Matematik Tarihi

Matematik Tarihi

Matematik tarihi hakkındaMatematik tarihi sayıların ve çoklukların özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. “Matematik” kelimesi daha önceki Yunanca’daki “matesis” kelimesinden gelmektedir. Bu, “Bir Tek Ben bilirim” anlamına gelmektedir. Bilgi ve öğrenme gibi anlamlara gelen “mathema” sözcüğünden türemiş. “Mathematikos” ise öğrenmekten hoşlanan demektir. Yani bir bilim olarak Matematik; önceki çağlardan beri süregeldiği gibi; bugünün ve yarının kaynağı bilmek kavramıyla ve hayatımızla iç içe olmuştur. Dolayısıyla matematik dersi; LGS, TYT, AYT, YKS, KPSS vb. imtihanlara hazırlanan her talebeyi ilgilendirdiği gibi esnaf, bankacı, öğretmen gibi aklınıza gelebilecek her çalışanının belirli bir ilgi düzeyine sahip olması gereken bir alandır.

Türkiye eğitim sisteminde matematik tarihi dersinin önemi büyük olduğu için talebe başarısında en ehemmiyetli parametrelerden biri matematikten alınan notlardır. Ne yazık ki, öğrencinin matematik notlarının kötü olması onun başarısız öğrenci kabul edilmesiyle sonuçlanır. Bir de bu vaziyeti besleyen kaynaklardan biri olan imtihan sistemlerini ilave ettiğimizde; matematik dersi eğitim sisteminin çok büyük bir parçasını oluşturur. Diğer alanlara temel teşkil eden matematik tarihi tam olarak öğrenilemediğinde fizik, geometri gibi derslerde ciddi problemler olabilir.

Matematik Özel Ders Almak Gerekli mi?

Her işin bir usulü olduğu gibi bilimin ve öğrenmenin de metotları vardır. Bu metotları bilen ve uygulayan insanlar olabilir. Bunlar arasından öğrendiklerini iyi aktarabilen, başka bir deyişle iyi öğreten insanlar vardır. Onlar ise öğretmenlerdir.

Talebenin yaşadığı meseleleri en iyi anlayabilecek olan öğretmenlerdir. Deneyimli öğretmenler çalışma şeklinden kullanılan kaynağa kadar yanlış olan her şeyi düzeltmede yardımcı olur. Matematik özel ders alan bir talebe neyi nasıl yapması gerektiğiyle ilgili büyük bir yol kat etmiştir. Zira yanlış bir taktik izleme ihtimalini matematik özel ders alarak ortadan kaldırmıştır.

Her derste olduğu gibi matematik tarihi dersinde bilmediklerini öğrenmek, bilip bilmediklerini test etmek ve bildiklerini tekrar etmek çok önemlidir. Kısaca matematikte bilgiyi içselleştirmektir. Adım adım anlatırsak;

Matematik özel dersi ile bilmediğiniz konuyu öğrenmeyi daha öğrenmiş olursunuz. Matematiği bilen ve hakkıyla öğreten biri sizi kendi başınıza uzunca ders çalışmaktan kurtaracağı gibi yanlış öğrenmenizi de azaltacaktır. Dolayısıyla matematikten özel ders alınması şart olan bir ders diyebilirim.

Bilip bilmediğini test etmek en başta özel ders almadan yapılabilir bir şeymiş gibi gözükse de testin şekli ve sahip olduğu özellikleri belirleme noktasında çoğu talebe yardıma ihtiyaç duyar. Bir konu bittiğinde; onun seviyesini belirleyeceğiniz testleri çok iyi seçmelisiniz. Öğrendiğiniz düzeye göre kolay seçerseniz ölçemez, aynı şekilde öğrendiğinizden çok daha ayrıntılı ve üst düzey bir test çözdüğünüzde ise ölçümünüz hatalı olur. Üstelik bu da moralinizi bozar. Bu sebeple deneyimli bir hocadan bire bir matematik dersi almak; hangi testi ve ne çözeceğinizi biliyor olmak size özgüven kazandıracaktır.

Bildiklerini tekrar etme bölümü de eğitimci liderliğinde yapıldığında en verimli netice alınacaktır. Bizden yıllardır özel ders alan talebeleri incelediğimizde; talebelerin bazılarının öğrenip unutma meselesinin yaşadığını, bazılarının da yanlış metotlarla zaman kaybettiğini gözlemledik. Tekrar belirli bir hedefe başka bir deyişle imtihana doğru giden talebeler için olmazsa olmazlarındandır. Öğretmenlerimizin sahip olduğu matematik bilgisi ve deneyimi onlara yardımcı olacaktır. Bu maddeler ışığında matematik özel ders almanın talebelere ciddi katkılar sağlayacağı yadsınamaz bir gerçektir.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir