Advanced
Search
 1. Home
 2. Piyasalari Ongorememek Nedir?

Piyasalari Ongorememek Nedir?

 • 25 Şubat 2021
 • 0 Likes
 • 180 Views
 • 0 Comments

Bu makale Pazarlama Miyopisi kavramını açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu yararlı pazarlama stratejisi teorisinin temellerini anlayacaksınız.

Pazarlama Miyopi nedir?

Pazarlama Miyopi, dar görüşlü ve kendi ürünlerinden öteye bakmayan firmalara verilen isimdir. Miyopi ‘yakın görüşlü’ anlamına gelir. Pazarlamanın kendisi, pazarın en iyi nasıl fethedilebileceğine dair araştırmanın yapıldığı ve müşterilerin aynı zamanda tekrar satın alımlar ve ilgili ürünler yoluyla müşteri olarak kaldığı alandır.

1960 yılında, bu terimi ortaya atan ve ilk kez pazarlama dergisi Harvard Business Review’de bir makalede yayınlayan Amerikalı pazarlama profesörü Theodore Levitt’di. Levitt’e göre Pazarlama Miyopi, birçok ticari kuruluşun muzdarip olduğu bir şeydir, yani pazarlamaya kısa görüşlü ve içe dönük bir yaklaşımları vardır. Bu dar görüşlülükle, sadece şirketin kendi ihtiyaçlarına odaklanırlar ve organizasyonları müşterinin ihtiyaç ve isteklerine odaklanamaz. Kuruluşlar değişen pazara hızla adapte olmalı ve ürünlerini müşterinin gerçekte istediği şeye daha iyi uyarlamalıdır.

Pazarlama Miyopisi ve kaçırılan fırsatlar

Levitt’e göre, birçok şirket Pazarlama Miyopisinden muzdarip olduklarında fırsatları kaçırıyor. Örneğin, fotoğraf makinesi üreticisi Kodak, dijital fotoğraf makinesi üretmeyi reddederken, müşterilerin giderek artan bir isteği vardı. Dramatik sonuç biliniyor; Kodak battı ve artık dünya çapında fotoğrafçılık endüstrisinin lider oyuncusu değil. Levitt, makalesinde bunu şu şekilde tanımladı: ‘İnsanlar matkap almazlar ama delik istiyorlar’. Levitt’e göre, şirketler kendi ürünlerine çok fazla odaklanıyor ama bu gerçekten müşterilerin birincil ihtiyaçları ve aradıklarıyla ilgili. Bu yüzden şirketlerin Pazarlama Miyopisinden muzdarip olduklarında, ürün odaklılıktan ve müşteri odaklılıktan geçmeleri çok önemlidir. Sonunda şirketler müşterilerinin ihtiyaçlarına odaklanarak başarılı olacaklardır.

Pazarlama stratejisi

Büyümeye devam etmek için şirketler, müşterilerinin ihtiyaçlarını ve isteklerini belirlemekte başarılı olacaktır. Fakat o zaman müşterilerinin isteklerine uygun ürünler üretip sunabilirler. Sonuç olarak şirketler, ürünlerinin beklenen ömürlerine daha az önem vermek zorunda kalacaklar. Satışların durgunlaşması her zaman doymuş bir pazarla ilgili olmak zorunda değildir. Bu daha çok müşterilerin ve tüketicilerin değişen zevkleri, istekleri ve ihtiyaçlarından kaynaklanmaktadır. Kısa vadeli düşünme ve bir şirketin sözde büyüme pazarında olduğu yanılsamasıyla ilgili değildir. Bu durum şirketlerin müşterileri odak noktası olması gerekirken kendi kendini beğenmişliğe yol açan bir inançtır. Şirketler buna dikkatlice bakarak ve buna açık olarak pazarlama stratejilerini önemli ölçüde değiştirebilecekler.

Pazarlama Miyopi Tuzakları

Pazarlama Miyopisinin şirketlerde sıkça ortaya çıkmasının nedeni, geleceği doğru tahmin etmenin zor olmasıyla ilgilidir. Ayrıca şirketlerin sadık kaldığı ve sadece ileriyi görememeyi teşvik eden bir takım yanlışlar da vardır. Örneğin, çoğu zaman orijinal ürünün değiştirilebileceği ikamelerin üretilmesinin imkansız olduğu kanaatine varılır. Bir başka tuzak da, çoğu kez yalnızca büyüyen ve müreffeh bir nüfusun iş büyümesine yol açabileceğinin düşünüldüğü bilgisidir. Ayrıca birçok şirket, seri üretimin faydalarına güvenme konusunda yanlış bir anlayışa sahiptir. Bu gerçekten hızlı ve ucuz bir üretim aracıdır ama tüketici talebi gittiğinde, şirketlere büyük miktarda stok kalır. Son olarak, tüketicinin istek ve ihtiyaçlarını karşılayan yeni ürünleri uyarlamanın çok zaman, araştırma ve geliştirme gerektirdiği düşünülmektedir.

Müşteri öngörüsü

Müşterilerini göz önünde bulunduran şirketler bile Pazarlama Miyopisinden muzdarip olabilir. İşle ilgili karar vermenin daha geniş sosyal bağlamını göremezler. Bu durum daha sonra kuruluşları için feci sonuçlar doğurabilir. Yaptıkları hatalardan biri, müşterilerinin kim olduğu ve ihtiyaçlarının ne olduğu konusunda çok dar bir fikre sahip olmalarıdır. Dünün müşterisi yarın farklı olacak ve her yıl müşteri fikrinin yeniden incelenmesi gerekiyor. Şirketlerin mevcut müşterilerine öylesine odaklanmış olmaları da mümkündür ki, diğer hedef grupları ve potansiyel müşterileri önceden dışlamaları da mümkündür.

Başarılı

Her şirket, müşterinin gerçek ihtiyaçlarına daha fazla odaklanarak daha başarılı çalışabilir. Şirketler, müşterinin yerine geçerek, ihtiyaçları ve istekleri hakkında fikir edinerek daha müşteri dostu bir şekilde faaliyet gösterebilirler. Bu durum şirketinizi ağızdan ağza paylaşacak ve tanıtacak memnun müşterilere yol açacaktır. Müşteriler insandır ve insanlar alışkanlığın yaratıklarıdır. Bununla birlikte şirketler tetikte olmalı ve müşterileriyle neler olup bittiğini bilmelidir. Aksi takdirde, rakibin bunu fark etmesi ve müşterileri çekmesi için iyi bir şans var. Şirketler, doğru kararları vererek ve müşterinin ihtiyaçlarını dikkate alarak hayatta kalabilir ve Pazarlama Miyopisinden kurtulabilir.

Ne düşünüyorsunuz?

Pazarlama Miyopisi’ni hiç duydunuz mu? Pratik açıklamayı tanıyor musunuz veya daha fazla öneriniz var mı? Ürün pazarlamasına hakim olmak için başarı faktörleriniz nelerdir?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Kotler, P. ve Levy, SJ (1969). Yeni bir pazarlama miyopisi biçimi: Profesör Luck’a yeniden yanıt verin. Pazarlama Dergisi, 55-57.
 • Levitt, T. (2004). Piyasalari ongorememek. Harvard iş incelemesi., 82 (7/8), 138-149.
 • Levitt, T. (1962). Pazarlamada yenilik, kâr ve büyüme için yeni perspektifler. McGraw-Hill.
  • Share:

  Leave Your Comment