Advanced
Search
  1. Home
  2. Johari Pencere Modeli Nedir?

Johari Pencere Modeli Nedir?

  • 21 Mart 2021
  • 0 Likes
  • 222 Views
  • 0 Comments

Bu yazı, Joseph Luften ve Harry Ingham tarafından pratik bir şekilde geliştirilen Johari Pencere Modeli’ni anlatmaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü İletişim Becerileri ve Koçluk aracının tanımını, anlamını ve temellerini anlayacaksınız. Bu makale indirilebilir: Johari Pencere Modeli şablonu ve derinlemesine bir açıklama videosu.

Beceri Yükseltici: Johari Pencere Modeli videosu

Johari Pencere Modeli nedir?

Birisi çevresi tarafından rahatsız edici olarak algılanan bir davranış sergilediğinde, ona geri bildirimde bulunmak iyidir. Çoğu kişi için davranışları konusunda başkalarıyla yüzleşmek çok zor olabilir. İnsanlar her zaman kendi davranışlarının farkında değildirler veya belki de davranışlarının farkındadırlar ama bunu kolayca kabul etmeyeceklerdir. Geri bildirim, (rahatsız edici) davranışları hakkında biriyle yüzleşmenin iyi bir yoludur. Johari penceresi, kendinizin ve başkalarının davranışları hakkında bilgi sağladığı için bu konuda yardımcı olabilir.

Johari Pencere Modeli açıklandı (video)

Johari penceresi veya Johari Modeli, bireyler arasındaki öz farkındalığı ve karşılıklı anlayışı göstermek ve geliştirmek için pratik bir araçtır. Model ayrıca bir grubun başka bir grupla ilişkisini, grup gelişimini ve grup dinamiklerini geliştirmek için kullanılabilir. Bu yüzden model genellikle ekip gelişimini desteklemek için kullanılır.

Johari penceresi 1955’te Joseph Luften ve Harrington ingham (Harry) tarafından oluşturuldu. İsim, yaratıcıların ilk isimlerinden türetilmiştir. Johari penceresi, insanların başkalarıyla iletişimlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.

4 Çeyrek

Johari penceresinin dört kombinasyonu temsil eden dört kadranı vardır:

1. Açık Alan: Sizin tarafınızdan bilinir – Başkaları tarafından bilinir

Bu Açık Alan veya açık alan, sizin tarafınızdan bilinen ve başkaları tarafından da görülen ve kabul edilen davranışla ilgilidir. Bununla ilgili iletişim kurabilirsiniz. Yine de bazen birisinin farkında olduğu, çevreyi rahatsız eden bir davranış olduğu ortaya çıkar. Birisi bununla başkası tarafından karşılaştığında bunu kabul etmek her zaman kolay değildir. Bu davranışı biriyle tartışırken sabır ve dikkatli olmak önemlidir.

Açık kadran, herkesin sizin hakkınızda bildiği her şeye karşılık gelir. Örneğin, bir marangoz ve etrafındakiler, pencere çerçevesi yapımında uzman olduğunu, güzel bitmiş ürünleri sevdiğini, başkalarına saygı duyduğunu ve her zaman başkalarına yardım etmek için zaman ayırdığını bilirler. Bu gerçek bilgilere ek olarak herkes tercihlerini, tutumlarını, duygularını ve hedeflerini de bilir. Dolayısıyla, bu marangozu iyi tanıyan kişiler, Açık Alan veya açık alanda bunun hakkında iletişim kurmak için yeterli bilgiye sahiptir.

2. Kör Nokta: Kendiniz bilmiyor – Başkaları tarafından biliniyor

Kör kadran veya kör alan, kendiniz hakkında bilmediğiniz şeyleri temsil eder ama diğerleri yapar. Örneğin, yeni bir çalışanın bir toplantıya geç kalması ve toplantıya yetişmek için sürekli olarak toplantıyı kesintiye uğratması veya henüz orada olmadığında halihazırda tartışılmış olan konular hakkında açıklama istemesi olabilir. Toplantıyı yöneten kişi, soruları kısaca yanıtlar ve toplantının kaldığı yere geri döner. Yeni çalışan daha sonra moderatöre gelir ve ona yaptığı şeyin kaba olduğunu söyler. Moderatör, yeni çalışana, gerçekten ihtiyacı olanlar için toplantıya zamanında başladığını ve atanmış lider olarak toplantının hızını ve süresini izlemesinin beklendiğini açıklar. Bu şekilde moderatör yeni çalışana daha önce bilmediği bir şeyi gösterir, böylece çalışanın gelecekteki etkileşimlerinde kör davranışını hesaba katabilir.

Kör Nokta veya kör alanın yönetimi çok zor olabilir ve başkalarının sizin hakkınızda konuşmasına neden olabilir. Bunun nedeniyse sizin görmediğiniz bir şeyi görebilmeleridir. Ter kokusu, aynı kelimenin sıkça kullanılması veya burnun sürekli çekilmesi bunun diğer örnekleridir. Kör Nokta, çalışma ortamında da ortaya çıkabilir. Birisi meslektaşlarından daha yavaş çalıştığının farkında olmayabilir. Diğerleri bunun farkındadır ama bu bazı tahrişlere neden olabilir. Geri bildirim başka birine düzgün bir şekilde verilmezse, eski davranışına takılıp kalacaktır ve muhtemelen grubun dışına çıkacaktır.

