Advanced
Search
 1. Home
 2. Robert Plutchik’ten Duygu Çarkı Nedir?

Robert Plutchik’ten Duygu Çarkı Nedir?

 • 3 Şubat 2021
 • 0 Likes
 • 309 Views
 • 0 Comments

Bu yazı, Robert Plutchik tarafından pratik bir şekilde geliştirilen Duygu Çarkı’nı veya Duygu Çarkı’nı açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü Kişisel Mutluluk teorisinin temellerini anlayacaksınız.

Duygu Çarkı nedir?

Duygu Çarkı, 1980 yılında Amerikalı psikolog Dr. Robert Plutchik tarafından psiko-evrim teorisini anlamak için görsel bir araç olarak geliştirildi. Karşıt kutup çiftlerinde sekiz temel duygu belirledi.

 • Sevinç ve Üzüntü
 • Güven ve Tiksinti
 • Korku ve Öfke
 • Beklenti ve Sürpriz

Tekerlek, duyguların beraberinde getirdiği ve uyandırdığı çeşitli yoğunluklar arasında gezinmek için kullanılabilir. Bu yüzden Tekerlek, yoğun duyguları nesnel olarak tanımlamak için öncelikle yararlıdır. Robert Plutchik’in araştırması, 34.000 ayırt edilebilir duygu olduğunu gösterdi. Fakat 34.000 duygunun tümünü ayırt etmek ve anlamak aslında imkansızdır. Bunları sekiz ana duyguya düşürerek işler biraz daha basit hale gelir.

Elementler

Duygu Çarkı, aynı zamanda üç ana özelliği olarak hareket eden üç unsura sahiptir:

1: Renkler

Sekiz temel duygunun her biri, Duygu Çarkı’nda tanınabilir bir renkle işaretlenmiştir. Duygu yoğunluğu arttıkça rengin yoğunluğu da artar. Bununla birlikte iki temel duygunun kombinasyonlarına renk verilmez.

2: Katmanlar

Duygu Çarkının farklı katmanları ve boyutları vardır. Çarkın ortasına doğru duygu ve renk yoğunluğu artar.

3: İlişkiler

Çark, karşıt duygular arasında bulunan karşılıklı ilişkileri tasvir eder. Duygular birbirine karıştırıldığında ortaya çıkan duygu kombinasyonları, temel duygular arasında bulunur. Sonuç olarak tüm duygular birbiriyle karşılıklı temas halindedir.

Tekerleğin yapısı

Sekiz duygu, diğer tüm insan duygularının temelini oluşturur. Sekiz temel duygu, birbirine zıt bir ızgaraya girilir. Sekiz duygunun tümü birbirine bağlandıktan sonra, bir Tekerlek yaratılır (dolayısıyla bu modelin adı). Duygu Çarkı, her duygunun kendi rengi olacak şekilde inşa edilmiştir. Duygu yoğunluğu arttıkça (Çarkın merkezine doğru) gösterge rengi de artar. Dış kenara doğru hem duygu hem de renk azalır. Birincil duyguların kombinasyonları olarak sunulan ikincil duygular da vardır.

Duygu Çarkı Boyutları

Duygu Çarkı hem iki hem de üç boyutta görüntülenebilir. Düz, iki boyutlu Çarkta, birincil duygu boyutlarının bulunduğu sekiz bölüm vardır: öfke, beklenti, sevinç, güven, korku, şaşkınlık, üzüntü ve tiksinti. Her bölümün karşıt bir duygusu vardır ve ayrıca Duygu Çarkı’nda kendi rengi vardır. Renksiz duygular, iki ana duygunun karışımını temsil eder. Örneğin, İyimserlik yaratmak için Beklenti ve Sevinç birleştirilir.

