Advanced
Search
 1. Home
 2. Kuzey Yıldızı Metriği Nedir?

Kuzey Yıldızı Metriği Nedir?

 • 18 Ocak 2021
 • 0 Likes
 • 324 Views
 • 0 Comments

Bu makale açıklar Kuzey Yıldızı Metriği pratik bir şekilde. Makaleyi okuduktan sonra, bu güçlü pazarlama Growth Hack aracının temelini anlayacaksınız.

Kuzey Yıldız Metriği nedir?

Kuruluşlar, büyüme için odak noktası olarak North Star Metriğini kullanır. Bu önemli ölçü, bir kuruluşun müşterilerine sunabileceği değeri temsil eder. Kuzey Yıldızı Metriği, adını Kuzey Yıldızı’ndan almıştır. Binlerce yıldır bu yıldız insanlara rehberlik etti ve eve dönmelerine yardımcı oldu. Gökyüzündeki en parlak yıldız değil. Bu yüzden Kuzey Yıldızı Metriği, bir şirketin sağlığını ve büyümesini kesin olarak tahmin etmek için kullanılan tek ölçü olamaz. Metriğin yapabileceği şey, hem kısa hem de uzun vadede büyüme için yön sunmaktır.

Bir şirketin Kuzey Yıldızı Metriğini duyduktan sonra, satın alan, müşteri, kullanıcı veya ilgili tarafın ölçüyü anında anlaması ve doğru bağlama yerleştirebilmesi gerekir. Facebook üyelerinin veya Twitter hesaplarının toplam miktarı gibi genellikle büyük veya dikkate değer bir sayı değildir. Günde bin yeni üye de bir Kuzey Yıldızı Ölçütü değildir. Bu rakamlar, bir şirketin uzun vadede büyüme yönü hakkında çok az şey gösterir. Facebook’un günlük aktif kullanıcılarının toplamı bile iyi bir Kuzey Yıldızı Ölçütü değildir ama bu genellikle NSM’nin doğru kullanımının bir örneği olarak kullanılır.

Kuzey Yıldızı Metriği nereden geldi?

Kuzey Yıldızı Metriği, Silikon Vadisi şirketleri arasında yirmi birinci yüzyılın ilk on yılında ortaya çıktı. Bu şirketler hızla genişlediler ve ölçüyü hızlı ama yüzeysel büyüme yerine sürdürülebilir büyüme oluşturmaya odaklanmak için kullandılar. Kuzey Yıldızı Metriği, bir şirketin temel değerlerini tüketicilere doğru bir şekilde ifade eden tek ölçümdür.

Kuzey Yıldızı Ölçütü kuruluşum için ne anlama geliyor?

Bir Kuzey Yıldızı Ölçüsünün belirlenmesi ve buna göre hareket edilmesi, başarılı bir şekilde büyüyen bir şirket ile odak kaybı nedeniyle yavaş yavaş kötüleşen bir şirket arasındaki fark anlamına gelebilir. Metriği tanımlayarak, müşteri daha iyi duyulabilir. Yatırımcı Buckley Barlow bir keresinde MySpace’in başarısızlığının iyi bir NSM eksikliğinden kaynaklandığını söylemişti. Boşta kalan bir ölçüt kullandılar: kayıtlı kullanıcı sayısı. Facebook ayrıca, aktif aylık toplam kullanıcı sayısı olan boşta kalan bir ölçüme de odaklandı. Fakat Facebook yine de başarılı oldu. Bu örnek, bir şirketin iyi bir NSM olmadan bile başarılı olabileceğini göstermektedir.

