Advanced
Search
 1. Home
 2. Klinik Psikolog İş ve Görev Tanımı & Nasıl Olunur?

Klinik Psikolog İş ve Görev Tanımı & Nasıl Olunur?

 • 23 Eylül 2019
 • 0 Likes
 • 249 Views
 • 0 Comments

Klinik Psikolog İş Tanımı

Müşterilerimizde çok çeşitli hastalıkları tespit etmemize ve değerlendirme yapmamıza ve uygun tedavileri formüle etmemize yardımcı olacak şefkatli bir Klinik Psikolog arıyoruz. Klinik Psikolog, müşterilerin sorunlarını değerlendirmek için çeşitli yöntemler kullanacaktır. Klinik Psikolog müdahalenin gerçekleştirilmesinde etkili olacaktır. Davranış değişikliği ve stres azaltma terapisi gibi çeşitli tedavi stratejilerinden yararlanacaksınız. Tedavi programlarının başarısını sürekli ölçecek ve gerektiğinde değişiklikler yapacaksınız.

Bu rolde başarılı olmak için, her müşteri için etkili, kişiye özel bir tedavi planı geliştirebilmeli ve sürekli olarak takip yapabilmelisiniz. En iyi adaylar önyargısız olacak ve gözlemsel ve analitik yeteneklere sahip olacaklar.

Klinik Psikolog Sorumlulukları:

 • Biyopsikososyal değerlendirmeler, psikometrik testler, yarı yapılandırılmış görüşmeler, terapi seansları ve nöropsikolojik değerlendirmelere dayalı değerlendirme ve yorumlamalar yapmak.
 • Müşterilerin tıbbi ve fiziksel durumunu değerlendirmek için diğer sağlık hizmeti sağlayıcıları ile işbirliği yapmak.
 • Müşteriler için kişiselleştirilmiş müdahaleler, tedaviler ve yönetim planları oluşturmak ve oluşturmak.
 • Müdahaleleri gerçekleştirirken zihinsel sağlıklarını ve sosyal ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak müşterilerin risklerini değerlendirmek.
 • Müdahale çalışmaları ile ilgili olarak müşteriler ve diğer taraflarla etkileşimde bulunmak.
 • Psikoterapi, hipnoz, davranış değişikliği, stres azaltma terapisi ve psikodrama gibi çeşitli tedavi yöntemlerini kullanmak.
 • Müdahalelerin etkinliğini ölçmek ve gerektiğinde değişiklikleri uygulamak.
 • Doğru program ve müşteri kayıtlarının ve tüm diğer ilgili belgelerin bakımının ve güvenli bir şekilde saklanmasının sağlanması.
 • HIPAA uyarınca müşterilerin muamele ve kayıtlarının gizliliğinin korunması. Tesiste klinik eğitim seminerlerine ve danışmanlık asistanı psikologlara, psikoloji öğrencilerine ve stajyerlere katılmak.
 • Ajansı psikolojik müdahalelerde öncü olarak konumlandırmaya çalışmak.

Klinik Psikolog Gereksinimleri:

 • Klinik Psikoloji Doktora derecesi.
 • HCPC’ye kayıtlı.
 • Uzman psikolojik değerlendirme ve değişen şiddette ve karmaşıklıkta çok çeşitli akıl sağlığı sorunlarının tedavisi konusunda deneyimli.
 • Psikolojik tedaviler, risk değerlendirmesi, eğitim ve denetim konularında uzman.
 • Psikolojik müdahaleleri planlama ve gerçekleştirme konusunda uzman.
 • İlgili alanlardaki gelişmelerden haberdar olmak.
 • Klinik dokümantasyonu tutarlı bir şekilde sürdürmek ve tamamlamak.
 • Share:

Leave Your Comment