Advanced
Search
 1. Home
 2. Mesleki Güvenlik ve Sağlık Nedir?

Mesleki Güvenlik ve Sağlık Nedir?

 • 13 Ocak 2021
 • 0 Likes
 • 222 Views
 • 0 Comments

Bu makale İş Sağlığı ve Güvenliği’ni (İSG) pratik bir şekilde anlatmaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü İnsan Kaynakları kavramının tanımını ve temellerini anlayacaksınız.

Mesleki Güvenlik ve Sağlık (İSG) nedir?

Sanayi devriminden bu yana, işyerinde sağlık ve güvenliğe dikkat edildi. Zaman ilerledikçe, 19. yüzyılın ikinci yarısında çalışanların refahıyla ilgili daha fazla emek hareketi ortaya çıktı. Örneğin, Büyük Britanya’da 1833’te bir Yasanın çıkarılmasına yol açan sözde Fabrika Yasası başlatıldı. Bu yasa, pamuk fabrikalarında çalışan çocukların sağlık durumunun kötü olması etrafında dönüyordu. 1842’de Madencilik Yasası yürürlüğe girdi ve madencilik endüstrisindeki işçilerin inanılmaz derecede tehlikeli çalışma koşullarına dikkat çekti. Reformcu ve Alman devlet adamı Otto von Bismarck, ilk sosyal güvenlik mevzuatını başlattı ve 1884’te Batı dünyasındaki işçiler için ilk Tazminat Yasasını hazırladı.

Mesleki Güvenlik ve Sağlık (İSG), işyerinde sağlık ve güvenlik ile ilgilidir. Hollanda’da, işyerinde sağlık, güvenlik ve zindeliğe dikkat ARBO mevzuatında ele alınmıştır. Sağlık, Sağlık ve Güvenlik (WHS) başka bir isimdir ama aynı zamanda İSG ve ARBO gibi daha önce bahsedilen üç sütunu da hedeflemektedir. Mesleki Güvenlik ve Sağlık (İSG), çalışanların güvenliği, sağlığı ve refahı ile ilgilenen çok disiplinli bir alanı hedeflemektedir. Sağlık, psikoloji, epidemiyoloji, fizyoterapi ve mesleki terapi gibi çeşitli disiplinler güçlerini birleştirir ve bu konuyu araştırır. Birlikte çok çeşitli iş sağlığı sorunları hakkında tavsiyelerde bulunurlar. Riskleri değerlendirmeyi, zararlı maddelerle çalışmaktan kaçınmayı, iş sırasında doğru vücut duruşunu, molaların sıklığını, önleyici tedbirler almayı ve işin getirdiği değişim ve zorlukları düşünün.

ILO Standartları

Çalışanların işle ilgili hastalıklara ve yaralanmalara karşı korunması ILO’nun tarihi görevinin bir parçasıdır; Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütleri. 1950’den beri, ILO ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), iş sağlığı önceliğinin aşağıdaki üç hedefte yattığını belirttikleri ortak bir iş sağlığı tanımına sahiptir:

 • Çalışanların sağlığını ve çalışma kapasitesini korumak ve geliştirmek;
 • Güvenlik ve sağlığı sağlamak ve korumak için çalışma ortamını iyileştirmek;
 • İşyerinde sağlık ve güvenliği desteklemek için işçi örgütlerinin ve kültürlerinin geliştirilmesi ve bunu yaparken olumlu bir sosyal iklim ve sorunsuz çalışmayı ilerletmek, bu da üretkenliğin risk altında olmadığı anlamına gelir.
 • ILO’nun işyerinde güvenlik ve sağlık standartları, hükümetlerin, işverenlerin ve çalışanların güvenli çalışma yöntemleri oluşturmaları için temel araçlardır. Ek olarak WHO, İş Sağlığı ve Güvenliği’nin (İSG) iş sağlığı ve güvenliği alanında iş sağlığı hizmetlerinin tüm yönleriyle ilgilenmesi gerektiğini belirtmektedir. Odak noktası aynı zamanda olası iş tehlikelerinin birincil önlenmesidir. Ek olarak ILO standartları, çocukların tehlikeli koşullar altında tarım, madencilik, sanayi, oteller, fast-food şirketleri, ev hizmetleri, giyim endüstrisi ve seks endüstrisi gibi çeşitli sektörlerde çalıştığı küresel çocuk işçiliği tehlikesine odaklanmaktadır.

  Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 1919’da kuruldu. Bu uluslararası çalışma örgütü, yılda yaklaşık 22.000 çocuğun çalışırken öldüğünü tahmin ediyor.

