Gelişmiş
Arama
 1. Anasayfa
 2. Yenilik
 3. İnovasyon Matrisi Nedir?

İnovasyon Matrisi Nedir?

 • 2 August 2021
 • 34 Görüntülenme
 • 0 Yorum

Bu yazı, İnovasyon Matrisinin pratik bir açıklamasını sunmaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü inovasyon aracının temellerini anlayacaksınız.

İnovasyon Matrisi nedir?

İnovasyon Matrisi, inovasyonun çeşitli yönlerini içeren bir görselleştirmedir. Çeşitli inovasyon matrisleri vardır. Bu yazı, dört farklı inovasyon türü ve yetkinlik bazlı İnovasyon Matrisi içeren temel İnovasyon Matrisi ile ilgilidir.

İnovasyon genellikle yanlış anlaşılır, bunun nedeni kısmen her inovasyona aynı perspektiften bakılmasıdır. Ancak yenilik, çok çeşitli bir faaliyettir ve laboratuvarlarda, üniversitelerde ve araştırma merkezlerinde gerçekleşir. Ancak işten sonra bir kahve veya bira içerken bile, insanlar sürekli olarak bir şeyi iyileştirmenin veya bir sorunu çözmenin yollarını düşünüyor. Farklı türdeki sorunlara ve konulara farklı şekillerde yaklaşılır.

Galileo, Newton, Nikola Tesla ve Steve Jobs, şimdiye kadarki en başarılı yenilikçiler ve mucitler arasındadır.

İnovasyon Matrisi: 4 İnovasyon Türü

Albert Einstein bir keresinde şöyle demişti: “Bir problemi çözmek için 20 günüm olsaydı, onu tanımlamak için 19 günümü alırdım.” Aslında sorunu tanımlamak, onu çözmenin en önemli adımıdır. Bir problemi tanımlama yeteneği, onu çözmek için doğru stratejiyi seçmede önemli bir faktördür. Doğru inovasyon stratejisini seçmenin bir diğer yönü, problemi çözmek için gerekli alanı ve becerileri tanımlama becerisidir.

İnovasyon Matrisi: Çığır Açan İnovasyon

Bu yeniliğe bazen radikal yenilik veya devrim niteliğinde yenilik de denir. Matris, sorunun genel olarak iyi formüle edildiğini ama ona giden yolun, becerilerin ve alanın hala bir şekilde belirsiz olduğunu gösterir. Thomas Kuhn bu yeniliği devrimci olarak nitelendirdi çünkü bir paradigma değişimi yaratıyor. Örneğin bu, DNA’nın yapısı keşfedildiğinde veya çip icat edildiğinde oldu.

İnovasyon Matrisi: Yıkıcı İnovasyon

Yıkıcı yenilik kavramını tanıtan Profesör Clayton Christensen’dı. Birçok kuruluşun, müşterileri dinleyerek ve araştırma ve geliştirmeye yatırım yaparak yeniliklerini ‘mümkün olan en iyi’ şekilde şekillendirdiğini fark etti ama bazı durumlarda bu en iyi uygulamalar ölümcül olabilir. Rekabetin temeli değiştiğinde (rakipler veya teknolojik gelişmeler gibi) kuruluşların, insanların gittikçe daha az istediği ürünleri yenilemede giderek daha iyi hale geldiğini keşfetti.

İnovasyon Matrisi: Temel Araştırma

İnovasyon Matrisinin sol alt kısmında temel araştırma var. Çığır açan yenilikler neredeyse hiçbir zaman birdenbire ortaya çıkmaz. Çoğu zaman büyük bir keşif onlardan önce gelir. Albert Einstein kara delikler hakkındaki vizyonunu ve keşiflerini dünyayla paylaşmasaydı, Event Horizon Teleskobu ile gökbilimciler bu fenomeni fotoğraflamayı başaramayabilirdi.

Popüler Yazı:  İnovasyon Hunisi Nedir?

Temel araştırma, Ar-Ge’ye yatırım yapan büyük şirketler, üniversiteler, devlet kurumları, kar amacı gütmeyen araştırma merkezleri ve bireyler tarafından yapılır.

İnovasyon Matrisi: İnovasyonu Sürdürmek

Sürdürülebilir inovasyon aynı zamanda artan inovasyonu ifade eder. Çoğu yenilik, bir şeyin şu anda yapabileceğinden daha iyi performans göstermesi gerektiği için yapılır. Amaç, mevcut olanakları iyileştirmek ve genişletmektir. İnovasyon matrisinde görülebileceği gibi, sorunlar iyi tanımlanmıştır ve önündeki yol da açıktır.

İnovasyon Matrisi: Yetkinlik ve Adanmışlık

İnovasyon pek çok sektörde, birçok yönden ve zamanın farklı anlarında gerçekleşir. Aşağıdaki inovasyon matrisinde hangi yenilikçilerin olduğu ve ne kadar kapasiteye sahip oldukları hakkında genel bir bakış çizilebilir.

