Gelişmiş
Arama
 1. Anasayfa
 2. Psikoloji
 3. Kişilik Tipi A Nedir?

Kişilik Tipi A Nedir?

 • 21 February 2021
 • 18 Görüntülenme
 • 0 Yorum

Bu yazı, A Tipi Kişilik hakkında pratik bir açıklama sağlar. Bu makaleyi okuduktan sonra, bu kişilik teorisi ve kişilik özellikleri hakkında temel bir anlayışa sahip olacaksınız.

Kişilik tipi A ve Kişilik tipi B nedir?

A ve B kişilik tipleri, kardiyolog Meyer Friedman ve Ray Rosenman tarafından geliştirilen bir teoriden kaynaklanan iki zıt kişilik tipidir. Bu teorilerden A Tipi kişilikler, Tip B olarak etiketlenen kişiliklere göre daha rekabetçi, daha iyi organize edilmiş, daha hırslı, daha sabırsız ve daha bilinçlidir, Öte yandan B Tipi kişilikler, strese daha az duyarlıdır, çoğu şey için daha fazla zaman ayırır, sosyalleşmeyi daha çok seviyorum ve daha yaratıcı.

B tipi kişilik, kardiyologların teorisinin önemli bir parçası olsa da, kişilik tipi A hakkında çok daha fazla şey bilinmektedir. Bu kısmen tütün endüstrisi sayesindedir.

A Tipi Kişilik, kardiyolog Meyer Friedman ve Ray Rosenman tarafından geliştirilen kişilik teorisindeki iki zıt kişilik tipinden biridir. Bu teorilerden A Tipi kişilikler, B Tipi etiketli kişiliklerden daha rekabetçi, daha iyi organize edilmiş, daha hırslı, daha sabırsız ve daha bilinçlidir.

A Tipi Kişilik, muayenehanelerinin bekleme salonundaki koltukların beklenenden daha hızlı giyildiğini fark ettikten sonra iki kardiyolog tarafından tesadüfen keşfedildi. Döşemeci daha sonra döşemenin oldukça alışılmadık bir şekilde giyildiğini fark etti ve Friedman ve Rosenman’a hiç böyle yıpranmış sandalyeler görmediğini söyledi. Beklerken koltuklarında oturan diğer hastaların aksine, kalp hastaları daha sinirli görünüyordu ve sıklıkla sıçradılar veya koltuklarının kenarındaydı. Beş yıl sonra, resmi çalışmalarına başladılar ve bu davranışı Tip A kişilik olarak simgelediler.

Bu teoriyi geliştiren iki kardiyolog, A Tipi kişiliklerin koroner kalp hastalıkları geliştirme şansının daha yüksek olduğuna ve genellikle daha yüksek kan basıncına sahip olduğuna inanıyordu. A Tipi kişiliklerle koroner rahatsızlıklar arasındaki ilişki, kapsamlı çalışmaların sonuçlarını takip eden bazıları tarafından kısmen veya tamamen reddedildi. Bununla birlikte bu çalışma, uzmanların bir bireyin zihinsel durumu ile fiziksel sağlık arasındaki ilişkiyi araştırdığı sağlık psikolojisinin gelişimi üzerinde önemli bir etkiye sahipti.

Friedman ve Rosenman buna A Tipi Kişilik adını vermelerine rağmen, günümüzde topluca ‘Tip A Davranış Modeli’ (TAPB) olarak bilinen bir dizi davranış olarak kavramsallaştırılmaktadır.

A Tipi Kişinin Özellikleri

Friedman ve Rosenman’ın kişilik teorisi, A Tipi Kişiliği olan insanları şu şekilde tanımlar (kişilik özellikleri):

 • Dışa dönük
 • Hırslı
 • Organize
 • Durumun farkında
 • Hassas
 • Sabırsız
 • Endişeli
 • Proaktif
 • Her zaman zaman yönetimi ile meşgul

A Tipi kişilikleri olan insanlar genellikle tahrikli işkoliklerdir. Kendilerini çok fazla teslim süresiyle zorluyorlar ve gecikmeler, belirsizlik ve verimsizlikle iyi başa çıkamıyorlar. Bu nedenle dakiklik bu insanlar için çok önemlidir ve başkalarının da kendileri kadar dakik olmasını beklerler. Aşırı durumlarda, bu insanlar yavaş konuşan veya çalışanlar için bir nefret geliştirecekler. Sırada beklemek zorunda kaldıklarında veya kaos nedeniyle geciktiklerinde sinirli ve huzursuz olurlar. Huzursuzluk, A tipi kişiliğe sahip kişilerin daha çok stres hormonları ve tükenmişliklerle karşı karşıya kalmasının bir nedenidir.

Para, bu kişilik tipine sahip kişilerin hayatlarının önemli bir bölümünü oluşturur. Deneyimlerine göre para, güvenliği ve gücü temsil eder ve bazen her şeyin satılık olduğunu düşünürler. A tipi kişiliğe sahip insanlar ilişkilerini paraya dayandırırlar, sevgi veya ilgi göstermek için para harcarlar ve genellikle para açısından düşünürler.

