün önemli bir yönüdür. Stratejik değişim, temelde belirli bir stratejiye sahip olmak ve ardından bu stratejide değişiklikler yapmaktır. Strateji, belirli hedeflere ulaşmak için uzun vadeli bir plandır. Stratejiler geleceğe yöneliktir ve kalıcı değişimi hedeflemelidir. Bu durum oldukça gelişen bir pazarda güncel kalmak için gereklidir.

Stratejik değişim yönetimi, organizasyonel hedeflere ve misyonlara ulaşmak için stratejinin yapılandırılmış bir şekilde yönetildiği süreçtir. Stratejik değişim yönetimi için iyi bilinen bir model, John Kotter’ın Değişime Yönelik 8 Adımlı Süreçteki adımlardır.

Stratejik değişim ihtiyacı

Stratejik şansın bir yönü tahmin etmenin ve kontrol etmenin zor olmasıdır. Bu yüzden birçok kuruluş tüm olası senaryolara hazırlanmaktadır. Şirketlerin dayanıklılığı için stratejik değişim yönetimi esastır. Şirketler stratejik değişimi benimsemezlerse – Nokia akıllı telefon endüstrisinde önemli bir örnektir – geride kalacaklar ve sonunda piyasadan atılacaklar. İşletmeler ani, öngörülemeyen ve radikal değişikliklere hazırlanmadıkça hayatta kalamazlar. Pek çok şirket değiştiğini iddia ediyor ama değişikliği yalnızca yüzey seviyesinde uyguluyor.

Stratejik değişim yönetiminin rolü

İşletmeler gelecekte tam olarak ne olacağını tahmin edemezler. Bu yüzden kararlar bilgiye, gerçeklere ve senaryolara dayalı olarak alınır. Bu senaryo özellikle önemlidir. Ya bu ve bu olacaksa? Bu operasyonlarımızı nasıl etkiler?

Samanlıkta iğne arıyormuş gibi görünebilir ama birçok büyük şirket, o sırada pek olası görünmeyen bir şeyi tahmin ederek değişiklikleri başarıyla atlatmıştır. Risk yönetimi de bunun bir parçasıdır. Bir şirket gelecekte bir şey olacağını düşünürse, iki yoldan biriyle yanıt verebilir: riski kabul edin veya riski azaltın.

Gelecekte neler olabileceğini analiz etmek için uygun bir araç ise What-If Analizi’dir.

Stratejik değişim yönetimi için araçlar

Bir kuruluş mükemmel beş yıllık plan gününü bulabilir ama ertesi gün her şeyi değiştiren bir şey olabilir. Bu yüzden yönetimin tüm bu planları yönetmesi ve gerektiğinde değiştirmesi gerekiyor. Sektörünüzle alakalı kalmak istiyorsanız bu gereklidir. Her sektörün yeni fırsatları olacaktır ve stratejik planın bunlardan yararlanacak kadar esnek olması önemlidir.

Bunun önemli bir parçası, yeni fırsatların yanı sıra tehditleri belirlemektir. Daha sonra bir değişim planı başlatmaları gerekir. Aşağıda, bu süreçleri desteklemeye yardımcı olabilecek bazı araçları listeledik.

SWOT analizi

SWOT analizi, bir kuruluşun tehdit ve fırsatlarının yanı sıra güçlü ve zayıf yönlerine genel bir bakış sağlar. Bir şirketin güçlü yönleri, yeni fırsatlardan yararlanmak için kullanılabilir. Bu güçlü yönler, tehditleri en aza indirmek için de kullanılabilir. Yeni fırsatlardan yararlanılarak kuruluşun zayıf yönleri azaltılır.

Kotter 8 adımlı Model

John Kotter 8 adımlı model ile, yeni gelişmelerden yararlanmak veya tehditleri en aza indirmek için gerekli değişiklik uygulanabilir. Stratejik değişim yönetimi modeli sekiz adımdan oluşmaktadır. Modelin ilk üç adımı, değişim için doğru ortamı yaratmakla ilgilidir. Aşağıdaki dört adım, kurumu ve çalışanlarını dahil etmek ve teşvik etmekle ilgilidir. Son adım, sürdürülebilir değişimin uygulanması ve sürdürülmesidir.

Net bir yönetim vizyonu

Aynı Harvard İşletme Okulu profesörü John Kotter, değişimi içeren herhangi bir projenin net bir vizyon gerektirdiğini belirtiyor. Değişiklik vizyonu, belirli bir değişiklik meydana geldiğinde organizasyon, departman, ürün veya hizmetin gelecekte nasıl görüneceğidir. Bu vizyon, kuruluşun arzulanan durumunu tanımlar. Bir değişim vizyonu kavramı, istenen sonuç için gerekli olan temel adımları ve faaliyetleri birbirine bağlamak için önemlidir; stratejik değişim yönetimi. Üst yönetim ve diğer tüm çalışanlar için değişim vizyonunun net ve sağlam olması önemlidir.

