ÖZEL DERS

ÖZEL DERS

Özel derse ihtiyaç duymak, toplumumuzdaki genel yargının aksine çocuğun başarısız ve yahut yetersiz olduğunu göstermez. Bilakis özel ders, talebenin ihtiyacına yönelik belirlenen bir etkinliktir. Dersi veren öğretmen, talebede o anki ihtiyaca odaklanır ve talebeyi daha iyi tanıma fırsatı bulur. Talebe de alaka dağıtıcı her türlü öğelerden arındırılmış bir ortamda çalışma olanağı bulur. Kendi ihtiyacına yönelik tekrarlar yaptırabilir, sualler sorabilir. Zira o an yanında bulunan uzman ya da öğretmenin yalnızca kendisiyle ilgilendiğini, onun ihtiyacına yönelik çalışacaklarını, onu tenkit edecek rastgele bir dış unsurun var olmadığını bilir. Bu da talebede pozitif bir psikoloji yaratır ve talebenin daha rahat bir şekilde kendisini dile getirebilmesini sağlar. Okulda başarılı olamayan bir talebenin aldığı özel derslerden sonra tabiri caizse büyük bir sıçrama yaşamasının sebebi de büyük ölçüde budur. Yirmi kişilik bir sınıf ortamında anlatılan bir dersle ferdi anlatılan bir dersin aynı kalitede olması beklenemez. Zira her fert tektir ve özeldir.

Bilhassa eğitim sistemi bu kadar sık değişen ve tüm okullarında aynı kalitede eğitim verilemeyen bir ülkede, özel ders almak talebeler için harbiden çok büyük bir ehemmiyet taşımaktadır. Özel ders, bireye yöneliktir. Bireysel farklılıklar, ihtiyaçlar dikkate alınarak verilir. Bu noktada parasal bakılmamalı, özel ders almayı bir sıkıntı olarak görmemelidir veliler. Önemli olan talebenin gelişimi ve kendisini değerli hissetmesidir. Ülkemizin bir gerçeğidir müessese imtihanları ve bu imtihanlarda en iyi puanı alarak, en iyi okullara yerleşen gençlerimiz, kendilerine en iyi şekilde gelecek kurabilmektedir.

ÖZEL DERS FAYDALARI

Özel ders sayesinde talebeyle öğretmen arasında sıkı bir bağ kurulur. Oluşan bu sıcak diyalog, talebenin konuyu daha dikkatli dinlemesini, anlayamadıklarını daha rahat bir şekilde sorabilmesini sağlamaktadır.

Özel dersten beklenti, hiçbir zaman talebeye konuyu yüklemek olmamalıdır. Özel dersin verimliliği için, ilk olarak talebeyi tanımaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Talebenin konuyu niye anlayamadığı, niçin o konuda desteğe ihtiyaç duyduğu ya da niçin o konuyu, dersi sevmediği saptamalı ve ona göre bir yol haritası çizilmelidir. Çizilen bu yol haritasına göre bir çalışma sistemi oluşturulmalıdır. Talebenin o konuda ya da derste daha başarılı olması için, oluşturulan bu çalışma sistemi bozulmamalı, derslere devam edilmelidir. Sadece bir saat ya da bir ay alınan ders, çok randımanlı olmayacaktır. Bilhassa birkaç gün kala alınan özel dersler; sadece bilgi yüklemesi gibi kalacak, az bir vakitte konu yetiştirme sıkıntısı yaşanacağından talebede gereksiz bir gerginliğe yol açacak ve talebenin kaygı düzeyini yükseltecektir. Bu yüzden ders emeline erişemeyecek ve belki de talebenin daha başarısız olmasına kapı aralayacaktır. Onun yerine en baştan sistemli bir özel ders programı çizilirse hem talebe daha randımanlı çalışmış olur hem de daha manalı öğrenmeler gerçekleşecektir.

ÖZEL DERS HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Son olarak özel ders için seçilen öğretmen ile ilgili da özenli olmak gerekmektedir. Öğretmen hem alanına hem de öğretmenliğe hakim olmalıdır. Talebeye hem konuyu en iyi şekilde sunabilecek hem ihtiyacına yönelik sualler çözebilecek hem de talebeye kılavuzluk edebilecek bir kişiyle çalışılmalıdır. Özel ders veren öğretmen, pratik bir anlatıma sahip olmalı, şart olan yerlerde talebeye püf noktaları vererek kısa müddette talebenin o konuyu anlayıp sualleri çözebilecek düzeye gelmesini sağlamalıdır. Ayrı olarak talebe bir okulda eğitimine devam ediyorsa o okuldaki öğretmenle de işbirliği yapmalı ve talebede kafa karışıklığına, arada seçim yapma vaziyetine sebep olmamalıdır. Bilhassa küçük yaş grupları, kıyas yapma konusuna eğilimlidir. İki öğretmenin anlattıklarını mukayese edecek ve aradaki farklar hasebiyle kafa karışıklığı yaşayacaktır. Bu vaziyete önem verilmeli ve bilhassa dikkat edilmelidir. Asıl emelin talebenin kaliteli bir eğitim alması olduğu unutulmamalı ve şahsi davranılmamalıdır.