Advanced
Search
 1. Home
 2. Outplacement Nedir?

Outplacement Nedir?

 • 16 Şubat 2021
 • 0 Likes
 • 185 Views
 • 0 Comments

Bu yazı, işten çıkarılmanın pratik bir açıklamasını sunmaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü insan kaynakları yönetimi aracının temellerini anlayacaksınız.

Outplacement nedir?

Outplacement, yeni bir işe geçişlerini kolaylaştırmak için, bir kuruluşun istihdamı sona eren çalışanlara sunduğu süreçtir. Outplacement, çeşitli hizmetleri ve rehberliği içeren resmi ve profesyonel bir programdır. Genellikle eski işveren tarafından ödenir, örneğin bir şirket hayal kırıklığı yaratan sonuçlar nedeniyle küçülmek zorunda kaldığında.

Yeniden yerleştirme prosedürlerini uygulamanın çeşitli faydaları vardır. Örneğin, geri kalan çalışanların morali korunur çünkü giden meslektaşlarının şirketten ayrılırken yeterli yardım ve rehberlik aldıklarını görebilirler. Kişisel ilgi alanları da harika. Pek çok insan için işleri kimliklerinin bir parçasıdır ve kaybının büyük ve dramatik psikolojik etkileri olabilir.

Outplacement kelimesi 30 yıl önce James Challenger tarafından icat edildi. Danışmanlık şirketi ile, kurumlarda outplacement programlarının uygulanmasının ilk konseptini ve yollarını geliştirdi. Özellikle 1980’lerde ve 1990’larda artan sayıda şirket, ayrılan çalışanlar için rehberliğe ihtiyaç duyuyordu.

Küçültme

Küçültme, kuruluşun büyüklüğünün azaldığını ve çalışanların muhtemelen işten çıkarılması gerekeceğini belirtmek için kullanılan terimdir. Kuruluşun büyüklüğünün azalmasının birkaç olası nedeni vardır. Olası nedenlerden biri çalışanların performansının düşük olmasıdır; bir başka olası neden kötü yönetimdir. Sebep ne olursa olsun, çalışanlar ya maliyetleri düşürmek ya da disiplin nedenleriyle işten çıkarılır. Anında işten çıkarma olarak da bilinen disiplin nedenlerinden dolayı işten çıkarma durumunda, bir işten çıkarma programı neredeyse hiçbir zaman çalışana sunulmaz.

Küçülme, hem organizasyondan ayrılan hem de kalan çalışanlar için sancılı bir süreçtir. İşten çıkarılmanın arkasındaki sebep ne olursa olsun, insan kaynakları yönetimi bu süreci mümkün olduğunca kapsamlı ve kişisel olarak sonuçlandırmak için tam donanımlı olmalıdır.

İşten çıkarma tazminatı

Bir organizasyonun işten çıkarılmış bir çalışanı tazmin etmesi nispeten sık görülür. Bu genellikle bir kıdem tazminatı ve maaşın üstüne bir ikramiye şeklinde olur. Bu tazminat, işin aniden kaybedilmesi için yapılır ve birçok ülkede mevzuatın bir parçasıdır.

Disiplin nedeniyle işten çıkartılan çalışanlara herhangi bir ödeme yapılmaz. Anında işten çıkarmalar, bir kişi davranış kurallarını ihlal ettiğinde gerçekleşir ve bu yüzden herhangi bir tazminat alma hakkı yoktur.

Outplacement: küçültme politikası

İyi kuruluşlar, çalışana küçülme durumunda ihtiyaç duydukları her şeyi sağlamak için açık prosedürlere sahip etkili politikalar benimsemiştir. Önemli bir ilk nokta, işten çıkarma mülakatının hem bölüm müdürü hem de bir İK profesyoneli ile profesyonelce yürütülmesi gerektiğidir. Bu toplantı tüm taraflar için tatsız ama haberler çoğunlukla işveren için acı verici ve travmatik.

Çalışanları yeni bir işe yönlendiren ücretsiz işe yerleştirme politikası genellikle dış taraflarca yürütülür. Bu hizmetler dışarıdan temin edilir ve bu yüzden eski işveren tarafından ödenir. Bu hizmetler, çalışanın olumlu beklentilerini şekillendirmek için psikolojik, duygusal ve profesyonel desteği pratik rehberlik ve tavsiyelerle birleştirir.

Bu outplacement programını sağlayan danışmanlar, insanların yeni bir iş bulmalarına veya kendi işlerini kurmalarına yardımcı oluyor veya emeklilik dileklerini onlara tavsiye ediyor. Programların her birinin kendi zaman sınırları vardır ve neredeyse hiçbir zaman on iki aydan fazla sürmez.

Atılmanın Psikolojik Etkileri

İşten çıkarılma hiçbir zaman uygun bir anda gelmez ve çalışanlara ve evlerinde çok fazla strese ve rahatsızlığa neden olabilir. Stresin en bariz nedeni, maddi imkanların olmamasıdır. Hayat paraya mal olur ve birçok ülkede sosyal yardımlar bulunmasına rağmen, genellikle rahat bir şekilde yaşayabilecek kadar yüksek değildir. Bunun dışında büyük duygusal sonuçlar da var. Belli bir yıl sonra, bir iş kişinin bir parçası haline gelir ve iş kaybı, boşluk hissine ve hatta depresyon, anksiyete ve diğer şikayetlerle sonuçlanabilir.