Üç boyutlu haliyle, Duygu Çarkı koni şeklini alır. Bu dikey boyut, duygunun yoğunluğuna odaklanır ve duygu içeri girdikçe güçlenir. Dolayısıyla, ‘can sıkıntısı’ duygusu, kontrol altında tutulmazsa, daha yoğun ‘tiksinti’ duygusuna dönüşebilir ve ‘öfke’ alevlenip ‘öfke’ haline gelebilir. Bu durum insanlara birbirleriyle ilişkili olarak gerçek dünyadaki durumlarda duygularla nasıl başa çıkacaklarını hemen öğretir; duygular kontrol edilmezse, kafayı bulabilir ve daha yoğun hale gelebilir.

Robert Plutchik’in Duygu Çarkı: temel varsayımlar

Robert Plutchik’in Duygu Çarkı teorisi, aşağıda bulunabilecek on temel teorik varsayıma dayanmaktadır:

1: Hayvan ve insan

Temel duygular, diğer tüm memelilerde olduğu gibi insanlar için de aynıdır ve beynin en orta kısmında, yani limbik sistemde üretilir.

2: Evrim

Evrim sürecinde duygular ortaya çıktı ve insanlarda gelişmeye devam etti. Bu durum sekiz temel duyguya ek olarak 34.000 farklı hissedilebilir duygu ile sonuçlandı.

3: Hayatta Kalma

Sekiz temel duygu, insanın hayatta kalmasında rol oynar. Bizi tehlikeli durumlara karşı uyaran korku buna iyi bir örnektir.

4: Temel desenler

Her temel duygu, aynı zamanda prototip olarak da adlandırılan bir dizi ortak, tanınabilir kalıp ve öğeye sahiptir.

5: Temel duygular

Robert Plutchik, hem insanların hem de memelilerin ortak olduğu sekiz temel duyguyu tanımlar: öfke, beklenti, sevinç, güven, korku, şaşkınlık, üzüntü ve tiksinti.

6: Kombinasyonlar

Sekiz temel duygunun birleşimi, örneğin ‘sevinç’ ve ‘güven’ ‘sevgiye’ yol açabilecek yeni duygular üretir.

7: Yapılar

Plutchik’e göre duygular, belirli bir deneyimi tanımlamaya yardımcı olan varsayımsal yapılar veya fikirlerdir.

8: Karşıtlar

Kutupsal zıtlıklar ve dualite, temel duygularda yansıtıldığı gibi doğada yaygındır: Neşe ve Üzüntü, Güvene Karşı Tiksinti, Korkuya Karşı Öfke, Beklentiye Karşı Sürpriz.

9: Benzerlik

Dualiteye ek olarak, ortak yönleri paylaşan duygular da vardır.

10: Yoğunluk

Her duygunun, azalmıştan şiddetli yoğunluğa kadar dereceleri vardır.

Robert Plutchik’in Duygu Çarkı Uygulaması

Tekerlek, inanılmaz derecede karmaşık duygusal kavramları basitleştirmeyi mümkün kılar. Duygu Çarkı, duyguları görselleştirmek için kullanılabilir ve bir kişiye duygu kombinasyonları ve etkileri hakkında fikir verir. Duyguları nesnel olarak tanımlayarak, belirli (zor) durumları daha iyi ele almak mümkündür.

Ne düşünüyorsunuz?

Robert Plutchik’in Duygu Çarkı’nı hiç duydunuz mu? Pratik açıklamayı tanıyor musunuz veya daha fazla öneriniz var mı? Kişisel mutluluk ve esenlik için başarı faktörleriniz nelerdir?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Plutchik, R. (1984). Duygular: Genel bir psikoevrim teorisi. Duyguya yaklaşımlar, 1984, 197-219.
 • Plutchik, R. (2001). Duyguların doğası: İnsan duyguları, karmaşıklıklarını açıklayabilecek ve klinik uygulama için araçlar sağlayabilecek bir gerçek olan derin evrimsel köklere sahiptir. Amerikalı bilim adamı, 89 (4), 344-350.
 • Scherer, KR, Shuman, V., Fontaine, JR ve Soriano, C. (2013). GRID, Tekerlekle buluşuyor: Duygusal duyguyu öz bildirim yoluyla değerlendirme. Duygusal anlamın bileşenleri: Bir kaynak kitap, 281-298.
  • Share:

  Leave Your Comment