  Mesleki Güvenlik ve Sağlık (İSG) hedefi

  İSG’nin amacı, bir çalışma ortamının sağlığını ve güvenliğini korumaktır. Ek olarak meslektaşları, aile üyelerini, işverenleri, müşterileri ve diğer olası tarafları korumayı amaçlamaktadır. Son zamanlarda, krom trioksit skandalı Hollanda’da medyanın büyük ilgisini çekti. Bu durum silahlı kuvvetlerde kullanılan, kanserojen madde krom trioksit içeren boyayla ilgilidir. Bu zararlı bileşiğe yıllarca maruz kalmak, çalışanların hastalığına neden olmuştur. Bileşik DNA’yı etkileyerek yüksek tümör ve akciğer kanseri olasılığına yol açar. Hasta çalışanlar şimdi bu yüzden Hollanda eyaletine dava açıyor.

  Amerika Birleşik Devletleri’nde iş sağlığı ve güvenliği terimi, iş sağlığı olarak bilinir. Ek olarak iş dışındaki faaliyetler için güvenliği amaçlayan iş güvenliği ile iş dışı güvenlik arasında bir ayrım yapılır. İşverenlerin, çalışanlarının güvenliğine karşı sosyal bir görevi ve sorumluluğu vardır. Kanun kanunu ayrıca, belirli görevlerin yerine getirilmesi ve iş güvenliği alanındaki her şeyi düzenleme ve denetleme yetkisini alan devlet kurumlarının kurulması gibi daha genel görevler de getirebilir.

  Hollandalı ARBO

  Hollanda’da, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), 1999’da yürürlüğe giren Çalışma Koşulları Yasasında temsil edilmektedir. Yasa, çalışma koşullarının iyileştirilmesini amaçlamaktadır ve hem işveren hem de çalışan için hak yükümlülükleri vardır. Uygulamada bu, işverenlerin bazen koruyucu kıyafet ve ekipman sunması gerektiği ve çalışanların bunları uygun şekilde ve güvenlik düzenlemelerine uygun olarak kullanması gerektiği anlamına gelir. Durum böyle değilse ve bir iş kazası meydana gelirse, kimin suçlu olduğunu bulmak iş müfettişliğine kalmıştır. Bir işveren kurallara uymuşsa ancak çalışan güvenlik standartlarından sapmışsa, suç bu ikinci taraftadır.

  İş Sağlığı ve Güvenliği politikasının tamamı, işin kalitesini, çalışma ortamının kalitesini ve çalışanın mesleki durum deneyimini hedeflemektedir. Ek olarak İş Sağlığı ve Güvenliği politikasında üç taraf yer almaktadır. Öncelikle kuruluşun mevzuata uygun çalışıp çalışmadığını izleyen koordinatör. İş Müfettişliği, şirketlerde rastgele denetimler yapar ve iş kazalarını takiben araştırır. Çalışma Müfettişliği ayrıca zorunlu göstergeler yayınlama, para cezası verme ve bir kuruluşu kapatma yetkisine sahiptir. Son olarak, risk envanteri, devamsızlık denetimi ve pozisyon odaklı denetimleri hedefleyen Sağlık ve Güvenlik Hizmeti vardır.

  Dayanıklı İyileştirme

  Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre, güvenli çalışma koşulları temel bir insan hakkıdır ve onurlu çalışmanın bir parçasıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), kuruluşlar tarafından yapılan yatırımların çalışma koşullarının kalıcı olarak iyileştirilmesine yol açmasını sağlamalıdır. Bu durum işlerini sağlıklı, motive ve sorumlu bir şekilde uygulayan memnun çalışanlara yol açar. Sonuç olarak daha az iş kazası ve hastalığı meydana gelecek ve bu da kuruluşların üretkenliğine fayda sağlayacaktır. Çalışma koşullarının kalıcı olarak iyileştirilmesi, özellikle şirketlerdeki işverenler ve çalışanlar arasındaki işbirliğine dayanmalıdır. Özellikle çalışan güvenliğinin bilinci ve katılımını hedeflemelidir.

  Ne düşünüyorsunuz?

  Pratik açıklamayı tanıyor musunuz yoksa daha fazla eklemeniz mi var? Kuruluşunuzda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) hangi şekillerde uygulanıyor?

  Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

  Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

  Kaynakça

 • Alli, BO (2008). İş sağlığı ve güvenliğinin temel ilkeleri İkinci baskı. Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre.
 • Niu, S. (2010). Ergonomi ve iş güvenliği ve sağlığı: Bir ILO perspektifi. Uygulamalı ergonomi, 41 (6), 744-753.
 • Verbeek, J., Pulliainen, M. ve Kankaanpää, E. (2009). İş sağlığı ve güvenliği iş vakalarının sistematik bir incelemesi. İskandinav iş, çevre ve sağlık dergisi, 403-412.
  • Share:

  Leave Your Comment