Advanced
Search
 1. Home
 2. Kuvvet Alanı Analizi Nedir?

Kuvvet Alanı Analizi Nedir?

 • 28 Ocak 2021
 • 0 Likes
 • 271 Views
 • 0 Comments

Bu yazı, Kurt Lewin’in Kuvvet Alanı Analizini açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü değişim yönetimi ve karar alma aracının temellerini anlayacaksınız.

Değişiklik

Geçen yüzyılda, Kurt Lewin en çok sosyal psikolojinin kurucusu olarak biliniyordu. Bireylerin yalnızca arzular, güdüler ve beklentiler gibi içsel dürtülerle değil, aynı zamanda çevrelerinden gelen baskıyla da uğraşmak zorunda olduklarını kanıtladı. Değişim Yönetimi Modelinde, bireylerin esnek olmasının mümkün olduğunu ve davranışlarını değiştirebileceklerini belirtti. Bu bir gecede olmaz. Kurt Lewin üç temel aşama belirledi: çözme aşaması, değişim aşaması ve yeniden dondurma aşaması.

Süreci değiştir

İlk aşama, insanların kendi davranışlarının farkına varmaları ve istenmeyen alışkanlıklardan kurtulmaları ile ilgilidir. ‘Bilinçsiz yanlış’ davranıştan ‘bilinçli yanlış’ davranışa geçiş için çaba gösterilmelidir.

Ancak bireyler ‘yanlış’ davranışlarının farkına vardıklarında ikinci aşamaya geçilebilir. Taşıma aşamasında bireylerin gerekli uygun bilgi, tutum ve becerileri edinmesi önemlidir. ‘Bilinçli yanlış’tan’ bilinçli doğru ‘faaliyetlere geçiş için çaba gösterilmelidir.

Üçüncü ve son aşamada, istenen (yeni) davranış yalnızca bir defalık bir olay olamaz ama amaç, bunun günlük rutinlerinin sabit bir parçası ve kalıbı haline gelmesidir (ve öyle kalmasıdır). İdeal olan, ‘bilinçli iyiden’ ‘bilinçsiz iyiye’ sürekli bir geçiştir.

Güç alanı analizi

İnsanlar için değişimi kabul etmek çok zordur ve onlar her şeyin ‘aynı’ kalmasını tercih ederler. Bu aynı zamanda değişiklikleri uygulamanın önemli olduğu şirketler ve kuruluşlar için de geçerlidir.

Sonuçta, atalet düşüşe eşdeğerdir ve mümkün olduğu kadar az direnç oluşturmak için Kurt Lewin Kuvvet Alanı Analizi’ni (FFA) geliştirdi. Bu durum bir ekibin veya organizasyonun önerilen değişikliğe karşı beklenen direncin ne olacağını önceden tahmin edebileceği bir yöntemdir.

Bir organizasyon içindeki değişim farklı şekillerde etkilenebilir. Örneğin bir yeniden yapılanma, yeni bir teknolojinin getirilmesi, yeni makinelerin tanıtılması, üretimin ayarlanması veya iş süreçlerindeki değişiklikler. Kuvvet Alanı Analizi kullanılarak, hangi kuvvetlerin değişimi etkileyebileceği netleşir.

Bunlar dirençli insanları, işlemeyen süreçleri ve yapıları, olumsuz tutumları, alışkanlıkları, yetersiz bilgi ve becerileri içerebilir. Tüm bu güç, bireysel çalışan, departman veya tüm organizasyon üzerinde bir etkiye sahip olabilir.

Olası engeller

Kuvvet Alanı Analizi, değişimin hem iş ortamında hem de kişisel ortamda gerçekleşmesi için neyin gerekli olduğunu anlamak için kullanılan güçlü bir stratejik araçtır. Kuvvet Alanı Analizi, değişimi engelleyebilecek olası engellerin neler olduğunu netleştirir. Bir kuruluşun, öngörülen değişiklikle ilgili olabilecek zorlukların farkına varmasını sağlar. FFA, birbirlerine derinlemesine danışarak ekiplerin kendilerini sorumlu hissetmelerini sağlar. Değişikliği daha iyi uygulayabilecek ve herhangi bir engeli erken belirleyip ortadan kaldırabilecekler.

Sürüş ve kısıtlama kuvvetleri

Kuvvet Alanı Analizi, itici güçleri ve sınırlayıcı güçleri ayırt eder. Kısıtlayıcı güçler değişimin önündeki engellerdir. Değişim üzerinde etkileri var ve bunu sınırlamaya çalışacaklar. İtici güçler değişimi destekler ve olumlu etkileri teşvik eder.

FFA, örneğin yeni bir çalışma yönteminin uygulanmasının neden işe yaramadığını anlamak için bir araç olarak kullanılabilir, bu da bir iyileştirme planı hazırlamayı mümkün kılar. Kuvvet Alanı Analizi ayrıca iç iletişimin geliştirilmesine de katkıda bulunur.

Ön Koşullar Kuvvet Alanı Anaylsis

Bir Kuvvet Alanı Analizi grubunun, organizasyonda değişik şekillerde değişime dahil olan kişilerden oluşması önemlidir. Tercihen bu, yönetici, çalışanlar, dahili müşteriler ve teknisyenleri içeren farklılaştırılmış bir grup olmalıdır. Bu çeşitlilik önemlidir çünkü bu, değişime ve olası engellere farklı açılardan bakmayı mümkün kılar. Hissedarlar veya müşteriler gibi önemli paydaşlar da bir Kuvvet Alanı Analizi grubuna dahil olabilir.

Ne düşünüyorsunuz?

Karar verme ve organizasyonel değişimi yönetme konusundaki deneyiminiz nedir? Kuvvet Alanı Analizi ile ilgili kısa açıklamayı tanıyor musunuz veya bu yazıya eklemeleriniz var mı? Organizasyonel değişimle ilgili karar vermede başarı faktörleriniz nelerdir?

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Baulcomb, JS (2003). Kuvvet alanı analizi ile değişimin yönetimi. Hemşirelik yönetimi dergisi, 11 (4), 275-280.
 • Bozak, MG (2003). Bir hemşirelik bilgi sisteminin uygulanmasında Lewin’in kuvvet alanı analizini kullanma. CIN: Bilgisayar, Bilişim, Hemşirelik, 21 (2), 80-85.
 • Lewin, K. (1946). Güç alanı analizi. Grup Kolaylaştırıcıları için 1973 Yıllık El Kitabı, 111-13.
 • Schein, EH (1996). Kurt Lewin’in sahada ve sınıftaki değişim teorisi: Yönetilen bir öğrenme modeline yönelik notlar. Sistemik Uygulama ve Eylem Araştırması, 9 (1), 27-47.
 • Thomas, J. (1985). Güç alanı analizi: Stratejinizi değerlendirmenin yeni bir yolu. Uzun menzilli planlama, 18 (6), 54-59.
  • Share:

  Leave Your Comment