Bu insanların mücadele edebileceği üstünlük kompleksi, özel hayatlarında, özellikle de ilişkilerinde hoş olmayan sonuçlar doğurur. Bu kişilerin ortakları, çalışmanın ilişkiden daha önemli olduğunu kabul etmelidir. A Tipi insanlar, kendileri için olduğu kadar partnerleri için de yüksek standartlar belirledikleri için genellikle bir ortak bulmakta zorlanırlar. Dahası, rahatlamaları zordur ve sosyal olmaktansa yalnız çalışmayı tercih ederler. Duyguları sergilemeyi bir zayıflık işareti olarak görürler ve duyguların, hedeflerine ulaşmalarında onları engelleyecek bir engel olduğuna inanırlar.
İş hayatında, A Tipi kişiliğe sahip kişiler, yaptıkları işte daha az eğlence (daha fazla stres hormonu) yaşarlar. Küçük şeyler için üzülme eğilimindedirler ve bitmemiş işlere, kaosa veya yüksek sese tolerans göstermezler. Tipik bir öfkeye sahiptirler ve bazen künt ve kaba olabilirler. Çoğunlukla bencil olarak nitelendirilirler, bu da kendi kendine rehberlik etme yeteneklerinden ve kişisel hedeflere ulaşmak ve ulaşmak için çaba gösterme motivasyonlarından kaynaklanır.

Friedman, ‘Tip A Davranış: Teşhis ve Tedavi’ adlı kitabında, tehlikeli A Tipi davranışın üç önemli semptomla ifade edildiğini öne sürer:

 • Serbest yüzen düşmanlık
 • Zamanın aciliyeti ve sabırsızlık
 • Rekabet gücü

Daha önce, bu kişilik tipine sahip kişilerin çeşitli hastalıklara ve diğer sapmalara muhtemelen daha duyarlı olduğu anlaşılmıştı. Hastalık geliştirme olasılığını en aza indirmek için bir dizi önlem alınabilir:

 • Arada bir gevşemeye ve yavaşlamaya çalışın. Aşırı rekabet gücü pratikte her zaman strese neden olur, bu yüzden bundan kaçınmaya çalışın.
 • İş ve özel yaşam arasında sağlıklı bir denge olmasına dikkat edin. Tek başına çalışmak rahatlama sağlamaz
 • Her şeyi kendiniz yapmayın ve gerektiğinde görevleri devretmeyin
 • Aileniz için zaman ayırın, film izleyin veya tatil mi yapın?
 • Size yakın olan insanlarla vizyonunuz ve duygularınız hakkında konuşun. Bu kaygı ve stresi azaltmaya yardımcı olur

B tipi kişilik özellikleri ve kişilik özellikleri

A ve B kişilik tipleri arasında büyük farklılıklar vardır. B kişiliğine sahip kişiler sabırlıdır, kolay hareket eder ve gerçekleştirdikleri birçok görev için zaman ayırır. Bu insanlar strese daha az duyarlıdır ve harekete geçmeden önce daha uzun süre düşünürler. B Tipi kişilikler sosyalleşmeyi severler ve hem tanıdıkları hem de yabancıların yanında olmaktan zevk alırlar. Bu kategorideki kişilerin de çoğu zaman dikkat eksikliği yoktur. Profesyonel bir ortamda (işte), rahatlığı başarıya tercih ederler ve bu nedenle, A tipi kişiliklere kıyasla iş ve özel yaşam arasında daha iyi bir dengeye sahip oldukları bilinmektedir. B Tipi kişilikler genellikle oldukça yaratıcıdır ve başarı eksikliğinden dolayı strese girmezler.
B tipi kişilikler, hedeflerine ulaşamadıklarında o kadar etkilenmedikleri için, başarısız olmaktan da korkmazlar. Bu, deney söz konusu olduğunda daha rahat olma avantajına sahiptir. Genel olarak konuşursak, bu B tipi kişilikler yenilikçidir ve kavramları ve fikirleri keşfetmeyi severler. ‘Katılım, kazanmaktan daha önemlidir’, bu kişilik tipinin genellikle daha rekabetçi olan diğer kişilik tiplerine kıyasla ifade ettiği bir duygudur.
Kısacası (kişilik özellikleri), B tipi kişiliğe sahip kişiler:

 • Rahat
 • Daha az stresli
 • Daha sabırlı
 • Ertelemeye yatkın
 • Yenilikçi
 • Yaratıcı

Tütün endüstrisi ve Tip A Davranış Modeli (TABP)

TAPB’nin koroner kalp hastalıklarının (CHD) gelişimi için bir risk faktörü olduğunu iddia edenler Friedman ve Rosenman’dı. Bu teori, TABP ile 70’lerde ölüm oranı arasındaki ilişkiyi araştıran Western Collaborative Group Study’nin bulguları ile doğrulanmış görünüyor. Ancak kısa süre sonra olumlu bulguların istisnalar olduğu ortaya çıktı. Takip eden birçok çalışma, TABP ile ölüm oranı arasındaki olası bağlantıyı doğrulayan güçlü ve tutarlı bir kanıt göstermedi.