İnovasyon Matrisinin iki boyutu vardır. Dikey çizgi, inovasyon yeterliliğinin derecesini gösterir. Bu durum bir kuruluşun yeni fikirler üretme ve uygulama becerisidir. Yatay çizgi, bir kuruluşun yeniliğe adanmışlık derecesini gösterir. İnovasyonun organizasyon için ne kadar önemli olduğu, inovasyona ne kadar çaba ve kaynak yatırdığı ve inovasyonun bir şirketin temel yetkinliklerinin bir parçası olduğu ile ilgilidir.

Yenilik Kapasitesi Yok

Bu organizasyon kategorisi gerçekten yenilik yapmaz. Yine de bu kötü bir şey olmak zorunda değil. Bazı kuruluşlar yenilik yapmaz ama katma değer yaratır. Bazen bu şirketler pazardaki güçlü konumları nedeniyle başarılı olurken, diğerleri ortalama düzeyde performans gösterir veya zor zamanlar geçirir.

İnovasyon Üzerine Düşünmek

Bu kategorideki şirketler henüz büyük yenilikçiler değiller ama yavaş yavaş inovasyon hakkında konuşmaya ve önemini anlamaya başlıyorlar. Bu girişim genellikle üst yönetimden, örneğin CEO’nun vizyonundan gelir. Bu kategorideki şirketler, birinci kategoriye kıyasla yeniliğe daha fazla önem verse de bu şirketler kesinlikle inovasyonda henüz mükemmel değiller.

Konuş Ama Eylem Yok

İnovasyon matrisinin üçüncü kategorisi, inovasyona çok dikkat eden ama henüz bunun farkına varmayan şirketleri içerir. Örneğin, resmi inovasyon programları başlatıldı ve toplantılar düzenlendi ama gerçek bir inovasyon yok.

Popüler Yazı:  Büyük Veri Nedir?

Kasıtsız İnovasyon

Bu kategorideki yenilikçiler zaten belirli bir isim altında yenilik yapıyorlar ama aslında iyi yenilikçiler olduklarına inanmıyorlar. Bu şirketler yenilik yapma yeteneğine sahip olsalar da, onu destekleyecek yapıya ve kaynaklara sahip değiller.

Her Şeyde Ortalama

Bu organizasyonlar iyi bir inovasyon yapısı oluşturmayı başardılar ve genellikle inovasyonda da daha iyi hale geliyorlar. Bu grup kesinlikle mükemmel yenilikçilere dönüşme potansiyeline sahiptir.

Potansiyel Yıldızlar

Bu şirketler iyi inovasyon yapabilir ve bu yüzden inovasyona bir iş faaliyeti olarak daha fazla kaynak ayırabilir. Kendini yeniliğe adamış ve yeniliği şirketin odak noktası olarak belirleyen kuruluşlardır. Bu grup yeni fikirler üretebiliyor ve mutlak yıldızlara dönüşme potansiyeline sahip.

Zahmetsiz Yenilikçiler

Zahmetsiz yenilikçiler, uzun süredir inovasyonla uğraşan şirketler grubudur. Yapıları en uygun şekilde düzenlenmiştir ve emrinde yeterli kaynakları vardır. Bu grup yenilik yapmakta çok iyidir. İnovasyona çok fazla para harcanmamasına rağmen, bilinçli olarak inovasyon yapma girişimi var.

Bilinçsiz Yıldızlar

Bu şirketler Kasıtsız İnovasyon grubuna benzer ama yeni fikirleri uygulamada daha iyidir. Genellikle artımlı yenilikler olmalarına rağmen, bu şirketler büyük miktarda fikir üretebilir ve bunları gerçekten uygulayabilir.

Birinci Sınıf Yenilikçiler

Bu grup kendi alanlarının en iyilerini içerir: Google, Apple, Proctor&Gamble, vb. bu şirketler tamamen yeniliğe yöneliktir ve genellikle kendi alanlarında liderdirler.

Ne düşünüyorsunuz?

İnovasyon matrisi hakkındaki açıklamayı biliyor musunuz? Şirketler için inovasyonun öneminin ne olduğuna inanıyorsunuz? Doğrudan çevrenizdeki tanınmış ve büyük organizasyonlarda ne tür yenilikleri tanıyorsunuz? Yeniliğe dayalı bir vizyonun ne kadar önemli olduğuna inanıyorsunuz? Herhangi bir ipucunuz veya ek yorumunuz var mı?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Busarovs, A. (2013). Açık inovasyon: mevcut eğilimler ve gelecekteki perspektifler. Beşeri ve Sosyal Bilimler, 21 (2), 103-119.
 • Huizingh, EK (2011). Açık inovasyon: Son teknoloji ve geleceğe yönelik perspektifler. Technovation, 31 (1), 2-9.
 • Kyffin, S. ve Gardien, P. (2009). İnovasyon matrisinde gezinme: Tasarım odaklı inovasyona bir yaklaşım. International Journal of Design, 3 (1).
  • Paylaş:

  Yorumunuzu bırakın