Advanced
Search
 1. Home
 2. SFA Matrisi Nedir?

SFA Matrisi Nedir?

 • 4 Ocak 2021
 • 0 Likes
 • 231 Views
 • 0 Comments

Bu makale SFA Matrisini açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü Pazarlama yönteminin temellerini anlayacaksınız. Bu makale indirilebilir: SFA Matrix şablonu.

SFA Matrisi nedir?

SFA matrisi Gerry Johnson ve Kevan Scholes tarafından geliştirilmiştir ve stratejik olasılıkları analiz etmek için bir araçtır. SFA kısaltması şu anlama gelir:

 • Uygunluk: Bu durum stratejik fırsatın şirket için ne kadar uygun olduğudur.
 • Fizibilite: Bu durum stratejik seçeneğin ne ölçüde uygulanabilir olduğudur. Bu durum dahili bir analizden ortaya çıkan güçlü ve zayıf yönlere bakmayı içerir.
 • Kabul edilebilirlik: Stratejik bir seçimin kabul edilebilirliği, iki kriterde incelenerek ortaya çıkar: finansal yönler ve seçimin paydaşlara ne ölçüde uyduğu.

Stratejik seçimler yapmak genellikle zordur, çünkü seçimler bir kişi veya şirket için geniş kapsamlı sonuçlar doğurabilir. Bu SFA modeli gibi bir yardımcı araç kullanarak, seçim yukarıda açıklanan üç kritere dayanmaktadır. Bu değerlendirme çerçevesinde, daha sonra ilgili kriteri tanımlayan bir dizi soru sorulur.

Farklı açılar

Stratejik seçenek farklı açılardan incelenir:

Uygunluk

Uygunluk perspektifinde değerlendirilen seçeneğin ulaşılması gereken hedefe uygun olup olmadığı kontrol edilir. Örneğin, pratikte bu, belirli bir ürünün şirketin faaliyet gösterdiği pazar için uygun olup olmadığını araştırmak için bir analiz yapılması anlamına gelebilir.

Organizasyon yeni bir pazara girdiğinde veya bunu yapma niyetinde olduğunda, SFA matrisinin kullanımı, stratejik seçimin doğrulanıp doğrulanamayacağını belirlemek için ideal olarak uygundur. Bu kriterler dahilinde sorulabilecek sorular şunlardır:

 • Fırsatlardan ve güçlü yönlerden yararlanılıyor mu?
 • Tehdit ve zayıflıklar haritalandı ve dikkate alındı ​​mı?
 • Seçeneğin istenen etkisi nedir?

Zayıflıkların veya tehditlerin belirlenmesi de seçeneğin analizinin bir parçasıdır. Bir kuruluşun yeni pazarlara açılması durumunda, DESTEP Analizi yapılarak çevresel faktörlerin genişlemeye uygun olup olmadığı belirlenebilir. Bu analizin sonuçları SWOT Analizinde işlenebilir.

Fizibilite

Fizibilite perspektifinde, değerlendirilen seçeneğin kuruluşun elindeki imkanlara uygun olup olmadığı kontrol edilir. Opsiyon, pratik veya başka nedenlerle uygulanabilir değilse, opsiyonu daha fazla analiz etmek için hiçbir katma değeri yoktur. Burada seçeneğin başarılı olup olmayacağı kontrol edilir. Bir seçeneğin fizibilitesi, dış analizin sonuçları işlendikten sonra belirlenir.

Stratejik bir seçeneğin fizibilitesini belirleyen bir dizi faktör şunlardır:

 • Seçenek finanse edilebilir mi?
 • Organizasyon gerekli seviyeye sahip mi?
 • Kuruluşun rekabeti ne yapar?
 • Beklentiler gerçekçi mi?
 • Doğru kaynaklar mevcut mu?
 • Doğru bilgi mevcut mu?
 • Seçenek etik mi?
 • Yasal engel yok mu?

Kabul edilebilirlik

Stratejik seçeneğe kabul edilebilirlik açısından bakıldığında, birçok dış faktör hesaba katılır. Yeni bir pazara girerken, Kolombiya’dan bir kahve ihracatçısı, örneğin, beklenen kârın ne kadar olduğunu (tahmini ROI), genişlemenin hangi riskleri içerdiğini ve tüm paydaşların yeni adıma katılıp katılmadığını analiz edebilir. Genellikle menfaat sahipleri arasında yer alan hissedarlar, kuruluşa sermaye sağlanmasını sağlayan kişilerdir. Bu yüzden örgütü desteklemeye devam etmeleri de çok önemlidir.

Değerlendirilmesi gereken bazı hususlar şunları içerir:

 • Opsiyonun karlılığı
 • Finansal riskler
 • Çevreden etkiler (paydaşlar)

SFA matrisi nasıl tamamlanmalıdır?

Stratejik seçeneğin bir organizasyon için uygun olup olmadığına karar verirken bazı faktörler daha ağır basacağından, matrisin dikkatlice hazırlanması önemlidir. Farklı maksimum değerlerin bağlantılı olduğu her yaklaşma açısı için farklı sorular sorulur. Daha sonra soru başına bir derecelendirme atanır. Kriterlerin ortalama puanları daha sonra birbirleriyle karşılaştırılır. Puan ne kadar yüksekse, şans o kadar yüksek olur.

Bir sorunun ağırlıklandırılması ve değerlendirilmesi farklı şekillerde belirlenebilir. Her organizasyon için farklı öncelikler geçerlidir ve bazı kriterler daha ağır basacaktır. Bunu belirlemek için, seçimi doğrulamak için analizlere ihtiyaç vardır. Zor kararlar verirken uzmanların görüşlerini de dikkate almak iyi bir fikirdir. Ağırlıkları bu şekilde belirlemek kalitatiftir. Ağırlıklar ayrıca ölçülebilir. Bu genellikle finansal analizlerin sonuçları gibi ölçülebilir bilgilerde olur.

Sonuç

Stratejik seçenekler dikkatlice analiz edilerek diğer seçeneklere göre başarı şansı belirlenir. Seçeneklere farklı bakış açılarından bakılarak, olasılıkların olası sonuçları ve riskleri hakkında tam bir model oluşturulur. Daha sonra bir test çerçevesi aracılığıyla üç ana kritere bir puan atanabilir. Bu yüzden SFA Matrisi, stratejik tercihleri ​​doğrulamak için etkili, kapsamlı ve doğru bir yöntemdir.

SFA Matrix şablonu

Stratejik olasılıkları görselleştirmeye ve analiz etmeye ve en iyi stratejik seçimleri yapmaya hazır mısınız? Bu SFA Matrix şablonuyla başlayın.

SFA Matrix şablonunu indirin

Ne düşünüyorsunuz?

Yaptığınız stratejik seçimleri doğrulamak için SFA Matrisini kullanıyor musunuz? Yukarıdakilere eklemeleriniz var mı? SFA modelinin faydalarının neler olduğunu düşünüyorsunuz?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Johnson, G. ve Scholes, K. (1993). Kurumsal stratejiyi keşfetmek. New York: Prentice Hall.
 • Thompson, AA ve Strickland, AJ (2001). Stratejik yönetim: Kavramlar ve durumlar. Boston, Kitle: McGraw-Hill/Irvin
 • Johnson, G., Whittington, R., Scholes, K., Angwin, D. ve Regner, P. (2010). Stratejiyi Keşfetmek. 10. baskı. Pearson.
  • Share:

  Leave Your Comment