Sistem Analizi ve Tasarımı Eğitim Programı Bilgisi

Temel Bilgiler

Bu derslere kayıt yaptıran öğrenciler, işletmelerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için sistem tasarlama stratejilerini ve yöntemlerini araştırırlar. Sistem analizi ve tasarımı ile ilgili dersler ve eğitimler, bilgi üniversitelerinde önlisans, lisans ve yüksek lisans programları, bilgisayar bilgi sistemleri veya ilgili bir alanın bir parçası olarak çeşitli üniversitelerde mevcuttur. Lisans dersleri genellikle konuyu tanıtır ve temelleri öğretirken, lisansüstü dersler genellikle tasarım teknikleri, problem çözme ve sistem ayrışımı gibi daha ileri konuları kapsar.

Bilgisayar bilgi sistemlerini analiz etme ve tasarlama ile ilgili kariyer, genellikle bilgisayar bilimi, bilgi teknolojisi veya mühendislik alanında en az lisans bölümüni gerektirir. Ancak, bazı işverenler işletme veya yönetim sistemleri gibi işle ilgili alanlarda bölümleri olan adayları isteyebilir. Bu kariyer alanındaki profesyonellerin çoğunun teknoloji değişmeye devam ettiği için sürekli eğitim kursları alması beklenmektedir.

Sistem analizi ve tasarım derslerindeki öğrenciler aşağıdaki konuları da öğrenebilir:

  • Bilgisayar programlama dilleri
  • Analitik ve veri madenciliği
  • Veritabanı türleri ve yönetimi
  • Bilgi güvenliği teknolojileri
  • Ağ ve iletişim

Ortak Derslerin Listesi

Bilgisayar Bilgi Sistemleri Dersine Giriş

Bu ders öğrencileri, içerdikleri ve nasıl işledikleri ile birlikte bilgi sistemlerinin temel öğelerini tanıtır. Bilgisayar donanımı, yazılımı ve sistem mimarisi ile insan bağlantısına vurgu yapılır. Öğrenciler, bu tür bilgi sistemlerinin işletmeler ve toplumun diğer yönleriyle nasıl bütünleştiğini ve etkileşim kurduğunu anlarlar.

İşletmelerde Bilgi Teknolojisi

Öğrenciler, bilgisayar bilgi sistemlerinin işletmelerle bağlantı kurma ve strateji ve hedeflere katkıda bulunma yollarını araştırırlar. Konular, çeşitli sistem tasarımı türlerine, bilgi işlem araçlarının insan kullanılabilirliğine ve işletmelerin bilgilerle etkileşime girme biçimlerine ilişkin sistem eğilimlerine genel bir bakışa odaklanır.

Sistem Analizi ve Tasarımı Kursu

Bu ders, bilgi sistemlerinin inşası için gereksinimleri belirlemek amacıyla iş ihtiyaçlarının analizine bir giriş sağlar. Öğrenciler, kullanıcı işlevselliğini ve uygulanabilir modellerin oluşturulmasını dikkate alan geliştirme sürecini anlarlar.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir