Advanced
Search
 1. Home
 2. Rockefeller Alışkanlıkları Nedir?

Rockefeller Alışkanlıkları Nedir?

 • 28 Ocak 2021
 • 0 Likes
 • 205 Views
 • 0 Comments

Bu yazı, Verne Harnish tarafından geliştirilen Rockefeller Alışkanlıkları teorisini açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu stratejinin özünü anlar ve teoriyi büyütürsünüz.

Rockefeller Alışkanlıkları nelerdir?

Rockefeller Habits, Amerikalı girişimci ve işletme koçu Verne Harnish tarafından formüle edilmiş bir işletme teorisidir. 2014 ‘Scaling Up adlı kitabında; Rockefeller Alışkanlıkları 2.0 ‘konusunda uzmanlaşarak, şirket büyümesiyle ilgili girişimciler için pratik araçlar sağlar. Verne Harnish, bu ilkeleri 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında başarılı bir yönetimin temeli olarak kullanan inanılmaz derecede zengin John D. Rockefeller’ın biyografisini okuduktan sonra teorisini ortaya attı. Harnish, bir kuruluşun daha zayıf faktörleri ortadan kaldırarak ve güçlü yanlarına odaklanarak nasıl daha güçlü büyüyebileceğini açıklıyor.

Rockefeller teorisinin temelleri Öncelik, Bilgi ve Ritimdir. Bu 3 nokta, bir şirketin büyümesi için önemlidir. Verne Harnish’e göre şirket büyümesi düz bir çizgi izlemiyor. İniş ve çıkışları var. Başarılı büyüme öncelikle zamanlama ile ilgilidir. Örneğin, büyüyen bir pazar ihtiyacına tam olarak doğru anda yanıt vermek. Ek olarak teori, John D. Rockefeller’ın 10 iş disiplinine odaklanmaktadır.

1. Öncelikler

Önceliklendirme ilk temeldir. Oldukça aşikâr ancak birçok şirkette arka planda kayboldu. Bu yüzden Harnish, belirli bir dönem için beş öncelik belirlemenizi tavsiye ediyor. İşe ve önceliklere bağlı olarak bu süre bir ay, çeyrek veya bir yıl olabilir. Ortak öncelikler belirleyerek, tüm çalışanlar neye yönelik çalıştıklarını ve nedenlerini bilecekler. Herkesin aynı sayfada olmasını ve kişisel hedeflerin kuruluş çapında önceliklere uygun olmasını sağlamak. Bu onları çalıştıkları şirkete karşı daha ilgili ve sadık hale getirecektir.

2. Bilgi

Herhangi bir organizasyonda bilgi önemlidir. Bu durum bilginin toplanması, yönetilmesi ve dağıtılması gerektiği anlamına gelir. Harnish, (stratejik) kararların içgüdüsel duygulara değil gerçeklere göre verilmesi gerektiğini açıkça belirtiyor. Faydalı bilgileri önceden biriktirerek, fikir ve argüman oluşturmak daha kolaydır. Örneğin, rakipler, müşteriler, yeni ürünler ve hizmetler, kendi kuruluşun performansı ve kuruluşun paydaşlar tarafından nasıl algılandığı hakkında faydalı bilgiler düşünün.

3. Ritim

Harnish’in bahsettiği üçüncü vakıf günün ritmi. Her organizasyon ritim, düzen ve düzenlilikten yararlanır. Bunun bir örneği, önceliklerin, hedeflerin, yararlı bilgilerin ve ilerlemenin tartışıldığı yinelenen toplantılardır. Çalışanlar, çalışma programlarında bu kadar sık ​​tekrarlanan öğeleri takdir ediyor. Kuruluşlarında meydana gelen sabit anlar etrafında onlara güvenebilir ve çalışmalarını buna göre planlayabilirler. Bu şekilde herkes önceden belirlenmiş öncelikleri akılda tutabilir ve karşılanmamış son tarihlerde birbirini arayabilir. Dahası, organizasyondaki ilerleme netleşir ve gerekirse hızlı ve etkili düzeltmeler yapmayı mümkün kılar.

10 Alışkanlık

Öncelik, Bilgi ve Ritim, John D. Rockefeller’ın on iş disiplininin bir parçasıdır. Rockefeller Alışkanlıkları bunlara dayanmaktadır. Bunları test etmek için, Rockefeller Alışkanlık Kontrol Listesi olarak da bilinen bir anket kullanabilirsiniz. Her çalışana listeyi doldurma ve her alışkanlığa 1’den (çok kötü) 10’a (mükemmel) kadar bir not verme fırsatı verilir. Netleşen tutarsızlıklar yönetim ekibi tarafından tartışılacaktır. Gerekirse harekete geçecekler. Bir kuruluş, 6’dan daha düşük olan her şeyin iyileştirme için dikkate alınması gerektiğine de önceden karar verebilir. On iş disiplini aşağıdaki gibidir:

1. İlham Veren Yönetim Ekibi

Yönetim ekibi (MT) tonu belirler ve tüm çalışanlara ilham verir. MT faydalı bilgiler sunar ve tüm departmanları ve çalışanları değişiklikler, mali sonuçlar ve diğer haberlerle ilgili güncel tutar. MT, her biri farklı bir uzmanlığa ve (yönetim) tarzına sahip bir grup yöneticiden oluşur. MT içinde bir anlaşmazlık yok ve birleşik bir grup olarak dış dünya ile iletişim kuruyorlar.

2. Ortak Son Tarihler

Tüm çalışanlar hizalanır, aynı öncelikleri belirler ve aynı tarihe kadar çalışırlar. Organizasyondaki insanlar stratejik hedeflere önem verir. Çalışanlar, bir hedef için çalışmaktan memnuniyet duyar ve hedeflerine ulaştıklarında ödüllendirilirler.

3. Bilgileri Temizle

Bilgi her zaman paylaşılır ve organizasyon içinde hareket eder. Ekip yöneticilerinden çalışanlarını gerçekten dinlemeleri ve fikirlerini üst yönetime iletmeleri beklenir. Tam tersi, bilgileri üst yönetimden astlarına aktarırlar. Bilgi dürüst olmalı ve gerçeklere dayanmalıdır. Mümkün olduğunca çabuk ilgili taraflara iletilmelidir. Açıklık çok önemlidir.

4. Hedefleri Yönetme

Organizasyon içindeki her bölüm ve her departman için belirlenen hedeflere ulaşmaktan sorumludur. Bu sahip, tüm ilerlemeyi dikkatlice izler ve hedefin ayarlanması gerekiyorsa ekiple zamanında iletişim kurar.

5. Açık İletişim

Olası sorunlar, zor işbirliği, direniş veya istenmeyen davranışlar açıkça tartışılır. Çalışanlar birbirlerinden ve yöneticilerinden geri bildirim alır ve bunun tersi de geçerlidir. Ayrıca her hafta çalışanların fikir ve önerileri toplanıp tartışılıyor ve her türlü engelle başa çıkma fırsatı var. Birbirlerini belirli davranışlar için çağırmanın yanı sıra, çalışanların birbirlerine iltifat etmesi de önemlidir.

6. Müşteri yorumları

Tüm çalışanlar müşteri verilerinin toplanmasına yardımcı olur. Ayrıca her hafta müşteri incelemeleri toplanır, analiz edilir ve raporlanır. Gerekirse, faaliyetler müşterinin rahatlığı için ayarlanacaktır. MT ile müşteriler arasında sık sık (örneğin haftalık) iletişim olması önemlidir.

7. Temel İdeoloji

Temel ideoloji – misyon ve vizyon – organizasyonun tamamında mevcuttur. Herkes şirketin neyi temsil ettiğini bilir ve bunu dış taraflara iletir. Bu temel ideoloji, işe alma sürecinin bir parçasıdır; yeni çalışanlar, işverenlerinin misyonu ve vizyonu ile özdeşleşebilmelidir.

8. Açık Piyasa Önerisi

Her çalışan, şirketinin neyi temsil ettiğini ve ürün ve pazar teklifinin ne olduğunu bilir. Marka vaadi açıkça tanımlanmıştır ve herkes tarafından bilinir. Stratejik satış ve pazarlama hedeflerinin ne olduğu da açıktır.

9. Temel Performans Göstergeleri

Temel Performans Göstergeleri (KPI’ler) organizasyondaki herkes tarafından bilinir. Çalışanlar, üretkenliğe nasıl katkıda bulunacaklarını tam olarak bilirler ve bireysel KPI’leri her hafta her departman için ekipte tartışılır.

