Advanced
Search
 1. Home
 2. ISO Standartları Nedir?

ISO Standartları Nedir?

 • 5 Ocak 2021
 • 0 Likes
 • 279 Views
 • 0 Comments

Bu yazı, ISO standartları kavramını açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü uluslararası standardizasyon kavramının temellerini anlayacaksınız.

ISO standartları nelerdir?

ISO, 1947’de kurulan ve dünya çapında 163 ülkede işletmeler ve kuruluşlar için standartlar belirleyen Uluslararası Standardizasyon Örgütüdür. ISO uluslararası göstergesi, Yunanca ‘eşittir’ kelimesinden türetilmiştir ve tüm dillerde anlaşılabilir. Uluslararası düzeyde, ISO genellikle IEC ile işbirliği yapar; Uluslararası Elektroteknik Komisyonu. Örneğin Hollanda’da, ISO standartlarını yöneten ulusal organ NEN’dir; Hollanda Normalleştirme Enstitüsü.

ISO, gerekli standartlara, şartnamelere, yönergelere veya özelliklere sahip belgeler oluşturur. Bunlar sürekli olarak şirketler tarafından kullanılabilir ve malzemelerin, ürünlerin, süreçlerin ve hizmetlerin amaçlarına uygun olmasını sağlar. Ek olarak ISO, standardizasyonu sağlamak için bu gereksinimlerin tüm bağlı ülkelerde kabul edilmesini sağlar. Bir ISO sertifikası ile şirketler, ürünlerinin, hizmetlerinin veya sistemlerinin mutabık kalınan spesifikasyonları karşıladığını gösterir. Ek olarak ISO standartları yeniliği destekler ve dünya çapında kalite, güvenlik ve güvenilirliği ilerletir.

Güvenilirlik

Bir ISO sertifikası ve/veya kalite etiketi ile şirketler, alıcılar, tedarikçiler, iş ortakları ve hükümet gibi çevrelerine güvenilirliklerini gösterme fırsatına sahiptir. Güvenilirlik soyut bir terimdir ve ürün ve/veya hizmetlerin kalitesi, güvenliği, ortamı ve dayanıklılığı ile ifade edilir. Örneğin güvenlik, özellikle BİT ve bilgi güvenliği, gıda güvenliği, havacılık güvenliği ve sağlık güvenliğini ifade edebilir. Bir ISO standardı ile şirketler, uluslararası mevzuat ve yönetmeliklerin gerekliliklerini karşıladıklarını ve bunlara uyduklarını kanıtlamaktadır. Bir ISO sertifikası aynı zamanda daha az sorumluluk riski sağlar. Şirketler ciddi bir oyuncu olduklarını göstererek rekabetçi konumlarını güçlendiriyorlar. Özellikle ihale alanında firmaların ISO sertifikasına sahip olması önemlidir. ISO, örneğin büyük müteahhitlerin veya ademi merkeziyetçi hükümet ve belediyelerden gelen siparişler için dikkate alınması gereken bir gereklilik olabilir.

Sayılar

ISO standartları, her biri kendi özel numarasına sahip farklı sektörler için oluşturulmuştur. En popüler ISO numaraları, kalite yönetimi için ISO 9001 ve çevre yönetimi için ISO 14001’dir. Daha spesifik konular için ISO numaraları da mevcuttur. Gıda güvenliği, bilgi güvenliği ve enerji yönetimi sistemlerini düşünün. En çok bilinen numaralar aşağıda açıklanmıştır:

ISO 9001 standartları

ISO 9001, kalite yönetimi alanında en çok bilinen standartlardan biri olarak kabul edilir. Değişen bir pazarda ciro büyümesi, kanıtlanabilir kalite, daha yüksek müşteri memnuniyeti, verimlilik, maliyet tasarrufu ve uyarlanabilir beceriye odaklanır.

ISO 14001 standartları

ISO 14001 standartları esas olarak çevre mevzuatının sosyal temasına odaklanmıştır. Dahası, ISO 14001, şirketlerin başkalarıyla iş yapmaları için daha sık bir koşul haline geliyor. Bu sertifika ile firmalar, çevre ile ilgili sorumluluklarını üstlendiklerini ve ilgili sektörde geçerli olan çevre mevzuatına uyduklarını kanıtlamaktadır.

ISO 27001 standartları

Bilgi güvenliğinin önemi küçümsenmemelidir. Bilgi güvenliği eksikliğinin ciddi sonuçları vardır. ISO 27001 standartları, şirketlerin giderek daha katı hale gelen (Avrupa) gizlilik mevzuatına uymalarına yardımcı olur. Mevzuata göre, her kuruluş kişisel verileri kesinlikle gizli bir şekilde kullanmakla yükümlüdür. Bunu yaparken, güvenilir bir işbirliği ortağı olduklarını gösterirler. ISO 27001, şirketlere bilgi güvenliği için bir yönetim sistemi (ISMS) kurma konusunda yardımcı olur.

ISO 50001 standartları

ISO 50001 standartları, enerji yönetimi için uluslararası standarttır ve şirketlerin enerji tüketimine ilişkin bilgiler sunar. Ek olarak şirketlerin kendi enerji tüketimlerinin azaltılmasıyla nasıl başa çıktıklarını ve enerji performanslarını sürekli iyileştirdiklerini gösterir. Bir enerji yönetim sistemini uygulamak, sürdürmek veya iyileştirmek isteyen her kuruluş, bir ISO 50001 standartları sertifikasına odaklansa iyi olur. Bu sertifika ile şirketler, AB Enerji Verimliliği Direktifi’nin (EED) ulusal yorumu yoluyla hükümetin azaltma hedefleri çerçevesinde enerji denetimlerinden muaf tutulabilir.

ISO Standartları listesi: 1’den 55000’e

ISO standartlarının yer alabileceği çeşitli konulara genel bir bakış için, çeşitli kategoriler aşağıda listelenmiştir ve sertifikaların odaklanılabileceği geniş kapsamlı bir örnek:

 • ISO 1 – 999 ilk sertifikalardır. Tekstilden kağıt formatlarına ve kaynak referanslarından fotoğraf formatlarına kadar değişen konularla ilgilidir.
 • ISO 1000 – 1999, pestisitler ve diğer tarımsal kimyasallar için geometrik ürün spesifikasyonlarıyla ilgilidir.
 • ISO 2000 – 2999, plastikler için sertlik testinden her kitapta bahsedilen uluslararası Standart Kitap Numarasına (ISBW) kadar olan konuları içerir.
 • ISO 3000 – 3999, örneğin güvenlik renkleri ve işaretleri için ülke kodlarını içerir.
 • Madeni para kodlarının dahil olduğu ISO 4000 – 4999.
 • ISO 5000 – 5999, ölçek bölme kurallarından fotoğraf ve film için iyi bilinen ASA kodlarına kadar uzanmaktadır.
 • ISO 6000 – 6999, diğerlerinin yanı sıra metalik malzemeler için sertlik testini kapsar.
 • ISO 7000 – 7999, Çince’nin Latin alfabesine çevirisi dahil.
 • ISO 8000 – 8999 tarih ve saat gösteriminden dil karakterlerinin kodlanmasına kadar değişir.
 • Tıbbi cihazların sınıflandırmasını içeren ISO 9000 – 9999.
 • ISO 10000 – 19999, örneğin makinelerin güvenliğini ve Javascript yazı dilini kapsar.
 • ISO 20000 – 29999, yazılım kalitesi hakkındaki bilgilere meta verilerin kaydı için prosedürler gibi şeylere dikkat ederek.
 • ISO 30000 – 39999, risk yönetimi için standardizasyona odaklanır.
 • ISO 55000, yönetim sistemleriyle ilgilidir.

Avantajlar ISO Standartları Belgelendirmesi

Birçok şirket için ISO sertifikası verimli bir araçtır. Uluslararası bir tanınma ile ilgili olması, ulusal sınırların ötesinde faaliyet gösterme imkanı sunar, bu da şirketlerin daha fazla müşteri ile iletişim kurabileceği anlamına gelir. Dahası, bir ISO sertifikası ayırt edici bir özellik sunar. Birçok müşteri ISO sertifikalı şirketlerle çalışmayı tercih ediyor. (Uluslararası) ihaleler durumunda, bir organizasyon olarak bir ISO şartına sahip olmak da kaçınılmazdır. Kayıt olmadan bu imkansızdır veya tüm ürün daha da zorlaşır.

ISO etiketine sahip şirketler kendi imajı üzerinde çalışır ve uluslararası standartlara uygun olarak çalıştıklarını dünyanın geri kalanına iletirler. Bu durum alıcılarına ve müşterilerine ciddi bir tarafla iş yaptıklarını ve hizmet ve müşteri anlaşmasının optimize edildiğinden emin olduklarını gösterir.

Nasıl uygun olunur?

ISO sertifikası almaya hak kazanabilmek için önce bir sertifikasyon sürecinin tamamlanması gerekir. Genel olarak, bu süreç Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevre konularına odaklanan bir KİSGÇ Yönetim danışmanı tarafından denetlenir. QHSE uzmanlığına odaklanan ve kuruluşlara ISO sertifikasyonu sürecinde yardımcı olan birçok şirket var. Bu konuda uzmanlaşmıştır ve hangi yollardan gideceklerini bilirler. Bir QHSE uzmanı bir organizasyon hazırlar ve küçük ayrıntılara ve ISO gereksinimlerindeki son değişikliklere dikkat eder.

Maksimum sonuca ulaşmak için, kuruluş iyi bir kalite yönetim sistemi kurmaya ve muhtemelen bunu iyileştirmeye açık olmalıdır. Kuruluşla birlikte, QHSE danışmanı en önemli riskleri inceler ve haritalandırır. Ortak denetim planında, hangi iş faktörlerinin inceleneceğine karar verilir. Kuruluşun belirlenen standardı karşılamaya devam edip etmediğini ve hala ISO değerinde olup olmadığını belirlemek için periyodik denetimler kullanılır.

Ne düşünüyorsunuz?

ISO standartlarının pratik açıklamasını biliyor musunuz yoksa daha fazla eklemeniz mi var? Kuruluşunuz herhangi bir ISO sertifikasına sahip mi? Bu ISO standartlarının size göre avantajları nelerdir?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Abran, A., Khelifi, A., Suryn, W. ve Seffah, A. (2003). ISO standartlarında kullanılabilirlik anlamları ve yorumları. Yazılım kalitesi dergisi, 11 (4), 325-338.
 • Morikawa, M. ve Morrison, J. (2004). ISO Standartlarını Kim Geliştirir?. ISO’nun uluslararası standart geliştirme süreçlerine katılım anketi.[Online] Ekim.
 • Romano, P. (2000). ISO 9000: performans üzerindeki etkisi nedir? Kalite Yönetimi Dergisi, 7 (3), 38-56.
  • Share:

  Leave Your Comment