Advanced
Search
 1. Home
 2. Paydaş Analizi Nedir?

Paydaş Analizi Nedir?

 • 6 Ocak 2021
 • 0 Likes
 • 326 Views
 • 0 Comments

Bu yazı, Paydaş Analizinin pratik bir açıklamasını sunmaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü değişim yönetimi aracı hakkında temel bir anlayışa sahip olacaksınız. Bu makale indirilebilir: Paydaş Analizi şablonu.

Paydaş Analizi nedir?

Paydaş analizi, bir şirkette, sistemde, projede veya başka bir süreçte paydaşları ve ihtiyaçlarını belirlemek için kullanılan bir tekniktir. Bu durum sistemin veya şirketin değerlendirilmesi ve bu sistemi değiştirmenin paydaşları etkileyip etkilemeyeceği sorusuyla ilgilidir. Paydaş analizinin amacı, paydaşları ve paydaşlar ile ihtiyaçları arasındaki ilişkileri belirlemek ve daha sonra buna stratejik bir vizyon oluşturmaktır.

Paydaş analizi, paydaş yönetiminin önemli bir parçasıdır. Araç birçok senaryo ve alanda kullanılmaktadır. Genel olarak, bir sorun veya durumu analiz ederken, paydaş analizi, dahil olduğunu iddia eden herkesin tüm çelişkili ihtiyaçlarını tartmak ve dengelemekten oluşur. Kesin yöntem duruma göre farklılık gösterebilir. Paydaş analizi birçok farklı durumda gerçekleştirilir: proje yönetiminden finansal yönetime ve kriz veya afet durumlarından kuruluşlarda uygulanan büyük değişikliklere kadar.

Paydaş, geniş bir terimdir ve farklı kişiler, farklı durumlarda ve bağlamlarda paydaşlar olarak görülür. Bir kuruluşun paydaşları çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve daha fazlasını içerebilir. Bunlar sadece birkaç paydaş grubudur. Örneğin bir çarpışmada, sürücüler, seyirciler veya mal sahipleri gibi başka paydaşlar veya ilgili taraflar olabilir.

Kurumsal paydaşlar ve paydaş etkisi

İş dünyasında riskler yüksektir ve genellikle çok fazla para söz konusudur. Bir kuruluşun paydaşı, kuruluşun yürüttüğü faaliyetlere ilgi duyan kişidir. Bir organizasyonda birçok farklı insan yer aldığı için, karşıt çıkarlar da olabilir. Paydaş analizi bu konuda bir yardım eli sunar. Genel olarak konuşursak, üç farklı tür paydaş arasında ayrım yapabiliriz. Bunlar, daha sonra adım adım planda paydaşlar arasında ayrım yapabilmek için önemlidir.

Birincil paydaşlar

Birincil paydaşlar genellikle organizasyon içindeki paydaşlardır. İç paydaşlar olarak da adlandırılırlar. Bu paydaşlar, kuruluşun ekonomik işlemlerinde yer alır. Örnekler şunları içerir:

 • Müşteriler
 • Hissedarlar
 • Tedarikçiler
 • Alacaklılar
 • Yatırımcılar
 • Çalışanlar

Birincil paydaşlar için çıkarlar, özellikle yatırımcılar ve alacaklılar söz konusu olduğunda önemlidir. Finansal muhasebe ile ilgili makale, bu iki paydaşın kuruluşun finansal parçalarının birincil kullanıcıları olduğunu göstermektedir. Hissedarlar kuruluşun sahibidir ve çıkarları çok önemlidir. Birlikte, organizasyonun gidişatının neye benzediğine karar verirler.

İkincil paydaşlar

İkincil paydaşlar genellikle dış ilgili taraflardır, kuruluşun dışındaki kişilerdir. Bu paydaşlar kuruluşla ekonomik faaliyetlere doğrudan katılmasalar da, iş faaliyetlerinden etkilenirler ve bu yüzden paydaş analizini yaparken dikkate almaları çok önemlidir. Bu faaliyetlerin etkisi önemli olabileceğinden, bu paydaşlar da büyük ilgi görüyor. İkincil paydaş örnekleri şunları içerir:

 • Topluluklar
 • Aktivistler
 • Kamu
 • Medya
 • Sendikalar
 • Hükümetler
 • Rakipler

Diğer iş durumlarındaki paydaşlar

Farklı bağlamlarda ve durumlarda farklı paydaşların olduğunu anlamak önemlidir. Kurumsal düzeyde, kuruluş çapında bir düzeyde, paydaşlar, bir kuruluşun küçük departmanlarından başka kişilerdir.

Finansal Muhasebe

Finansal muhasebede okunabileceği gibi, finansal muhasebe yoluyla elde edilen bilgiler dış kullanıcılarla paylaşılır. Bu paydaşlar, ağırlıklı olarak yatırımcılar ve alacaklılardan oluşmaktadır.

