Gelişmiş
Arama
 1. Anasayfa
 2. Karar Verme
 3. Risk Etki Olasılık Tablosu Nedir?

Risk Etki Olasılık Tablosu Nedir?

 • 13 December 2020
 • 50 Görüntülenme
 • 0 Yorum

Bu yazı, risk etki olasılık tablolarının pratik bir açıklamasını sağlar. Okuduktan sonra bu güçlü karar verme aracının temellerini anlayacaksınız.

Risk Etki Olasılık Tabloları nelerdir?

Risk Etki Olasılık Tablosu, risk ve etki değerlendirmelerinin sonuçlarını görsel olarak görüntülemek için kullanılan bir araçtır. Risk yönetimi için temel bir görsel araçtır ve birkaç kriterden oluşur. Bu aracın tam olarak nasıl çalıştığını anlamak için öncelikle risk etkisinin ne anlama geldiğini ve risk olasılığının ne anlama geldiğini anlamalıyız.

Risk olasılığı, bir riskin ortaya çıkma olasılığının belirlenmesini ifade eder. Bu olasılık genellikle tarihsel bilgilere dayanmaktadır. Sorunun ortaya çıktığı belirli bir sıklık var mı? Bir riskin olasılığını belirlerken, genellikle riske 3, 2, 1 gibi bir puan verilir. 3 yüksek riski, 2 ortalama riski ve 1 düşük riski temsil eder.

Etki değerlendirmesi, riskin gerçeğe dönüşmesi durumunda bir riskin etkisinin değerlendirilmesi anlamına gelir. Ana soru şudur: Risk ortaya çıkarsa, bu proje veya faaliyet için felaket olur mu? Yoksa küçük bir rahatsızlık mı olur? Bir etki değerlendirmesi genellikle risk yöneticisi ve riskleri tahmin etmek ve etkiyi belirlemek için doğru bilgiye sahip kişiler tarafından gerçekleştirilir. Etki değerlendirmesine de 3, 2 veya 1 puanı verilir.

Risk Etki Olasılık Tabloları

Risk Etki Olasılığı grafiği, bir riskin gerçekleşme olasılığının yüksek olup olmadığını ve riskin etkisinin ne zaman gerçekleştiğini gösterir. Yukarıdaki grafik, x ve y eksenindeki bu iki kriteri temsil etmektedir.

Aşağıdaki risk kategorileri grafikten çıkarılabilir. Bunlara daha sonra bir renk atanır ve risk matrisine eklenir.

Yüksek Etki/Yüksek Olasılık

Sağ üst kısım, etkisi yüksek olan ve büyük olasılıkla gerçekleşecek olan riskleri içerir. Risk Etki Olasılığı çizelgesinde veya risk matrisinde, bu risk grubu genellikle kırmızı renkle belirtilir.

Yüksek Etki/Düşük Olasılık

Potansiyel olarak yüksek bir etkiye sahip ancak riskin gerçekleşmesi için küçük bir olasılık olan bir risk, turuncu renkle belirtilir. Farklı yanıtlar, çeşitli risk türlerine uygundur. Risklere yönelik çeşitli tepkiler sonraki bölümde açıklanmaktadır.

Düşük Etki/Yüksek Olasılık

Düşük etkili ancak yüksek olasılığa sahip riskler orta risklerdir. Bu risklere genellikle matristeki turuncu renk verilir. Riskin ortaya çıkma olasılığı yüksektir ama riskin sahip olacağı etki büyük olasılıkla küçüktür.

Düşük Etki/Düşük Olasılık

Sol altta, etkisi düşük olan ve küçük olasılık nedeniyle gerçekleşmesi olası olmayan Risk Etki Olasılığı çizelgeleri görüntülenir. Çoğu durumda, bu kategorideki riskler yeşil renkle belirtilir ve acil müdahale gerekli değildir.

Risk azaltma

Risk etki/olasılık çizelgesinde gösterilen risklere farklı tepkiler olasıdır. Bazen risk almak göründüğü kadar kötü değildir ve basitçe kabul edilir. Örneğin, bir şirketin tüm üretim hattını durdurabilecek bir risk durumunda, hasarı sınırlamak için yeterli müdahale gerekir. Risklere dört yoldan biriyle yaklaşılabilir.

Riski Kabul Etmek

İlk seçenek, riski olduğu gibi kabul ederek ve herhangi bir eylemden kaçınarak yanıt vermektir. Bu strateji genellikle düşük etkili veya düşük olasılığa sahip riskler için kullanılır. Birçok kuruluşta, bütçe bu tür durumlarda hareket etmek için ayrılmıştır. Daha sonrasına kadar oluşmayacak riskler de sıklıkla bu kategoriye yerleştirilir.

