Sağlık Veri Analisti Kursları ve Sınıflarına Genel Bakış

Temel Bilgiler

Sağlık verileri analisti kursları, halk sağlığı alanında lisans veya yüksek lisans programları aracılığıyla verilebilir. Bu programların mezunları Amerikan Sağlık Bilgi Yönetimi Derneği (AHIMA) aracılığıyla gönüllü sertifika almayı seçebilir; bu sertifika, Sertifikalı Sağlık Veri Analisti (CHDA) kimlik bilgisiyle sonuçlanır.

Bu kimlik belgesini arayan öğrenciler aşağıdakileri nasıl yapabileceklerini öğrenmelidir:

  • Raporlar, denetimler ve veri sistemi düzenlemeleri oluşturma
  • Sağlık verileri sözlükleri oluşturma
  • Tıbbi kuruluşlar tarafından kullanılan bilgi sistemlerinde gezinme ve güncelleme
  • Hem nicel hem de nitel analiz kullanarak veriler hakkında sonuçlar çıkarmak
  • Hedef kitleye göre yazma / rapor stilini değiştirme

Sağlık Veri Analistleri için Ortak Derslerin Listesi

Temel Epidemiyoloji Kursu

Bu ders öğrencileri halk sağlığı araştırmalarının temel yönleriyle tanıştırır. Konular biyoistatistik, deney tasarımı ve araştırma yöntemlerine giriş içerir. Bazı programlar, öğrencilerin bir toplumun sağlığı üzerindeki sosyal ve çevresel etkileri gösteren mevcut veya geçmiş halk sağlığı endişeleriyle ilgili örnek olay incelemelerini incelemelerini gerektirir.

Halk Sağlığına Çevresel Etkileri Kursu

Öğrenciler, hava ve su kirliliği, tehlikeli kimyasallar ve kurşun zehirlenmesi gibi çevresel sorunların bir toplumun sağlığı üzerindeki etkilerini araştırırlar. Konular ayrıca atık yönetimi, hastalık kontrolü ve gıda denetim standartlarını içerebilir. Ders talimatı, bu çevresel faktörlerin halk sağlığı ve politika oluşturma üzerindeki etkilerini ele almaktadır.

Halk Sağlığında Sosyal ve Davranışsal Faktörler Kursu

Hem toplumsal etkiler hem de kişisel seçimler bir toplumun sağlığı üzerinde bir etkiye sahip olabilir. Konular halk sağlığı üzerindeki bireysel ve örgütsel etkileri inceleyen teorileri ve modelleri içerir. Dersler ayrıca davranış değişikliklerini teşvik eden ve çeşitli popülasyonların sağlık standartlarını destekleyen sağlık ve sağlıklı yaşam programlarına yöneliktir.

Halk Sağlığı Yönetimi ve Yönetimi Kursu

Bu ders, çeşitli halk sağlığı sistemlerinin organizasyon yapısı hakkında talimatlar içerir. Konular idari süreçlere, politika ve savunuculuk kararlarına odaklanmaktadır. Öğrenciler, yerel, eyalet ve federal düzeylerde düzenlenen sağlık hizmetlerinin yanı sıra gönüllü tabanlı organizasyonları incelerler.

Halk Sağlığı Alanında Alan Deneyimi

Alan deneyimi kursları genellikle halk sağlığı bölüm programlarına yönelik kapak taşı kurslarıdır. Saha çalışması, öğrencilerin sağlık hizmetleri departmanlarında çalışarak veya gözlemleyerek uygulamalı bilgi ve deneyim kazanmalarını sağlar. Öğrencilerden daha önce epidemiyoloji, halk sağlığı idaresi, ayrıca sağlık hizmetleri savunuculuğu, politika oluşturma ve araştırma konularında edindikleri bilgileri uygulamalıdırlar.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir