Advanced
Search
 1. Home
 2. Kritik Düşünce Nedir?

Kritik Düşünce Nedir?

 • 15 Mart 2021
 • 0 Likes
 • 213 Views
 • 0 Comments

Bu makale Eleştirel Düşünmeyi açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü karar verme türünün temellerini anlayacaksınız.

Eleştirel Düşünme nedir?

Günümüzde sosyal medya ve diğer kanallardan gelen bilgilerle bombardımana tutuluyoruz. Tüm bunları doğru olarak kabul etmeli miyiz ve tüm bilgiler doğru ve objektif mi? Şu anda pek çok sözde ‘sahte haber’ görüyoruz. Eleştirel Düşünmeyi uygulayarak, bilgiyi nesnel olarak inceleyebilir ve değerlendirebiliriz. Bu yeni çağ yeni beceriler gerektiriyor ve Eleştirel Düşünme, gerçeği kurgudan ayırmaya yardımcı olabilir. ‘Eleştirel’ kelimesinin Yunanca kökü ‘yargı’ anlamına gelir. CT bağlamında, kritik, ‘onaylamayan’ veya ‘olumsuz’ anlamına gelmez, bilginin objektif bir analizini sağlamayı amaçlar.

Değerlendirme

Eleştirel Düşünme, Goodwin Watson ve Edward Glaser tarafından 1925’ten itibaren geliştirilen bir yöntemden doğmuştur. Bilgiyi özümseme ile etkililik ve verimlilik arasındaki ilişkinin nesnel olarak değerlendirilebileceği sonucuna vardılar. Birlikte, eleştirel düşünme yeteneğini daha da analiz eden Watson-Glaser değerlendirmesini geliştirdiler. Eleştirel Düşünme, aynı eğitim, motivasyon ve becerilere sahip olsalar bile, bir değerlendirme sırasında adaylar arasında ayrım yapmanın nesnel bir yolunu sağlar. Bu durum daha az uygun bir adayı seçme şansını en aza indirir.

İlmi

Eleştirel Düşünme, pratik ve bilimsel bir düşünme yöntemidir. Bu yöntem, insanların bilgiyi yeni bir şekilde değerlendirmesine ve değerlendirmesine olanak vererek, daha iyi ve daha hızlı karar almaya olanak tanır. Eleştirel Düşünme, varsayımlarda bulunma konusundaki doğal eğilimimizi engelleyen bir beceridir. Ayrıca insanların yeni bilgileri gerçek olarak çok çabuk kabul etmelerini önlemeye yardımcı olur ve insanların yanlışlıkları önceden fark etmelerine ve önlemelerine yardımcı olur. Eleştirel düşünme, hem bireylerin hem de kuruluşların daha iyi ve daha yapılandırılmış bir şekilde kanıtlanabilir şekilde düşünmesine olanak tanır ve karmaşık bilgileri değerlendirmeyi ve değerlendirmeyi kolaylaştırır. Stratejik düşünme, problem çözme, sezgiyi daha iyi kullanma, daha iyi değerlendirmeyi öğrenme ve şeylerin özünü tanıma için faydalıdır. Bilgiyi açık ve doğru bir kaynağa indirger.

Eleştirel Düşünme=Eleştirel görüş

Eleştirel Düşünme, insanların kendi argümanlarını eleştirel bir şekilde düşünmelerini ve hemen değerlendirmelerini sağlar. Sürekli olarak kişinin kendi varsayımlarını sorgulayarak, bunları açık karşı argümanlara dayanarak yeniden değerlendirmeyi mümkün kılar. Ayrıca başkalarının birinin varsayımlarını eleştirel bir şekilde değerlendirmesini sağlar. Her iki durumda da, gerçeği bulmaya çalışırken açık fikirli olma, analitik ve meraklı olma ve erken sonuçlara varmama niyetine sahip olmak önemlidir.

Eleştirel Düşünme: Nasıl çalışır?

RED modeli, Eleştirel Düşünmeyi uygulamanın bir yoludur. RED, varsayımları tanıma, argümanları değerlendirin ve sonuç çizin anlamına gelir:

Varsayımları tanıma

Varsayımları önceden tanıyarak, gerçekler fikirlerden ayrılabilir. Yeterli kanıt olmamasına rağmen birini dinlemek veya bir şeyi okumak ve hemen bilginin doğru olduğunu varsaymak yanıltıcı ve kolaydır. Bir varsayımı yorumlamak ve sorgulamak, bilgilerdeki veya altında yatan mantıktaki boşlukları bulmaya yardımcı olur. Varsayım, farklı bakış açıları ve/veya paydaşlar açısından da değerlendirilebilir.