TABP’nin CHD için aslında bir risk faktörü olduğuna dair kanıt olmamasına rağmen, bu kişilik genel halkın büyük ilgisini çekti. Bu ilgi, kendinizde bu ‘ölümcül’ A Tipi davranışı nasıl tanıyacağınıza dair kitaplar yazan Friedman ve Rosenman tarafından teşvik edildi. TABP, tütün endüstrisi tarafından finanse edilen ve tütünün zararlı etkileri hakkındaki açıklamaları örtbas etmek ve bunları gözden düşürmek amacıyla yapılan hatalı çalışmalardan sonra gerçekten popüler oldu. Tütün üreticileri tütün tüketiminde bir düşüş öngörüyorlardı çünkü sigaranın zararlı olduğunun kanıtları giderek güçleniyordu. TAPB’nin CHD, kanser ve tütün kullanımının da neden olduğu diğer rahatsızlıklar için olası bir risk faktörü olduğu görüldüğünde, tütün üreticileri TAPB’nin kalp rahatsızlıklarındaki rolünü teşvik ettiler ve Friedman ve Rosenman’ın çalışmalarını finanse ettiler. Kendi kendine yapılan bir filmde, Tütün Enstitüsü, sigaranın nedeninden ziyade bir kanser belirtisi olduğu sonucuna vardı. Tartışma, kanser ve koroner hastalıkların yalnızca sigara içmekten değil, birinin kişiliğinden kaynaklanabileceğiydi. Bu, sigaranın olumsuz etkilerini örtbas edecek en sağlam argüman olmasa da tütün endüstrisini yıllarca mahkemede savunmak için yeterliydi.

Belgeler, bilim adamlarına tütün endüstrisinin çıkarları doğrultusunda danışman olarak çalışmaları için para verildiğini ve uzmanların sigarayı savunmaya ve teşvik etmeye ikna edildiğini gösteriyor. Bilim adamlarının pasif sigara içmenin sağlık risklerini küçümsemeyi amaçladıkları Project Whitecoat gibi stratejiler de icat edildi.

Özetle

Tip A genellikle olumsuz bir imaja sahiptir. Teori, bu kişilik tipine sahip kişilerin genellikle harika bir iş ahlakına ve gerçekçi olmayan aciliyet duygusuna sahip olduğunu açıklar. Bu tür için miktar genellikle kaliteden daha önemlidir ve huzursuz doğaları nedeniyle tükenmişliklere daha yatkındırlar. Para ve kariyer ilişkilere göre önceliklidir ve kısa öfkelerinden dolayı bu insanlar kaba, agresif ve açık sözlü olabilirler. Bu kişilik tipine sahip kişiler genellikle rekabetçidir, zaman yönetimi konusunda yeteneklidir ve kendileri için yüksek hedefler belirler. Friedman ve Rosenman bu türü ölümcül olarak adlandırdı ve bu da tütün endüstrisinin, tüketimi teşvik etmek için sigara içmenin koroner hastalıklardaki rolünü inkar etmesine yol açtı.

Birçok yönden, kişilik tipi B, kişilik tipi A’nın tam tersidir. Bu kişilik tipine sahip kişiler genellikle daha rahattır ve daha az stres yaşarlar. Zamanlarından daha çok zevk alırlar ve işleri son ana kadar daha kolay erteleyebilirler. Ayrıca daha sabırlı, yaratıcı ve hoşgörülüdürler. B Tipi kişilikler rahattır ve çabuk sinirlenmez veya sinirlenmez. A tipi kişiliğe göre duygularını daha iyi kontrol edebiliyorlar.

Ne düşünüyorsunuz?

A Tipi Kişilik’in açıklamasını tanıyor musunuz? Kendinizde veya başkalarında bu kişilik tipinin özelliklerini tanıyor musunuz? TABP’nin açıklamasını okuduktan sonra çıtayı kendiniz yükseltebileceğinizi düşünüyor musunuz?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Rosenman, RH ve Chesney, MA (1980). A tipi davranış modelinin koroner kalp hastalığı ile ilişkisi. Activitas nervosa üstün, 22 (1), 1-45.
 • Sager, JK (1991). Satış görevlileri arasında bir Davranış Modeli (TABP) yazın ve bunun iş stresi ile ilişkisi. Kişisel Satış ve Satış Yönetimi Dergisi, 11 (2), 1-14.
 • Petticrew, MP, Lee, K. ve McKee, M. (2012). Bir Davranış Modeli yazın ve Koroner Kalp Hastalığı: Philip Morris’in “Taç Mücevheri”. Amerikan Halk Sağlığı Dergisi, 102 (11), 2018–2025. http://doi.org/10.2105/AJPH.2012.300816
  • Paylaş:

  Yorumunuzu bırakın