Ünlü Kuzey Yıldızı Metrik örnekleri

İyi bir NSM, bir şirketin sunduğu değerle uyumludur. Bu metriğin iş süreçlerinin etkisine mümkün olduğunca yaklaşması çok önemlidir. Bu durum kayıtlı kullanıcıların toplamının iyi bir Anahtar Performans Göstergesi (KPI) olmadığı anlamına gelir. Bu rakamlar, bir şirketin tüketicilere sunduğu değer hakkında hiçbir şey söylemiyor. İyi bir NSM kullandığı iddia edilen çeşitli kuruluş örnekleri internette dolaşıyor. Sorun şu ki, bu örnekler NSM’nin tanımına uymuyor gibi görünüyor. Birçok kullanıcı, NSM’nin temel temelini kaçırıyor: müşteriler için temel değer.
Aşağıda, Kuzey Yıldızı Metriği (NSM) kullanan birkaç şirket örneği listelenmiştir. Örnek olarak, KPI’nin NSM’nin temel ilkelerine uygun olup olmadığı açıklanmıştır.

Airbnb

Airbnb şirketi, Kuzey Yıldızı Ölçümü olarak Nights Booked’ı kullanıyor. Önceki bilgilere dayanarak, bunun boş bir metrik olduğu sonucuna varabiliriz. Rezerve Geceler, gecelik konaklama talebini gösterir ama Airbnb’nin tüketicilere sunduğu değer hakkında çok az şey söyler. Yine de hem kiralayanın hem de mektubun değerini temsil eden anlayışlı bir ölçüdür.
Daha mantıklı bir NSM, hem kiralayanın hem de mektubun birbirlerine mükemmel bir geri bildirim puanı verdiği rezervasyonların yüzdesi olacaktır.

Facebook

Facebook, Günlük Aktif Kullanıcıları veya Aylık Aktif Kullanıcıları NSM olarak kullanır. Bu metrik, platformda günde kaç kullanıcının aktif olduğunu gösterir. Bu metrik ayrıca NSM’nin temel ilkelerine uymuyor ama yine de kayıtlı kullanıcıların toplam miktarından daha önemlidir. Bu durum Facebook’un başarılı olmasının ve MySpace’in başaramamasının nedenlerinden biridir.

Amazon

Amazon, NSM olarak ‘aylık satın alma miktarını’ kullanır. Bu durum bir E-ticaret şirketi için mantıklı bir seçimdir ve Facebook’un toplam aylık aktif kullanıcı sayısı ile karşılaştırılabilir.

Kuzey Yıldızı Metriğimi (NSM) nasıl belirleyebilirim?

NSM’nin doğru bir şekilde tanımlanması, müşterilerin ürün ve hizmetlerden aldığı değerlere uygun bir genel bakış gerektirir. Bu içgörüyü şekillendirebilmek için müşteri anketleri gereklidir. Aktif müşteriler ürün/hizmeti nasıl ele alıyor? Bu soru cevaplandıktan sonra hangi istatistiğin bu değeri en kısaca ifade ettiği belirlenebilir. Bu istatistik, kuruluşun Kuzey Yıldız Metriği olur.

Tek ve doğru NSM’yi belirlemek zordur ve genellikle tek seferde yapılamaz. Bu bir sorun değil. Hangisinin en uygun olduğunu bulmak için birden fazla istatistiğin seçilmesi gerekebilir. Bir kuruluşun Kuzey Yıldızı Ölçüsünü seçerken ve belirlerken dikkate alması gereken yaklaşık beş nokta vardır. Bunlar aşağıdaki kontrol listesinde sunulmuştur.

Kuzey Yıldızı Metrik (NSM) Kontrol Listesi

 • Metriğin, tüketicinin ürün veya hizmetten hangi temel değeri deneyimlediğini göstermesi gerekir.
 • Metrik, kullanıcının ürün veya hizmetle ilgisini göstermelidir.
 • En ideal senaryoda NSM, bir şirketin doğru yolda olduğunu gösteren tek ölçüdür.
 • NSM’nin kolayca anlaşılabilir olması gerekir.
 • Mükemmel NSM’yi bulmaya takıntılı kalmamaya çalışın. Doğru olanı bulmak birkaç yineleme alabilir.
 • Kuzey Yıldız Metriğinden daha fazlası var mı?

  Tartışıldığı gibi, bir NSM idealdir. Bununla birlikte tüm departmanların o istatistiği olumlu yönde etkilemesi zor olabilir. Birden fazla Anahtar Performans Göstergesini (KPI) kullanmanın bir zararı yoktur ama bunlar artık Kuzey Yıldızı Metriği için gereksinimleri karşılamamaktadır. Toplu olarak seçilen KPI’lar, işyerinde kolektif çabanın nihai sonucunu temsil eder.