Risk azaltma

Riski azaltmak veya hafifletmek, uygulanabilecek farklı bir risk tepkisidir. Riski azaltmak, bir riskin olasılığını veya etkisini azaltmak için harekete geçmek anlamına gelir. Günlük hayatta neredeyse her durumda risk azaltma kullanılır. Örneğin, arabada emniyet kemeri takıyoruz. Bu, bir kazaya girme olasılığını azaltmaz ama bir kazanın olumsuz etkisini azaltır.

Risk Aktarımı

Bir riske verilebilecek diğer bir olası yanıt, riskin aktarılmasıdır. Riski devrederek, risk azalmaz, bunun yerine üçüncü bir tarafa aktarılır. Yaygın bir risk aktarım yöntemi sigorta yaptırmaktır. Belirli hammaddelere bağımlı olan üretim şirketleri, daha yüksek hammadde maliyetlerini önlemek için kendilerini de “koruyabilir”.

Riskten kaçınma

Diğer bir risk tepkisi, riskin tehdit haline gelmesine ilişkin her olasılığı kapsamaktır. Şirketler genellikle bu seçeneği, riskin çalışanların güvenliği açısından sonuçları olduğunda, yasaları ihlal ettiğinde veya bir bütün olarak kuruluş için bir tehdit oluşturduğunda tercih ederler. Riskten kaçınmanın bir örneği, bir üretim hattını durdurmak, şirketin bir bölümünü satmak veya yeniden düzenlemek veya yurt dışına açılmaktır.

Teknik olarak tamamen önlenenler dışında tüm riskler kabul edilir. Riski devrederken, risk yine de bir etki yaratır ve bu etki aynı zamanda azaltılmış risklerde de mevcuttur.

Risk Etki Analizi

Bazı gelişmeler risk olarak işaretlenmeden önce, bu gelişmenin etkisinin muhtemelen ne olacağı ve başkaları için gerçekten bir risk oluşturup oluşturmadığı belirlenir. Risk etki değerlendirmesi veya risk etki analizi, gelişmelerin olasılık ve sonuçlara göre değerlendirildiği süreçtir. Bu analizin sonuçları daha sonra tanımlanan risklere öncelik vermek ve riski risk etki/olasılık çizelgesine eklemek için kullanılır. Bu risklerin sınıflandırılması, yöneticiyi bu kategoriye dayalı risklere yanıt olarak çeşitli kaynakları kullanabildiği için destekler.

Hizalama Kriterleri

Riskli bir olayı veya gelişmeyi değerlendirirken, kriterleri proje veya kararla uyumlu hale getirmek önemlidir. Bu amaçla belirli bir analiz türü için mümkün olduğunca çok teknik ve araç kullanın. İş dünyasında sık kullanılan kriterler arasında teknik performans, maliyetler, planlama ve daha fazlası bulunur.

Belge Gerekçesi

Her bir risk etkisinin gerekçesini veya gerekçesini dikkatlice belgelemek esastır. Bunu yaparken, olasılık ve etki değerlendirmesinin nedenini belgeleyin. Koşullar veya ortam daha sonra değişirse, değerlendirme yeniden değerlendirilebilir. Gerekçe, belirli bir soyut riskin anlamını paydaşlara iletmeye yardımcı olur.

Ne düşünüyorsunuz?

Risk Etki Olasılık çizelgesinin açıklamasına aşina mısınız? Riskleri kategorize etmek için bu tür grafikleri kullanıyor musunuz? Risk yönetimi için başka hangi araçları biliyorsunuz? Bu karar verme aracının artıları ve eksileri olduğuna inanıyorsunuz?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Dumbravă, V. ve Iacob, VS (2013). Analiz ve risk değerlendirme projelerinde olasılık – etki matrisinin kullanılması. CIP’nin CIP/D açıklaması – Romanya Ulusal Kütüphanesi Uluslararası Konferansı Bilgi Tabanlı Bir Toplum için Eğitim ve Yaratıcılık – EKONOMİK BİLİMLER, 42.
 • Hillson, D. (2002). Fırsatları yönetmek için risk sürecini genişletmek. International Journal of project management, 20 (3), 235-240.
 • Ni, H., Chen, A. ve Chen, N. (2010). Risk matrisi yaklaşımıyla ilgili bazı uzantılar. Safety Science, 48 (10), 1269-1278.
 • Miller, KD (1992). Uluslararası ticarette entegre risk yönetimi için bir çerçeve. Uluslararası işletme araştırmaları dergisi, 23 (2), 311-331.
  • Paylaş:

  Yorumunuzu bırakın