Advanced
Search
 1. Home
 2. Platon’un Hatırlama Teorisi Nedir?

Platon’un Hatırlama Teorisi Nedir?

 • 13 Aralık 2020
 • 0 Likes
 • 364 Views
 • 0 Comments

Bu makale açıklar Platon’un Hatırlama Teorisi pratik bir şekilde. Teori ayrıca Anamnez Teorisive Platon’un Ana diyalogunda bulundu. Okuduktan sonra her insanın sahip olduğu doğuştan gelen fikir kavramlarının bulunduğu bu kişisel gelişim teorisini anlayacaksınız.

Platon’un Hatırlama Teorisi nedir?

Bu teori, Platon’un epistemolojisinde, Main (erdem) ve Phaedo (ruh) diyaloğunda bir bilgi ilkesi olarak bulundu. Platon’a göre Hatırlama Teorisinde, her insanın ruhunda doğuştan sahip olduğu fikirlerin hatırlanmasıdır. Bilgi dış dünyada bulunmaz, ama içsel olarak bilinçte bulunur.

Bu teori, insan ruhunun ölümsüz olduğunu ve bedene girmeden önce gerçeği bildiğini doğrular. Bu yüzden insan, ruhun fikirler dünyasında yaşarken zaten bildiği ama ruhun zaten insan vücudunda bulunan, fiziksel gerçekliklerle (nesneler) yavaş yavaş hatırlanan bilgi olmanın derinliklerine gömdüğü şeyi yavaş yavaş hatırlar) mantıklı dünyanın.

Bilgi: Hassas Dünya ve Akıllı Dünya

Platon için bilgi, iki bölüme ayrılmış bir fikirdir: hassas dünya ve anlaşılır dünya.

Hassas dünya

Bu dünya, cehaletle bilgi arasında bir ara yol olarak kabul edilen, düşüncenin tetiklendiği gölgeler, imgeler ve nesnelerden oluşur.

Anlaşılır fikirler dünyası (önemsiz)

Bilgiyi oluşturan şey matematik ve fikirlerdir. Sezgi ve muhakeme, bilginin temel direkleridir.

Ruhun ebedi olduğu için, ruhun zaten bildiğini hatırlayan bilginin anı olduğu da kabul edilir.

Platon’a göre ruh kavramı

Platon’un anlayışı, ruhun ölümsüz olduğu ve etik alemden reenkarnasyona yol açtığıdır. Bundan emindi, çünkü bu şekilde kişi, ruh başka bir vücuda geçtiğinde sadece insanları ödüllendirebilir veya adaletsiz insanları cezalandırabilir.

Bir başka anlayış da anımsamadır, ruh daha önce bildiklerini hatırlar, bu, ruhun insanoğlunun doğumundan önce var olduğu ve ölümünden sonra da var olmayacağı anlamına gelir.

Bu durum ruhun insanoğlunun doğumundan önce var olduğu ve ölümünden sonra da var olmayacağı anlamına gelir. Platon’a göre gerçek bilgi akıldan/ruhtan gelmelidir.

Bunun bir örneği, kişinin gerçek bir sonuca varmak için hissetmeye ya da denemeye ihtiyaç duymadığı ama diğer yandan duyumların, kişinin mutlaka doğru olmayan öznel görüşlere tabi bireysel algılar yaratmasına neden olduğu matematiktir.

Platon’un Hatırlama Teorisi’nin daha iyi bir açıklaması için Platon, düşüncesini ve yapısını kolayca açıklamak için bir efsaneyi kullandı.

Tüm bunlar, Platon’a göre ruhların bedenlerde enkarne olmadan ve doğmadan önce de bulundukları fikirler dünyasında bulunur. Bu yüzden ona göre, tüm bilgi insanın ruhunda bulunur ama yalnızca formların veya fikirlerin kopyaları veya yansımalarıyla temas ederek onları hatırlayabilir.

Efsane Kanatlı araba alegorisi

Platon, bu efsanenin analojisiyle, ruhu ve insanın bilgi arzusunu açıklamaya çalışır.

Bir şoför, kanatlı bir araba ve iki at var. Arabacı olarak da adlandırılan sürücü, biri beyaz diğeri siyah olan iki atı kontrol eder ve yönlendirir. Beyaz at asil, itaatkar ve güçlüdür, diğer siyah at ise itaatsiz ve kötüdür. Bu karakterler, ruhun parçalarının temsilidir. Siyah at, kontrol edilmesi zor olan irrasyonel zevklerin ve arzuların peşinden koşan, anlaşılabilir kısımdır. Beyaz at ise öfkeli kısım, akılcı tutkular, adalete bağlı rasyonel kısımdır. Sürücü, atları uyumlu bir şekilde yönlendiren ve yöneten “sebeptir”.