Bir değişim vizyonu yaratmak ve paylaşmak

Sağlam ve kalıcı bir değişim vizyonu oluşturmak söz konusu olduğunda çok sayıda en iyi uygulama vardır:

 • Vizyonun anlaşılmasının kolay olmasını sağlayın;
 • Vizyonun paylaşılması kolay olmalıdır;
 • Vizyon entelektüel açıdan güçlü olmalıdır;
 • Vizyonun duygusal açıdan çekici olmasını sağlayın.

Değişim vizyonunun iletmesi gereken mesajın anlaşılması kolay olmalıdır. Mesaj aynı zamanda mantıklı, spesifik olmalı ve günümüze göre değişimin neden gerekli olduğunu açıklamalıdır. Kısa ve öz olmak da önemlidir. Mesaj kağıda yazılmışsa yarım sayfadan fazla sürmemelidir. Mesaj sözlü olarak iletilirse 60 saniyeden fazla sürmemelidir. Mesajın kendisi güçlü ve isabetli olmalı ve duygusal çekiciliğe sahip olmalıdır. Entelektüel açıdan güçlü bir vizyon, vizyonun mantıklı ve doğru olduğu anlamına gelir.

Stratejik Liderlik

Stratejik liderlik, esas olarak yöneticilerin organizasyon için stratejik bir değişim vizyonunu ilerletme ve bunu çalışanlara iletme yeteneğini ifade eder. Stratejik liderliğin amacı, diğer şeylerin yanı sıra, onları stratejiye dahil ederek çalışan motivasyonunu teşvik etmektir.

Stratejik liderliğin temel yönlerinden biri, çalışanların kuruluşun ihtiyaçlarını kendi işleri bağlamında tahmin ettikleri açık bir ortamın geliştirilmesi ve teşvik edilmesidir. Yöneticiler, çalışanları kaliteyi sunmaya teşvik etmek için çeşitli ödüller veya teşvikler kullanabilir.

İşlevsel stratejik liderlik, yöneticilerin çalışanların potansiyelini fark etme ve bunu belirli faaliyetlere bağlama yeteneğini ifade eder. Bu durum yüksek düzeyde tarafsızlık ve tüm çalışma ortamını izleme yeteneği gerektirir.

Stratejik değişim yönetimini özetlemek

Stratejik değişim, bir işletmenin önemli yönlerinde değişikliklerin uygulanmasını ifade eder. Stratejileri yönetmek ve uyarlamak, stratejik değişim yönetimi olarak da adlandırılır. Çoğu durumda, stratejik değişikliklerden üst yönetim sorumludur. Ayrıca sağlam değişim vizyonunu tüm organizasyona etkili bir şekilde iletmelidirler.

Değişen piyasa koşullarını önceden tahmin etmek için stratejik değişim gereklidir. Bunun için bir dizi araç mevcuttur. Stratejik açıdan değişim, genellikle bir işletmenin iç ve dış ortamındaki gelişmelerden kaynaklanır. Bunlar bir SWOT Analizi kullanılarak belirlenebilir. Bu değişikliklere göre hareket etmek için uygun bir plan hazırlandıktan sonra, John Kotter’ın 8 adımlı modeli, onu fiilen uygulamak için kullanılabilir.

Ne düşünüyorsunuz?

Stratejik değişim yönetimi ile ilgili bu açıklamaya aşina mısınız? Değişimin gerekliliğini ve tehditleri ve fırsatları önceden tahmin etmenin gerekliliğini kabul ediyor musunuz? Bu konuda başarılı olan işletmelerden örnekler verebilir misiniz? Başka hangi stratejik değişim modellerini biliyorsunuz? Herhangi bir ipucunuz veya ek yorumunuz var mı?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Anderson, P. ve Tushman, ML (Editörler). (2004). Stratejik yenilik ve değişimi yönetmek: Bir okuma koleksiyonu. Oxford University Press.
 • Goetsch, DL ve Davis, S. (2014). Organizasyonel mükemmellik için kalite yönetimi: Toplam kaliteye giriş.
 • Tichy, N. (1983). Stratejik değişim yönetiminin esasları. İşletme stratejisi Dergisi, 3 (4), 55-67.
 • Wiersema, MF ve Bantel, KA (1992). Üst yönetim ekibi demografisi ve kurumsal stratejik değişim. Academy of Management dergisi, 35 (1), 91-121.
  • Share:

  Leave Your Comment