Bu yüzden bu durumlarda yer değiştirmenin rolü çok önemlidir. İşten çıkarılmanın en sık bahsedilen faydası, bu sürecin giden çalışan ile işveren arasında oluşturduğu iyi niyettir. Aksi takdirde, başka bir iletişim olmaksızın ani işten çıkarılma ile lekelenmiş olurdu.

Hizmetler ve Programlar

İşleme ve Oryantasyon

Pek çok çalışan, işten çıkarıldıklarını duyduktan sonra, haberlerin etkisinden kurtulmak için kısa bir süreye ihtiyaç duyar. Fakat o zaman, doğru rehberlikle geleceğe dengeli ve olumlu bir şekilde bakabilecekler. İşverenin kötü haber röportajından sonra eve gönderilmemesi ve ardından bir daha asla iletişime geçilmemesi önemlidir. Organizasyondan veya outplacement hizmet sağlayıcısından sık sık iletişim kurulması arzu edilir ve faydalıdır.

Ek olarak bireysel güçlü yönlere, zayıf yönlere ve ilgi alanlarına bakmak önemlidir. Kabul aşamasından sonra, çalışan kendisinin gerçekçi bir profili üzerinde çalışacaktır. Net bir profil, işgücü piyasasına girerken yardımcı olur. Çoğu zaman, hepsi birinin ilgisini çekmeyecek çeşitli iş fırsatları olacaktır. Bir seçim yapıldıktan sonra, program iş görüşmesi eğitimiyle devam eder.

İş Görüşmesi Eğitimi

İş görüşmesi eğitimi, bir adayı geçmek zorunda kalacakları iş görüşmesi için hazırlar. Buradaki odak noktası:

 • Kişisel güçlü yönlere odaklanın
 • Olumlu iletişim
 • Soruları cevaplama teknikleri
 • Kendine güven kazanmak

Ücret Müzakereleri

Ücret görüşmeleri, iş görüşmesinin ilk aşaması bittikten sonra, genellikle ikinci veya üçüncü bir görüşmede yapılır. Görüşme, esas olarak çalışma koşulları ile iş ve piyasa ile uyumlu ücret ve yan haklar paketlerine odaklanmaktadır. Ücret müzakereleri için bazı ipuçları şunları içerir:

 • Bunun hakkında konuşmak için doğru anı seçin
 • Önce bir miktar belirlemediğinizden emin olun
 • İstediğiniz ücreti verilere ve argümanlara dayandırın
 • Teklifi düşünmek için zaman ayırın
 • Her zaman hayır demeyi düşün
 • Ek yardımlar veya ücret düzenlemeleri hakkında görüşün

CV+Sosyal Medya

İşten çıkarılmanın diğer bir kısmı, yeni ve ilgili bir özgeçmiş yazmanın yanı sıra sosyal medya kanallarını güncel tutmada pratik rehberliktir. Bu aynı zamanda adaylara, iş teklifleri ile kendileriyle iletişime geçen beyin avcılarıyla nasıl başa çıkacaklarının öğretildiği yerdir.

Birçok outplacement programı yalnızca yukarıda belirtilen tesislerden ve eğitim türlerinden oluşur. Adayın yeni bir iş bulduğu ana kadar rehberliğin devam etmesini sağlayacak şekilde işten çıkarılma ile ilgilenen bir avuç kuruluş var. Fakat pratikte, çoğu kuruluşun outplacement çözümlerinin hiç çözülmediğini görüyoruz.

Çalışanlar için işten çıkarılmanın faydaları

Modern işgücü piyasası rekabetçi, hızlı ve karmaşıktır. Özellikle 30 yıl öncesine kıyasla. Uzun bir süre sonra bu işgücü piyasasına geri dönen insanlar, işten çıkarma hizmetlerine şiddetle ihtiyaç duymaktadır. Hızlı, kişisel ve esnek, sonuç odaklı danışmanlar tarafından sağlanan rehberliğe ihtiyaçları var.

Sonuç olarak doğru kullanıldığında, işten çıkarma, çalışana aşağıdakiler dahil birçok fayda sağlar:

 • Kariyer önceliklerini ve isteklerini belirlemek
 • Kişisel bir kariyer planı geliştirmek
 • Ağ oluşturma
 • İstenirse, serbest meslek sahibi bir işe hazırlık
 • Modern işgücü piyasasına ilişkin bilgiler
 • CV’ler
 • İş başvurusu için kapak mektupları/videolar/yaratıcı alternatif yollar
 • Mülakat becerilerini geliştirmek
 • LinkedIn gibi sosyal medyayı kullanmak
 • Emeklilik için hazırlık

Ne düşünüyorsunuz?

Outplacement’ın açıklamasına aşina mısınız? Çalışanların yer değiştirme programlarında özellikle nelere dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Hiç benzer bir durumda bulundun mu? Meslektaşlarınızın ayrıldığını gördünüz mü ve bu sizin için nasıldı? Herhangi bir ipucunuz veya ek yorumunuz var mı?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Aquilanti, TM ve Leroux, J. (1999). Yer değiştirme danışmanlığının entegre bir modeli. Journal of Employment Counseling, 36 (4), 177-191.
 • Kirk, JJ (1994). Yerine yerleştirme koymak. Journal of Employment Counseling.
 • Pickman, AJ (2013). Outplacement danışmanlığı için eksiksiz kılavuz. Routledge.
 • Westaby, JD (2004). Yeniden yerleştirme programlarının yeniden istihdam kriterleri üzerindeki etkisi: yerinden edilmiş yöneticiler ve yöneticiler üzerinde uzunlamasına bir çalışma. Journal of Employment Counseling, 41 (1), 19-28.
  • Share:

  Leave Your Comment