10. Haftalık MT Toplantısı

MT, her hafta kuruluşun (mali) ilerlemesini tartışmak için bir toplantı yapar. Her departman için KPI’ların yanı sıra güncel son tarihler ve hedefler de tartışılır. Temel ideoloji, pazar konumu ve performans, tekrar eden konuşma konularıdır.

İyi Yağlanmış Organizasyon

Yukarıda bahsedilen alışkanlıklar, Harnish’e göre iyi yağlanmış bir organizasyona sahip olmak için önemli olan bileşenlerdir. İyi giden şeyler güçlendirilmeli. Bir Rockefeller Alışkanlığı eksikse veya sadece zayıf bir varlığa sahipse, tüm odaklanma buna olmalıdır. Sebep ortadan kaldırılmalı ve bu alışkanlığı güçlendirmek için her şeyin yapılması gerekecek. Rockefeller Alışkanlık Kontrol Listesini doğru ve kapsamlı bir şekilde uygulamak için aşağıdaki adımları kullanabilirsiniz:

1. Adım. Çalışanlara ve stratejiye odaklanın

Bu bölüm aynı zamanda ‘insanlar, strateji, uygulama ve nakit’ olarak da anılır; Rockefeller Alışkanlıkları için farklı bir isim. Sağlıklı bir organizasyon vizyon ve liderlik gerektirir. Üretkenliği artırmanın ve kar elde etmenin tek yolu budur. Bu aynı zamanda daha az popüler önlemlerin alındığı ve bazen rota ayarlamalarının yapılması gerektiği anlamına gelir. Doğru insanlar doğru pozisyonlarda mı? Belirli bir hedef gruba odaklanmak gerçekten doğru çözüm mü? Kuruluş, uzun yıllardır ana işi olan ürünleri üretmeye devam etmeli mi? Bu tür kritik sorular, MT’yi tetikte tutmaya yardımcı olacak ve yatırımları geri kazanmanın ne kadar zamana mal olacağını düşünmelerini sağlayacaktır.

2. Adım. Bir anket oluşturun

Rockefeller Alışkanlık Kontrol Listesinin devreye girdiği yer burasıdır. Bu durum 10 alışkanlığa, diğer temalara ve olası darboğazlara dayalı bir ankettir. Örneğin, organizasyonun neleri geliştirebileceğini, organizasyonun ne yapmaya devam etmesi gerektiğini ve organizasyonun kesinlikle neyi bırakması gerektiğini sorabilir. Bu durum MT’ye iyileştirme noktaları ile önemli bilgiler verecektir. Tüm bu noktalar daha sonra çalışanların kendileri üzerinde çalışabilecekleri temalara dönüştürülebilir. Belli bir süre içinde çözmek veya iyileştirmek istedikleri darboğazları belirleyip listeleyebilirler. Bu darboğazlara kaya da denir. Çalışan girdisi, iyileştirme sağlamak için çok güçlü bir kaynaktır.

3. Adım. Birlikte çalışın

Çalışanları aktif olarak dahil etmek ikinci adımdır. Önlemler için destek oluşturur. İlgili çalışanlar birlikte iyi çalışabilir ve bir bütün olarak çözüm arayabilir. Çalışanların organizasyonla birlikte büyümesi ve geride kaldıklarını hissetmemeleri önemlidir.

Bu adımlar, daha önce bahsedilen üç temel faktör olan Öncelik, Bilgi ve Ritim ile sorunsuz bir şekilde uyumludur. Rockefeller Alışkanlık Kontrol Listesi, organizasyondaki tüm çalışanları ve bunun alacağı yönü dahil etmek için yararlı bir araçtır.

Ne düşünüyorsunuz?

İşletmenize fayda sağlamak için bu teoriyi kullanabilir misiniz? Pratik açıklamayı tanıyor musunuz veya eklemeleriniz var mı? Ölçek büyütme stratejisi ve uygulama hakkında paylaşmak istediğiniz ipuçlarınız veya püf noktalarınız var mı?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Chernow, R. (2007). Titan: John D. Rockefeller’ın Hayatı. Sr. Vintage.
 • Harnish, V. (2014). Ölçek Büyütme: Birkaç Şirket Bunu Nasıl Yapar… ve Gerisi Neden Yapmaz (Rockefeller Habits 2.0). Gazelles Inc.
 • Harnish, V. (2002). Rockefeller alışkanlıklarında ustalaşmak: Büyüyen firmanızın değerini artırmak için yapmanız gerekenler. Gazelles Incorporated.
  • Share:

  Leave Your Comment