kolay anlatım

KOLAY ANLATIM

KOLAY ANLATIM

Kolay anlatım yani yani basit ve sade ders anlatımının talebenin öğrenme stiline göre tasarlanması, başarıyı artıran yollardan biridir. Ancak grup halinde öğrenmede her talebenin öğrenme stilini belirlemek ve ona göre ders anlatımı tasarlamak hemen hemen olanaksızdır. Bu noktada okuldaki öğretime ek olarak birebir öğretim, başka bir deyişle özel ders kavramı karşımıza çıkmaktadır. Özel ders öğretmeni; talebenin öğrenme stilini belirler, tamamı ile o kişiye özel bir ders tasarısı oluşturur. Anlatımını da bu stile göre ayarlar. Özel derste talebe kendi öğrenme stiline göre bir ders işleyişi bulduğundan, daha kısa müddette daha randımanlı sonuçlar elde eder, hayatındaki diğer alanlara da vakit ayırabilir. Ders çalışmanın stresinden uzaklaşır, öğrenmesi kolaylaştıkça kendine olan güveni gelişir, ders çalışmaya yönelik motivasyonu artar. Kendine mahsus teknikler ve taktikler geliştirerek imtihanlarda daha yüksek notlara ulaşabilir. Özel ders sayesinde ders çalışmak stresten uzak ve eğlenceli hale gelir. Hasılı; hem grupla hem de birebir öğretimin beraber sürdürülmesi, talebenin akademik ve psiko-sosyal gelişiminde pozitif rol oynar.

Özel ders sadece notları düşük talebeler için müracaat edilecek bir kurtarıcı değildir. Öğrenmeyi ve ders çalışmayı sevdiren bir araç olarak her talebenin özel derse ihtiyacı vardır. Değişen ve gelişen eğitim kaideleri artık özel dersi lüksten bir ihtiyaç haline getirmiştir.