Bu nasıl kullanılır? İnsanları dinlemeden veya bir durumu değerlendirmeden önce sınırlamalarınızı, önyargılarınızı ve varsayımlarınızı göz önünde bulundurmanız önemlidir. Çoğu amir, ilk başta muhtemelen en iyi çalışanlarının her zaman güvenilir bilgi sağladığını varsayacaktır. Fakat süpervizörün bunun için yeterli kanıtı var mı ve çalışan tarafından sağlanan bilgiler eksiksiz mi? Süpervizör, birden fazla açık uçlu soru sorarak, bilgilerin eksiksiz ve doğru olup olmadığını ve çoğunlukla çalışanın görüşüne dayalı olmadığını belirleyebilir.

Argümanları değerlendirin

Argümanları değerlendirme becerisi, bilgiyi objektif ve doğru yollarla analiz etmeyi gerektirir. Aynı zamanda destekleyici kanıtların kalitesini sorgulamak ve duyguların bu durumda oynadığı rolü anlamak anlamına gelir. Yaygın zorluklar, önyargıları veya öznel değerlendirmeyi içerir. İnsanlar, çatışmalardan kaçınmak için hemen sonuca varma eğilimindedir. Objektif kalarak ve bilginin güvenilirliğini test ederek, daha doğru sonuçlara ulaşılabilir.

Bu nasıl kullanılır? İnsanlar, bilinçaltı duyguları nedeniyle veya insanlar yalnızca duymak istediklerini duydukları için çelişkili bilgileri değerlendirmeyi genellikle zor bulurlar. Kendinize bilgiyi doğru bir şekilde duyup anlamadığınızı sorarak objektif olarak analiz edebilirsiniz. Bununla birlikte ‘bilgiyle ne yapabilirim’, ‘hala bilgi eksik miyim’ ve ‘dikkatle düşünülmüş bir sonuca varmak için hangi bilgilere ihtiyacım var’ gibi kritik sorular, insanların harekete geçmeden önce düşünmelerine yardımcı olabilir.

Sonuca varmak

Bu beceri, insanların her türlü bilgiyi toplamasını ve mevcut kanıtlara dayanarak mantıklı sonuçlara varmasını sağlar. Yetersiz kanıt olduğu sürece sonuç çıkarılmaz. Bu yüzden araştırma yeterli kanıt olana kadar devam eder.

Bu nasıl kullanılır? Sonunda, her şey sonuçla ilgili. Eleştirel düşünmek, bir duruma farklı perspektiflerden bakmanıza izin verir. Arka plan ve çevre dahil olmak üzere gerçek resim ortaya çıkar.

Doğru sonuçlara sahip olduğunuzda zor kararlar vermek veya karmaşık sorunları çözmek daha kolaydır.

Bağımsız

Eleştirel Düşünme, kendi kendini düzelten kavram ve ilkelere dayanır. Asılsız, mutlak kesinliklere yol açmaz. Bu durum insanı gerçeğe daha da yaklaştıran devam eden bir süreçtir. İnsanlara bilgiyi diğerlerinden bağımsız olarak analiz etmeyi ve değerlendirmeyi ve sağlam temellere dayanan sonuçlara varmayı öğretir.

Önyargılar ve öznel bilgiler hızla fark edilir ve neyin önemli olduğunu görmek ve ilgili ve alakasız bilgiler arasında ayrım yapmak daha kolay hale gelir. İnsanlar, karşı argümanlar ve alternatif görüşler konusunda açık fikirli olacaklar. Bu şekilde öznel bilgi toplamak daha adil bir sonuca götürür.

Ne düşünüyorsunuz?

Eleştirel Düşünmeyi günümüz modern iş dünyasına nasıl uyguluyorsunuz? Pratik açıklamayı tanıyor musunuz yoksa daha fazla eklemeniz mi var? Doğru kararları almak için başarı faktörleriniz nelerdir?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Cottrell, S. (2017). Eleştirel Düşünme Becerileri: Etkili Analiz, Tartışma ve Düşünme. Palgrave Macmillan.
 • Halpern, DF (2013). Düşünce ve Bilgi: Eleştirel Düşünmeye Giriş. Psychology Press.
 • Kuhn, D. (1999). Gelişimsel bir eleştirel düşünme modeli. Eğitim araştırmacısı, 28 (2), 16-46.
 • Watson, G. (1980). Watson-Glaser eleştirel düşünme değerlendirmesi. San Antonio, TX: Psychological Corporation.
  • Share:

  Leave Your Comment