Proje Yönetimi

Paydaşlar proje yönetiminde önemli bir rol oynar, çünkü çoğu insan bir projeye genellikle ilgi duyar. Birincil paydaşlar, proje üyeleri veya sponsorlar gibi bir projenin başarısı ve başarısızlığı üzerinde anında etkisi olan kişilerdir. Proje yönetimindeki genel paydaşlar şunlardır:

 • Müşteriler
 • Proje Müdürü
 • Proje takımı
 • Sponsor

Paydaş Analizi adım adım plan

Çeşitli paydaşları haritalamak çok önemlidir çünkü bir organizasyonun, projenin veya başka bir sürecin başarısı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilirler. Bir paydaş haritası aracı veya şablonumuz aracılığıyla bir paydaş analizi yapmak, etkili paydaş yönetiminin sabit bir parçasıdır. Paydaş analizinde izlenmesi gereken üç adım vardır.

1. Adım: Tüm paydaşları belirleyin

Paydaşlarla iletişim kurabilmek için önce tanımlanmaları gerekir. Bu yüzden hem birincil hem de ikincil paydaşların tanımlandığından emin olmak önemlidir. Bir liste oluştururken, proje üzerinde etkisi olabilecek veya projeden etkilenebilecek herkesi düşünün. Bir projenin veya organizasyonun başarısından veya başarısızlığından yararlanan insanlar da önemlidir.

 • Proje veya organizasyonun başarısı üzerinde kim olumsuz bir etkiye sahip olabilir?
 • Hem taraftarlar hem de rakipler tespit edildi mi?
 • Bu paydaşlar arasındaki ilişki nedir?

2. Adım: Paydaşları değerlendirin ve onları etkiye göre sıralayın

Paydaşlar belirlendiğinde, onları etki ve güçlerine göre sıralamak önemlidir. Paydaş grupları daha sonra paydaş matrisine bölünebilir. Bu sonraki bölümde açıklanacaktır.

3. Adım: Paydaşları anlayın

Proje yöneticisi veya işletme yöneticisinin, paydaşların bir proje hakkında ne düşündüklerini ve bu proje hakkında neyi sevip neyi sevmediklerini bilmesi önemlidir. Bu durum yöneticinin, paydaşların projeden ne kazanmayı beklediğine dair bir perspektif geliştirmesini sağlar. Kendinize şu soruları sorun:

 • Paydaşların mali veya başka bir çıkarı var mı?
 • Hangi bilgiler onlar için değerlidir ve bu onlara en iyi nasıl iletilebilir?
 • Fikirleri nedir?
 • Fikirlerini kim veya ne etkiler?
 • Paydaşlar arasında bu görüşü değiştirebilecek karşılıklı ilişkiler var mı?
 • Olası düşmanca eylemlerden nasıl kaçınılabilir?

Burada elde edilen bilgiler, hangi paydaşların ne kadar etkili olduğu ve bu paydaşların en iyi nasıl idare edilebileceği konusunda bir fikir edinmek için kullanılır. Tüm paydaşlar ve çıkarları ve etkileri belirlendikten sonra, bunlar paydaş matrisine dahil edilebilir.

Paydaş Matrisi

Paydaş matrisi, paydaş analizinden paydaşların bir matriste çizildiği bir görselleştirmedir. Matris, paydaşları güç ve ilgi açısından değerlendirir.

Çok fazla güç, çok fazla ilgi (yakından yönetin)

Bu paydaşlar olabildiğince çok faaliyete katılmalı ve bu grubu memnun etmek için büyük çaba sarf edilmelidir.

Çok fazla güç, daha az ilgi (ihtiyaçları karşılar)

Bu insanlar tatmin edilmeli ama ilgilenmedikleri çok fazla bilgi onlarla paylaşılmamalıdır.

Daha az güç, çok ilgi (haberdar olun)

Bu paydaşlar, projeye olan ilgileri veya menfaatleri sayesinde genellikle yaratıcı fikirler veya başka girdiler sunabildikleri için bilgilendirilmelidirler.

Daha az güç, daha az ilgi (monitör)

Bu paydaş grubu izlenmelidir ama onları mutlu etmek için çok fazla kaynak dağıtmak gerekli değildir.

Paydaş Analizi şablonu

Bu kullanıma hazır Paydaş Analizi şablonuyla, paydaşların güçlerine ve ilgilerine göre projeye ne şekilde dahil olmaları gerektiğini görselleştirmeye başlayın.

Paydaş Analizi şablonunu indirin

Ne düşünüyorsunuz?

Paydaş analizi hakkındaki açıklamayı tanıyor musunuz? Bu aracı kuruluşunuzda kullanıyor musunuz yoksa şimdi kullanmaya mı başlayacaksınız? Paydaş analizinin avantajları ve dezavantajlarının neler olduğuna inanıyorsunuz? Çevrenizdeki paydaşları haritalamak için paydaş matrisini kullanabilir misiniz?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Goodpaster, KE (1991). İş etiği ve paydaş analizi. Üç ayda bir iş etiği, 53-73.
 • Bryson, JM (2004). Paydaşlar önemli olduğunda ne yapılmalı: paydaş belirleme ve analiz teknikleri. Kamu yönetimi incelemesi, 6 (1), 21-53.
 • Goodpaster, KE (1991). İş etiği ve paydaş analizi. Üç ayda bir iş etiği, 53-73.
 • Reed, MS, Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J. Stringer, LC (2009). Kim var ve neden? Doğal kaynak yönetimi için paydaş analizi yöntemlerinin bir tipolojisi. Çevre yönetimi dergisi, 90 (5), 1933-1949.
  • Share:

  Leave Your Comment