Kanatlı savaş arabası, tanrıların olduğu yere, güzel, bilge ve iyi bir yere (fikirlerin yeri) ama siyah at kontrolden çıkarsa ve arabacı dengesini kaybederse, uçup gidecek. arabanın kanatlarını kaybedeceği ve dolayısıyla ruhun vücuda gireceği hassas düzleme düşmesine neden olur. Ruh bedendeyken, bir noktada fikirler dünyasına geri dönebilmek için sürekli bir bilgi büyümesiyle başlar.

Tek kural, atlardan birinin ortaya çıkması ve sürücünün kontrolünü kaybetmesi durumunda, ruhun, “hapishane” olan bedenin ruhu yakaladığı ve tüm bilgileri unutacağı mantıklı dünyaya (kusurlu dünyaya) gönderilmesiydi. fikirler dünyasına sahipti. Platon’a göre özgürlüğe ulaşmanın çözümü maksimum bilgiye ulaşmaktır, eğer bu başarılamazsa ruh, sonunda fikirler dünyasına dönene kadar farklı bedenlerde dönmeye devam edecektir.

Bu yüzden insan, gizli veya gömülü bilgiye sahip olmasına rağmen, azar azar onu gün ışığına çıkarma görevini üstlenir, düşünceler dünyasının kopyaları olan nesnelerin “ bilgiyi ” hatırlaması, Platon Anamnezi’nin hafıza adıdır. ya da anımsama.

Platon’un kavramlarının açıklayıcı bir biçimi olarak mitoloji

Platon mitini bilginin felsefi bir şekilde açıklanması için bir metafor, bir düşünce ve yansıma biçimi olarak almak önemlidir. Hikayeler aracılığıyla bu felsefi kavramları anlamak daha kolaydır ama gerçek anlamda anlaşılırsa bu mitlerin yorumlanması zor olabilir. Bu durumda, teorilerini daha kolay anlamak için edebi ve entelektüel bir seviyeye ihtiyaç vardır.

Platon’un Dotrina’sı bir bilgi ve yönetim kavramı olarak

Platon’a göre bilgi ve öğrenme, ruhun herhangi bir engel olmaksızın fikirleri ve formları görebildiği geçmişin hatırasıdır.

Bu dotrina aynı zamanda insanların farklılığını ve öğrenmedeki gelişimlerini açıklamaya çalışıyor. Tüm insanların eşit olması mümkün değil. Bazıları daha rasyonel, bazıları daha cesur ve bazıları sadece kendi arzularını tatmin etmek isteyenler. Bu yüzden herkesin rasyonel kapasitesi olmadığı için yalnızca birkaçı yönetebilir. Herkes yönetmek isteseydi, bu tamamen kaotik olurdu.

Bilgiye bağlı kişisel gelişim

Öğrenme, bilgi edinme köprüsüdür. Bununla birlikte bilgi zaten insanda doğuştan gelir, bu yüzden onu öğrenme ve öğretme yoluyla ortaya çıkarmak gerekir.

Platon’a göre bilgi doğuştan gelse de içimizde taşıdığımız bu bilgiyi anlamamıza yardım edebilecek rehberden bahsetmek gerekir. Bu kılavuz, bizi daha iyi anlamaya ve zaten bildiklerimizi eyleme geçirmeye yönlendiren profesör veya öğretmen olacaktır.

Sokrates, meno paradoksunu Anımsama teorisini kullanarak açıklar. Zaten bildiklerimizi hatırlamanın ve böylece öğrenmeyi ve öğretmeyi bir hatırlama yöntemi olarak kullanmanın mümkün olduğu yerlerde. Hepimizin hatıralar şeklinde ortaya çıkan doğuştan gelen fikirleri var.

Meno diyaloğunun açıklamasına bir örnek

Sokrates bir köleyle buluşur ve ona matematiksel sorular sormaya başlar. Sokrates’in rehberliğiyle köle, kendisine gösterilen matematik problemine cevap verebilir ve çözebilir. Sokrates tarafından sorulan uygun sorularla bunlar kölenin çözüme ulaşması için bir rehber görevi gördü. Bu durum bir kişi belirli bir konuyu bilmese bile ama yeterli rehberliğe sahip olsa bile mantıklı yanıtlara ulaşabileceği anlamına gelir.

Bu yüzden Platon, bilginin dış dünyadan değil, anılar uyandırıldığı için her bireyin içinden geldiğini düşünür; bu, öğretmen, usta veya rehberin bu bilgiyi yeterli bir şekilde yönlendirmesine yardımcı olabileceği kişisel gelişim için bir uyarıcıdır.

Bu 21. Yüzyılda Platon’un Hatırlama Teorisi

Hatırlama Teorisi, bilgiyi, varoluşu, hakikati, güzelliği, sevgiyi ve dili kucaklayan temel problemlerle ilgili gerçeğin incelenmesi olan felsefeden gelir.