  Kuzey Yıldızı Metriğinin belirlenmesi ve seçilmesi, diğer istatistiklerin unutulması gerektiği anlamına gelmez. Yalnızca şirketteki herkesin müşteriler için üretilen gerçek değere odaklanmasını sağlayarak bir şirketin büyümesini gerçekleştirmesini sağlar.

  Kuzey Yıldızı Metriğinin Tuzakları

  Odaklanmanın temeli olarak basit, tek bir metrik harika görünüyor ama gerçekte insanların düşündüğü kadar sağlıklı değil. Doğal olarak, başarılı şirketler NSM’yi diğer önemli göstergelerle birleştirir ama bir şirket NSM’ye dayalı olarak odağını değiştirdiğinde, birkaç istenmeyen sonuç ortaya çıkabilir. Aşağıda, Kuzey Yıldızı Ölçüsünün yanlış kullanımıyla ilişkili birkaç tuzak listelenmiştir.

  Yanlış atı desteklemek

  Bir şirkete odaklanmak için tek bir metrik seçmek, yanlış metrik seçilirse riskli olabilir. Hem şirketin nasıl performans gösterdiğini hem de gelecekteki perspektiflerini temsil ettiği için önemli bir metriktir. Daha sonra altta yatan hipotezlerini veya verilerin yanlış olduğunu keşfedecek şekilde kendilerini konumlandırma hatasını yapan birçok şirket var.

  Satış rakamlarına yönelik bir NSM seçerek, tüm satış trafiğinin aynı olmadığı kolayca gözden kaçabilir. Ayrıca bir pazar ortamı hızla değişebilir. Bu durum satışları hedefleyen bir NSM’yi daha az alakalı ve hatta tamamen yararsız hale getirir.

  Tünel görüşü

  İyi bir Kuzey Yıldızı Metriği, çalışanları bunu iyileştirmeye teşvik eder. Projenin amacı bu olsa da, bir NSM, kötü davranışın domino etkisini de başlatabilir. Tek bir hedefin veya metriğin yan etkisi tünel vizyonudur. Kayıtlı üye sayısının artması odaklanma için kullanılan tek istatistik olduğunda, bazı çalışanlar sürenin dolması veya kullanıcı süresi gibi diğer önemli şeyleri unutacaktır. İyi bir kullanıcı deneyimine veya genel değere odaklanmak yerine, bu şirketler yalnızca yeni abonelikleri önemsiyor.

  Bu durum kaçınılmaz olarak, şirketin sürdürülebilir bir büyüme elde etmesine yardımcı olmayan faaliyetlerde kaynak israfına ve çabaya yol açar.

  Yenilik sınırlamaları

  İstatistik, tanımı gereği geleceğe dayanmaktadır. Bu istatistikler birçok yeni fikir ve çözüme yol açsa da, gelecek hakkında yaratıcı bir şekilde düşünmeye odaklanmayı ortadan kaldırır. NSM, NSM’yi muhtemelen olumsuz yönde etkileyebilecek herhangi bir şeyi denemekten vazgeçiriyor. Tüm odağı belirli bir alana kaydırarak, konu inovasyon, genişleme ve farklılaşma olduğunda şans kaçırılır. Bu konular, NSM’nin iyileştirilmesine doğrudan katkıda bulunmaz.

  Önem Arz Eden Bir Metrik Nedir (OMTM)?

  Kuzey Yıldız Metriği ile Önem Arz Eden Tek Metrik (OMTM) arasında çok önemli birkaç fark vardır. Kuzey Yıldızı Metriği, uzun vadeli büyümeyi gerçekleştirmek için tüm bir kuruluşun birkaç yıllık bir süre boyunca odaklandığı istatistiktir. Önemli Bir Ölçüt (OMTM), hızlı büyümeyi gerçekleştirmek için bir ekibin 2 ila 6 aylık bir süre boyunca odaklandığı istatistiktir. Bu durum çok önemli birkaç farklılık ile sonuçlanır.

