Advanced
Search
 1. Home
 2. Sanal Değer Zinciri Modeli Nedir?

Sanal Değer Zinciri Modeli Nedir?

 • 29 Aralık 2020
 • 0 Likes
 • 255 Views
 • 0 Comments

Bu makale Sanal Değer Zinciri Modelini açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü problem çözme aracının temellerini anlayacaksınız.

Sanal Değer Zinciri Modeli nedir?

Günümüz organizasyonları dijital bilgi sağlama ile uğraşıyor ve bu müşteriler, tedarikçiler ve iş ortakları için başka bir yaklaşım yarattı. Fiziksel pazara ek olarak, soyut pazar giderek daha önemli hale geliyor. Bu iki pazar arasındaki etkileşimi anlamak ve kavramak için John Sviokla ve Jeffrey Rayport, Sanal Değer Zinciri modelini oluşturdu.

Sanal Değer Zinciri nedir?

Sanal Değer Zinciri, bir iş modeli gibi çalışır ve değer üreten hizmetlerin “Genişletilmiş Kuruluş” içerisinde yaygınlaştırılmasını tanımlar; Hizmet veya ürün sağlamak için diğer kuruluşlarla yakın işbirliği yapan bir kuruluş. Sanal değer zinciri, sağlayıcı tarafından sağlanan bilgilerle başlar. Daha sonra bu bilgiler, bilgi altyapısı boyunca dağıtılır ve desteklenir, bunun üzerine müşteri/son kullanıcı ile gerçek etkileşim izlenir.

İki ayrı değer zinciri

Hem pazar yeri (fiziksel olarak mevcut) hem de soyut pazar alanı (sanal) etkili ve verimli olmak için farklı şekillerde yönetilmesi gerektiğinden, değer zinciri iki zincire ayrılmıştır. Yine de ikisi arasındaki bu bağlantı, etkili bir yönetim değer zinciri için çok önemlidir. Birçok işletme, müşterilere fiziksel kelime (şubelerinde) ve sanal dünyada (online hizmetler) hizmet sunan bankalar gibi bu değer zincirlerini kullanır.

Farklı yaklaşım

Michael Porter, internetin Sanal Değer Zincirine değer katmadığını ancak bu iş modeline bir faktör olarak dahil edilmesi gerektiğini belirtti. İnternet, bir organizasyondaki tüm birincil faaliyetleri etkiler.

Ayrıca bir şirketin sunduğu tüm ürün ve hizmetlerin, müşterinin ihtiyaçları ile uyumlu dağıtım ve bilgi kanalına uygun olması gerekir. Bu kanalın kontrolü, şirketin stratejisinin bir parçasıdır. Sanal değer zincirinde tüm bilgiler dinamik bir faktördür ve bilgi yenilikçi konseptler oluşturmak için kullanılır. Bu durum müşteri için yeni değer yaratabilir.

Beş element

Sanal Değer Zincirinde, soyut piyasa alanındaki bilgiler bir dizi adımda uygulanır. Bilgi yaratmak ve değer katmak beş unsurdan oluşur: toplama, organizasyon, seçme, analiz ve dağıtım. Bu beş unsur, kuruluşların yeni pazarlar oluşturmasına ve yeni iş ilişkileri kurmasına olanak tanır. Tüm süreç, ham verileri değerli bilgilere dönüştürür.

Ağ yönetimi

BT’deki yeni teknolojik gelişmeler, organizasyonların çalışma şekillerinde büyük değişikliklere yol açabilir. Önemli işler BT tarafından yönetilir ve sanal değer zincirinde katma değer ancak BT kullanılarak sağlanabilir. Bunu doğru bir şekilde uygulamak için Mary Cronin, sanal değer zincirindeki üç önemli unsuru birbirinden ayırır:

1. Tedarikçiden girdi

Tedarikçiyle ilgili ve tedarikçiden gelen tüm bilgiler, değer katmaya önemli bir katkı sağlayacaktır.

2. Dahili işlemler

Etkili satın alma hakkındaki bilgiler, bir işletme için paha biçilemez değerdedir. Bilginin küresel dağıtımı maliyetlerden tasarruf sağlar.

3. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

Müşterinin ihtiyaçları hakkında bir değer olarak doğrudan CRM sistemine bilgi eklemek, ürün veya hizmeti anında iyileştirmeye yardımcı olacaktır.

Yönetim

Yöneticilerin, Sanal Değer Zinciri dahilinde hem fiziksel hem de sanal pazar alanında değerin gerçekleşmesini anlamaları çok önemlidir. Değerler arasındaki farkları yorumlayarak ve değerler içindeki etkileşimlere değer katarak stratejileri hakkında daha net bir fikir edinecekler. Yöneticiler, fiziksel pazar ve soyut pazar alanı arasındaki etkileşime açık olarak, tüm değerli dijital bilgileri daha iyi entegre edebilir ve bunun sonucunda rekabetçi konumlarını geliştirebilirler.

Ne düşünüyorsunuz?

Sanal Değer Zinciri modeli günümüz modern ekonomisinde ve pazarlamasında uygulanabilir mi? Pratik açıklamayı tanıyor musunuz veya daha fazla öneriniz var mı? İyi bir dijital etkinlik yönetimi için başarı faktörleriniz nelerdir?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Cronin MJ (1995). İnternette daha fazla iş yapmak. John Wiley&Sons, Inc.
 • Hagel, J. ve Rayport, JF (1997). Müşteri bilgileri için yaklaşan savaş. McKinsey Quarterly, 64-77.
 • Klobas, J. (1998). Sanal tedarik zinciri: bilgi akışlarının, iş yapılarının ve iş fırsatlarının bir görünümü. İşletme Bilgileri İncelemesi, 15 (3), 185-192.
 • Rayport, JF (1999). İnternet iş modelleri hakkındaki gerçek. Strateji ve İşletme, 5-7.
 • Rayport, JF ve Jaworski, BJ (2005). En iyi yüz ileriye dönük: Şirketler neden müşterileriyle hizmet arayüzlerini iyileştirmelidir? Harvard Business Press.
 • Rayport, JF&Sviokla, JJ (1995). Sanal değer zincirini kullanmak. Harvard Business Review, 73 (6), 75.
  • Share:

  Leave Your Comment