Felsefe, insanı düşündüren tartışmalar yapmak ve her şeyden önce rasyonel argümanlarla gerçeğe ulaşmak için her türlü soruyu sormakla görevlidir. Hatırlama Teorisi, bilgiyi anlama yöntemi olarak felsefeden doğan teorilerden biridir; Sonunda bilgi, çoğu durumda iyiyi veya kötüyü yapmak için kontrol edebilen, sistemleştirebilen ve geliştirebilen bir güç aracı olduğundan, insanın yüzyıllardır dünyada gelişmek, yaratmak ve yenilik yapmak için aradığı bilgi.

Bu XXI yüzyılda gelişme olarak bilginin bir örneği, sağlık, iş ve eğitim açısından yaşam kalitesini iyileştirmek için yaratılan ve uygulanan teknolojik gelişmelerdir ama bilgi aynı zamanda güç savaşları, savaşlar ve biyoteknolojik yaratımlar da yaratmıştır. özellikle insanlığın gücünü olumsuz bir şekilde güçlendirmek için kullanılan diğer şeylerin yanı sıra nükleer bombalar, silahlar gibi.

Bununla insan, yüzyıllar boyunca bilgisini teste tabi tuttuğu ve onu kullanmak ve ilerletmek için sınırlandırılmadığı kişisel bir gelişim yaşamıştır. Liderlik bakış açısından, insanlar öğrenme yoluyla bilgiyi yönetme ve öğretme konusunda rehberlik etme konusunda sınırlandırılmamıştır.

Liderin, öğretmenin, ustanın veya rehberin rolünün bilgi için temel olduğu yer burasıdır çünkü Platon’a göre her insanın doğuştan bilgisi vardır ama içimizde sahip olduğumuz şeyi hatırlayabilecek birine sahip olmak gerekir. Doğru sorular ve rehberlik ile bilgide istediğimiz maksimum gelişime ulaşmak mümkündür.

Platon’un Hatırlama Teorisine Eleştiri

Aristoteles, bilgi üzerine felsefi eseri Peri Ideōn’de Hatırlama Teorisini (anamnez) eleştirir. Aristoteles’e göre bilgi, hassas dünyadaki deneyimler yoluyla elde edilebilir. Öte yandan Platon için bilgi, duyarlı dünyadan değil, anlaşılır dünyadan, fikirlerden başlar, çünkü bu bize yalnızca fikir yaratmayı sağlar.

Aristoteles için bilgi, doğuştan olmayan bir şey olan deneyim yoluyla zamanla kazanılır. Onun öğrencisi olan Aristoteles, kendi düşünce tarzına ilişkin teorilerini geliştirdi. Aristoteles’in Epagōgê’si (Tümevarım-Büyüyen) ile hassas deneyim, hafızaya ulaşmanın temelidir. Ona göre, kimse yaşamamışsa, o zaman neyin anı olacağı hatırlanamaz. Bilgi keşfedilmez, onun için algılanır.

Sonuç

Felsefe, düşünmek ve gerçeği aramak için masaya konuları koymaya yardımcı olur. Kişisel gelişim açısından Platon, bilgiyi her kişide bulunan ve hafızayla uyandırılabilen saf bir değer olarak önermektedir (Anamnez Anıları), bu, bulduğumuz nesnelerin-kopyalarının temasıyla mümkündür.

21. yüzyılda ortaya çıkan teknolojik gelişmeler ve ortaya çıkan ilerlemelerle yorumlandığı gibi, insanoğlu bilgiyi dünyada olumlu ya da olumsuz olarak kullanacak bilgiyi bilme ve güçlendirme gücüne sahiptir. Her insanın sahip olduğu bu bilgiyi paylaşmak veya başkalarında bilgiyi güçlendirmek, Sokrates’in kişisel gelişim için bir başarı biçimi olarak yorumladığı öğrenme ve öğretme sürecidir.

Ne düşünüyorsunuz?

Ne düşünüyorsun?Platon’un Hatırlama Teorisi, bireysel kişisel gelişim hakkındaki bilgi tartışmasının temellerinden biri miydi? Bu felsefi teori hakkında bir şeyler biliyor muydunuz yoksa sizin için yeni bir şey mi? Eklemek istediğiniz başka bir şey veya öneriniz var mı?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Gulley, N. (1954). Platon’un hatırlama teorisi. The Classical Quarterly, 4 (3-4), 194-213.
 • Ebert, T. (1973). Platon’un hatırlama teorisi yeniden gözden geçirildi: Meno 80a-86c’nin bir yorumu.
 • Tarrant, H. (2005). Platon’un Meno’sunu hatırlıyorum. Londra: Duckworth.
 • Irwin, T. (1974). Hatırlama ve Platon’un ahlaki teorisi. Metafizik İnceleme, 27 (4), 752-772.
  • Share:

  Leave Your Comment