Koçluk Hizmetleri

Koçluk Hizmetleri

Koçluk Hizmetleri, talebenin var olan potansiyelini tanımasını sağlamak ve ortaya çıkarmak için eğitim koçluğu modeli oluşturulmuştur. Burada emel talebenin gelişimini sağlamaktır. Kılavuzluk talebenin kendi isteği  asal alınarak yapılan müzakeredir. Zira bu sistemde gelişimini sağlamak isteyecek olan talebedir ve bu süreçte sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir. Koç , talebenin yanında olan kılavuz niteliği taşımaktadır. Talebenin kendisini tanımasına, bu süreçte hedef belirlemesine yardımcı olacak müzakereler ve etkinlikler yapmaktadır. Talebe ve koç arasında karşılıklı güven ve gönüllülük üzerine yapılan gelişim sürecidir. Eğitim koçu talebemizin özelliklerini göz önünde bulundurarak ferdin;

  • Okul başarısını izleme ve arttırmasına,
  • İmtihan başarısını izleme ve yükseltme,
  • İmtihanla alakalı kaygılarını minimize etme,
  • Aile içi iletişimde yaşanan meselelerin azalması ile ilgili yardımcı olma,
  • Arkadaş ilişkileri ve sosyal iletişimlerinin sıhhatli gelişimine yardımcı olma,
  • Sosyal ve kültürel sanatsal faaliyetlere karşı alakasını arttırma ve teşvik etme,
  • Alaka ve becerileri saptayarak etkilemeye çalışmadan mesleksel yönlendirme yapma,
  • Tesirli çalışma ve sıhhatli hayat temalı vakit idaresi için etkin izleme yapma,
  • Özel ders alan talebeler için yüksek verim sağlama görevi taşımalıdır.

NEDEN Koçluk Hizmetleri ?

Koçluk, talebenin gelişimini destekleyen güç birliğidir. Talebenin kendini tanımasına, geliştirebileceği alanları farkına varıp bu alanlarla alakalı amaçlar belirlemesine, öğrenmeyi öğrenmesine, mes’uliyet duygusunu geliştirmesine yardımcı olmak , karşılaşabileceği problemlerle baş etme mahareti kazanmasını sağlamayı amaçlar. Neden eğitim koçluğu? sualini ancak bu şekilde cevap verebiliriz.

Koçluk HizmetleriNİN FAYDALARI

Koçlukta değişim kaçınılmaz vaziyettir. Fertlerde var olan potansiyeli ortaya çıkarmak emeldir. Özel ders verirken karşılaşılan potansiyelini kullanmama meselesinin üzerine gittikçe burada kişi potansiyelini geliştirir. Talebenin öz güveni oluşur ve artar. Performansları pozitif istikamette artar ve randımanlı olurlar. Şahsi gelişimlerini pozitif istikamette etkiler. Kendilerini tanır ve yönetmeyi öğrenirler. Talebe, hayattan ne beklediğini bilir. Geleceğe yönelik amaçlar belirleyerek hayat kalitesini arttırır. Vakit idarenini öğrenir ve uygular. Hayatını anlamlandırır. Sosyal hayatında pozitif fert olma yolunda ilerler. Hayatlarında ilerlerken küçük amaçlar belirleyerek başarılar elde edip verim alırlar. Böylelikle daimi gelişim içinde olurlar. Neden eğitim koçluğu bölümünde de izah ettiğimiz gibi, Öğrenme stilini  öğrenerek kendine uygun öğrenme yolu izler, yüksek motivasyonla ders çalışır. Eğitim koçu talebenin muvaffak olacağına inanmasını sağlayarak tam destek sağlar. İnancını yitirdiği vaziyetlerde müdahale ederek olumlu bakış açısına sahip olmasını sağlar. Doğru sualler sorarak problemlerini belirleyip çözmesine rehberlik eder.