  Farklı paydaşlar

  NSM’nin bir şirket içindeki tüm paydaşlar tarafından kullanılması amaçlanmıştır: pazarlama departmanındaki çalışanlardan satışta çalışan çalışanlara ve yönetimden yatırımcılara. Önem Arz Eden Tek Metrik (OMTM), kısa vadeli sonuçlar elde etmek için esas olarak en fazla altı kişiden oluşan tek bir ekip tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

  Farklı zaman aralığı

  North Star Metriği, müşterilere sunulan teklif değişmedikçe yakın gelecekte ayarlanmayacak bir büyüme stratejisi geliştirileceği zaman seçilir. NSM, müşteriler için değeri ifade eder ve bu yalnızca bir şirket misyonunu/vizyonunu değiştirdiğinde değişir. Öte yandan, Önemli Bir Metrik, altı aya kadar bir süre için değişir. Bu aylarda, şirketin dikkatinin çoğunun bu tek metrik için yapılması gerekiyor.

  Kuzey Yıldızı Metriği (NSM) Özeti

  Kuzey Yıldız Metriği (NSM), bir kuruluşun müşterilerine sunduğu değeri ölçmek için seçilen tek bir istatistiktir. NSM’nin kullanımı başarı için bir garanti değildir ama North Star insanların gezinmesine yardımcı olduğu için NSM, hem kısa hem de uzun vadede büyüme için bir yön duygusu olan bir organizasyon sağlar. NSM kavramı ilk olarak Silikon Vadisi şirketleri tarafından tanıtıldı.

  Ünlü şirketler tarafından yapılan Kuzey Yıldızı Metrik (NSM) seçimleri tanımı karşılamıyor gibi görünüyor. Bir örnek Airbnb’dir. Rezerve Geceler metriğini seçtiler. Bu durum geceleme talebinin bir yansıması olarak boş bir istatistik gibi görünüyor. Fakat aynı zamanda, harflerin değeri de dahil edilir, çünkü rezerve edilmiş bir geceden hem kiracı hem de mektup karı elde eder. Facebook gibi diğer şirketler, ‘Günlük Aktif Kullanıcılar’ ölçüsünü seçti. Bu metrik, başarısız MySpace’in NSM’sinden daha anlayışlı. Kayıtlı kullanıcıların toplamını en önemli istatistik olarak kullandılar. Bu durum müşteri için değer veya MySpace’in kendisi için hiçbir şey söylemiyor.

  Doğru Kuzey Yıldız Metriğini (NSM) seçmek bazen karmaşık olabilir. Doğru ölçüyü seçerken herkesin göz önünde bulundurması gereken birkaç ipucu var. Örneğin metrik, tüketicinin hangi temel değeri deneyimlediğini göstermelidir. Metriğin ayrıca kullanıcının ürün veya şirketle olan ilgisini göstermesi gerekir. En ideal senaryoda NSM, bir şirketin doğru yolda olduğunu gösteren tek ölçüdür. Doğru yapıldığında, NSM’nin herkes tarafından anlaşılması kolay olmalıdır. Üretilen değerin mümkün olan en temel ifadesidir.

  Ne düşünüyorsunuz?

  Kuzey Yıldızı Ölçüsünün açıklamasını tanıyor musunuz? Şirketiniz Kuzey Yıldızı Metriği kullanıyor mu? Veya bir girişimci olarak müşterilerinize sunduğunuz değeri ölçmek için tek doğru ölçüyü tanımladınız mı? Deneyiminize göre doğru ölçüyü belirlemede önemli olan nedir? Doğru NSM’yi kullanan herhangi bir şirket örneği biliyor musunuz? Herhangi bir ipucu veya yorumunuz var mı?

  Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

  Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

  Kaynakça

 • Ackerman, JL (2018). Müşteri Memnuniyeti: Ölçülmeye Değer Tek Metrik. CPA Dergisi, 88 (7), 74-74.
 • Beatty, RW, Huselid, MA ve Schneier, CE (2003). Yeni İK Metrikleri:…
  • Share:

  Leave Your Comment