3. Gizli Alan: Kendiniz tarafından bilinir – Başkaları tarafından bilinmez

Gizli Alan’da insanlar belirli bilgileri kendilerine saklayabilir ve başkalarıyla paylaşamazlar. Ofis memuru boş zamanlarında bir caz gitaristi olduğunu meslektaşlarından gizleyebilir. Gizli Alan, sınırlı sayıda kişi tarafından da bilinmeyebilir. Aynı ofis memurunun hobisini paylaştığı iyi bir meslektaşı olabilir ve bu da onu bir iletişim konusu haline getirir. Bu durumda, bu Gizli Alan yavaşça Açık Alana geçer.

Yani gizli kadran, sizin bildiğiniz ama diğerlerinin bilmediği şeyleri içerir. Kendini açığa vurma etkileşim yoluyla artar, birisinin nerede büyüdüğünü, birisine hangi aile değerlerinin öğretildiğini ve birinin yaşadığı deneyimleri öğrenmek için potansiyel yaratır. Bir kişi başka biri hakkında daha fazla şey öğrenir öğrenmez, bu gizli pencere küçülür ve açık pencere büyür.

4. Bilinmeyen Alan: Kendiniz tarafından bilinmeyen – Başkaları tarafından bilinmeyen

Bu Bilinmeyen Alan hakkında hiçbir iletişim yok. Sırf her iki tarafın da bundan haberi olmadığı için, bu da tartışma konusu olmayacağı anlamına geliyor.

Bilinmeyen kadran, bir kişinin davranışları, inançları ve duyguları hakkında, söz konusu kişi de dahil olmak üzere kimsenin bilmediği bilgileri içerir. Bir kişinin güçlü ve zayıf yönlerinin ön plana çıktığı birçok durum vardır. Örneğin, bir stajyer ilk fazla mesaisine nasıl tepki verir? Bir meslektaşınız ilk kez kovulmaya nasıl tepki verir?

Johari Penceresinin Kullanımı

Çoğu kişi yalnızca Açık Alanı kullanarak iletişim kurmaya çalışır. Göz kasılması, vücut dili ve iletişim tarzları gözden kaçar. Başkalarından gelen duyguları veya düşünceleri gizlemek, bir şeyi yanlış görebilen başkaları tarafından eleştirilen zorlu iletişim anları yaratabilir.

Sağlıklı bir özgüvene sahip bir kişi, Kör Noktadan bir şeyi açığa çıkaracak şekilde yanıt verebilir. Kişi yapıcı eleştiriye açıksa bilgi Açık Alana/açık alana taşınır ve sağlıklı etkileşim gerçekleşebilir. Herkesin farklı iletişim tarzları, farklı mizaçları ve genellikle profesyonel yaşamın dışında tutulan kişisel stres faktörleri vardır.

Johari Penceresi, çalışan ve işveren arasındaki ilişkiyi anlamada etkilidir. Aynı zamanda duygusal zekanın bir uzantısı olarak bir açıklama modeli veya öz farkındalık modeli olarak da adlandırılır. Bazı insanlar için bu yöntem bir bilgi işlem yardımcısı görevi görür.

Johari Penceresi, belirli bir kişinin içinde bulunduğu grupla ilgili deneyimleri, tutumları, becerileri ve motivasyonları hakkındaki bilgileri temsil eder. Bu bilgiler, hangi bilgilerin kişinin kendisi tarafından bilindiği veya bilinmediği netleşen dört perspektiften açıklanır. ve/veya başkalarına.

Model, başka bir grupla ilişkili olarak bir grup hakkında aynı bilgileri tanımlamak için de kullanılabilir.

geri bildirim

Tahriş veya kızgınlığa neden olabilecek davranışa değinilmeden, bu yanlış anlaşılmalara, düzensiz ilişkilere ve gergin bir ortama yol açabilir. Kör Noktadaki Davranışı başkalarıyla tartışmak özellikle zordur. Geri bildirim kuralları sayesinde mesaj daha az sertleşir ve alıcı kendisini saldırıya uğramış gibi hissetmez. Sonuç olarak davranışının farkına varma olasılığı daha yüksektir. Ek olarak iyi geribildirim karşılıklı anlayış, ortak anlaşmalar ve hoş bir işbirliği ile sonuçlanır. Geri bildirim için temel kural, kendi deneyimlerinizden yola çıkarak iletişim kurmaktır; I-mesajı. Bu dışarıda bırakıldığında, diğer kişi özellikle saldırıya uğramış hissedebilir. “Dün işi bitirmediğini fark ettim”, “dün işi bitirmedin” ten daha iyi geçiyor. Sonra diğerine bu bulgunun doğru olup olmadığı ve kendisinin de aynı şeyi fark edip etmediği sorulabilir. Sohbet boyunca I-mesaj çok önemlidir. Diğer kişi farkına vardığında (ve olduğu gibi, Kör Noktadan Açık Alana geçtiğinde), olası çözümlere birlikte bakmanın tam zamanıdır. Övgü vermek aynı zamanda atmosferi hoş tutmaya da yardımcı oluyor: “Bunu da fark ettiğiniz için mutluyum ve gelecekte bunu nasıl önleyeceğiniz konusunda bir fikriniz olup olmadığını merak ediyorum”. Birbirleriyle konuşmak, hitap edilen kişi için kabul edilebilir olan ve onu rahat hissettiren iyi fikirlere yol açar. Açık Alan artık tamamlanmıştır ve konu açıkça tartışılabilir.

Tahrişe veya kızgınlığa neden olabilecek davranışlara değinilmediğinde, bu yanlış anlaşılmalara, düzensiz ilişkilere ve gergin bir ortama yol açabilir. Kör Noktadaki Davranışı başkalarıyla tartışmak özellikle zordur. Geri bildirim kuralları sayesinde mesaj daha az sertleşir ve alıcı kendisini saldırıya uğramış gibi hissetmez. Sonuç olarak davranışının farkına varma olasılığı daha yüksektir. Ek olarak iyi geribildirim karşılıklı anlayış, ortak anlaşmalar ve hoş bir işbirliği ile sonuçlanır.

Geri bildirim için temel kural, kendi deneyimlerinizden yola çıkarak iletişim kurmaktır; I-mesajı. Bu dışarıda bırakıldığında, diğer kişi özellikle saldırıya uğramış hissedebilir. “Dün işi bitirmediğini fark ettim”, “dün işi bitirmedin” ten daha iyi geçiyor. Sonra diğerine bu bulgunun doğru olup olmadığı ve kendisinin de aynı şeyi fark edip etmediği sorulabilir. Sohbet boyunca I-mesaj çok önemlidir. Diğer kişi farkına vardığında (ve olduğu gibi, Kör Noktadan Açık Alana geçtiğinde), olası çözümlere birlikte bakmanın tam zamanıdır. Övgü vermek aynı zamanda atmosferi hoş tutmaya da yardımcı oluyor: “Bunu da fark ettiğiniz için mutluyum ve gelecekte bunu nasıl önleyeceğiniz konusunda bir fikriniz olup olmadığını merak ediyorum”. Birbirleriyle konuşmak, hitap edilen kişi için kabul edilebilir olan ve onu rahat hissettiren iyi fikirlere yol açar. Açık Alan artık tamamlanmıştır ve konu açıkça tartışılabilir.

Gizli

Johari penceresinin net bilgi için bir temel olmasına rağmen, bu elbette her şeyin kamuya açık olarak tartışılması gerektiği anlamına gelmez. Bilgi Açık Alan’da olsa bile, bu aynı zamanda kamuya açıklanması gerekmeyen gizli bilgiler de olabilir. Bu durumda, kamuya açıklanabilen veya açılamayan bilgilerle ilgilidir. Boş zamanlarında caz gitar çalan büro memuru örneğinde bile bunu meslektaşına güvenle söylemiş olması mümkündür. Meslektaşından bunu diğer meslektaşlarıyla paylaşmamasını istemiş olabilir. Bunu yapmak için mahremiyet, utanç, paylaşmak istememek gibi çeşitli nedenleri olabilir.

Karşılıklı güven

Johari Penceresi, sizin ve başkalarının davranışları hakkında fikir edinmek için kullanışlıdır. Size başkalarıyla ilişkiler hakkında bilgi verir ve kendinizi geliştirme fırsatı verir. Açık Alan’ı genişleterek ve bunun sürekli farkında olarak, başkalarıyla karşılıklı güven yalnızca artacaktır. Kör Nokta ve Gizli Alan, birbirleri hakkında daha fazla bilgi varsa ve konular açık bir şekilde tartışılacaksa küçülüyor. Johari penceresi çok etkilidir ve diğerlerinin yanı sıra küçük çatışmalar, müzakereler veya birbirlerine karşı anlayış eksikliği için kullanılabilir. Açıkça sorular sorarak ve birbirleriyle etkileşim kurarak, çeşitli taraflar bu davranışa yol açan temel fikirlerin, görüşlerin ve güdülerin neler olduğunu keşfedebilirler. Kör Nokta, Açık Alana taşınır ve insanlar birbirlerinin fikirlerine daha fazla saygı duyarlar.

Johari Pencere şablonu

İletişim becerilerinizi geliştirmek mi istiyorsunuz? Bu kullanıma hazır Johari Pencere Modeli şablonunu kullanarak kendi davranışınız ve başkalarıyla iletişiminiz hakkında bilgi edinin.

Johari Penceresi şablonunu indirin

Ne düşünüyorsunuz?

Johari Pencere Modeli günlük işlerinizde uygulanabilir mi? Geri Bildirim ve Davranış teknikleriyle ilgili deneyiminiz nedir? Pratik açıklamayı tanıyor musunuz yoksa daha fazla eklemeniz mi var? Vermek ve almak için başarı faktörleriniz nelerdir…

  • Share:

Leave Your Comment