Advanced
Search
 1. Home
 2. Kalite Çemberi Nedir?

Kalite Çemberi Nedir?

 • 28 Şubat 2021
 • 0 Likes
 • 264 Views
 • 0 Comments

Bu makale Kalite Çemberi kavramını açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü kalite yönetimi aracının temellerini anlayacaksınız.

Kalite Çemberi nedir?

Kalite Çemberi, tüm organizasyonun kalitesini yönetmek ve iyileştirmek için bir katılım yönetimi tekniğidir. Kalite Çemberinin gücü, yöneticiler ve çalışanlar arasındaki karşılıklı güvenden gelir ve bu da daha fazla karşılıklı anlayışa yol açar. Kalite Çemberinin amacı, çalışanlarla iyi bir ilişki kurmaktır, böylece yaptıkları işe daha fazla ilgi ve bağlılık göstereceklerdir. Bu durum artan kalite, üretkenlik ve maliyet düşüşüyle ​​sonuçlanacaktır.

Kalite çemberlerinin tarihi

Kalite çemberleri ilk olarak Japonya’da ortaya çıktı. Kalite çemberleri terimini ilk kez kullanan ve onu 1985’teki ‘Toplam Kalite Kontrolü Nedir? Japon Tarzı’. Temel fikir, organizasyon genelinde kalite üretimine tüm seviyelerden çalışanları sistematik olarak dahil etmekti.

Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki birçok işletme, Hewlett-Packard ve Coleman dahil olmak üzere kalite çevreleriyle çalışmayı benimsedi. İkinci iş, bir meşale pilinin ömrü beklentileri karşılamadığında kalite daireleriyle başladı. Kaliteli bir mühendis çemberi sonunda sorunun çözülmesine yardımcı oldu. Kalite çemberleri öncelikle sorunları belirlemek ve daha sonra bu sorunların çözümü için önerilere yol açmakla ilgilidir.

Kompozisyon

Çalışanlar, kalite veya performans ile ilgili sorunları işbirliği içinde tanımlamaya ve çözmeye açık olduklarında organizasyonlarına daha fazla bağlılık ve bağlılık gösterirler. Bu durum yaklaşık 3 ila 12 kişilik daha küçük ekipler söz konusu olduğunda en kolayıdır. Bunda kalite çemberine gönüllü olarak katılmaları ve düzenli olarak buluşmaları bir gerekliliktir. Kalite çemberi kavramı, varsayımlara ve şüpheye yer olmayan karşılıklı saygıya dayanır. Küçük grup en iyi bir yönetici tarafından yönetilir. Kalite çemberindeki katılımcıların doğru bilgiye sahip olmaları ve sözde kolaylaştırıcılar tarafından önceden eğitilmiş olmaları önemlidir; personel ve istihdam ilişkileri alanında uzmanlar.

Konular

Kalite çemberleri, çalışanlara tüm deneyimlerini, bilgilerini ve yaratıcılıklarını faaliyetlerine iyileştirme getirmek için kullanma fırsatı sunar. Kendi sundukları çözümlerle zorlu sorunları fırsata dönüştürebiliyorlar. Çalışanlar genellikle kalite çevrelerinde konu seçmekte özgürdür. Çevrelerde tartışmaya son derece uygun olan bazı genel konular, işyerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili iyileştirmeler, işyerinde iyileştirmeler ve üretim süreçleri ve ürün tasarımı ile ilgili iyileştirmelerdir.

Koşullar

Kalite çemberlerinin hakkını gerçekten vermek için, birkaç koşulu karşılamak önemlidir. İlk olarak, ruh halinin rahatlaması gerekiyor. İnsanların kendilerini rahat hissetmeleri ve kendi fikirlerini paylaşmakta özgür olmaları gerekir. Kalite çemberinin her üyesinin de sırasını alması gerekiyor. Çalışanların kendilerini dahil hissetmelerinin ve ilgilenmelerinin tek yolu budur ve onları katkıda bulunmaya motive eder. Ayrıca net bir hedef belirleme ihtiyacı vardır, böylece herkes onlardan ne beklendiğini bilir. İnsanlar birbirlerinin bakış açısına açık olmalı ve tüm fikirleri dinlemelidir. Bir eylem ortaya çıkarsa, tüm çalışanlar tarafından kabul edilen net anlaşmalar yapılmalıdır.

Uygulama

Bir kalite çemberine katkıda bulunmak için öncelikle organizasyon içinde üretim, kalite kontrol ve süreç planlamayı bilen yöneticiler tarafından temsil edilen bir kalite kontrol grubu oluşturulması tavsiye edilir. Bu kontrol grubunun görevi kalite çemberini takip etmektir.

Bir kolaylaştırıcının yanı sıra çemberdeki tüm konuşmaları sorunsuz bir şekilde yürütebilecek bir sandalyenin de atanması gerekecektir. Bir kalite çemberi yönetme sorumluluğunun yanı sıra, her çalışana tartışmaya katılma fırsatı vermeli ve onları yaratıcı fikirler üretmeleri için motive etmelidirler. Sandalye, kolaylaştırıcı ile yakın temas halindedir.

Kolaylaştırıcı, üst yönetim, kalite çemberi ve üyeleri ve orta düzey yönetim arasında bir bağlantı görevi görür. Eğitim kurslarını koordine ederler, böylece tüm çalışanlar bir kalite çemberi içinde çalışmanın tüm ayrıntılarını bilirler. Kolaylaştırıcının bir başka görevi de destek oluşturmak ve kalite çemberine dahil olan herkesten destek almaktır.

Odak bölgeleri

Kalite çemberleri ama hiyerarşiyi bırakmaya ilgi duyulduğunda işlev görebilir. Yöneticilerin kendilerini lider olarak belirledikleri yerlerde, çalışanlar çevreye katılmak için motive olmayacaklar. Çalışanlardan kalite çemberlerinin toplantılarına mesai saatleri dışında veya ücretsiz olarak katılmaları da beklenemez. Bir kuruluş bunu çalışma süresine entegre etse iyi olur. Son olarak, çalışanlar tarafından gündeme getirilen sorunların göz ardı edilmesine izin verilmemelidir. Organizasyonun tüm seviyelerinde kaliteyi artırmak kesinlikle amaçtır.

Ne düşünüyorsunuz?

Kalite Çemberi kavramı kişisel veya profesyonel ortamınızda uygulanabilir mi? Pratik açıklamayı tanıyor musunuz veya daha fazla öneriniz var mı? İyi bir katılım yönetimi için başarı faktörleriniz nelerdir?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Hill, S. (1991). Neden kalite çemberleri başarısız oldu ama toplam kalite yönetimi başarılı olabilir. İngiliz endüstriyel ilişkiler dergisi, 29 (4), 541-568.
 • Hutchins, D. (1985). Kalite çemberleri el kitabı. Pitman.
 • Kaoru, I. (1985). Toplam Kalite Kontrolü Nedir: Japon Tarzı.
  • Share:

  Leave Your Comment