İleri Mikrobilgisayar Uygulamaları: Ders Özeti

Temel Bilgiler

Gelişmiş mikrobilgisayar uygulamaları arasında verimlilik, grafik ve veritabanı yönetimi için kullanılanlar bulunur. Bu alanda acil istihdamla ilgilenen öğrenciler, topluluk kolejlerinde, teknik okullarda ve üniversitelerde dersler, sertifika programları ve lisans programları bulabilirsiniz. İleri düzey bağımsız kurslar almak isteyenlerin kaydolmadan önce ön koşulları tamamlamaları gerekebilir. İlgili sertifika ve bölüm programları genellikle işletme ve bilgi teknolojisi programlarındadır ve bunlar mikrobilgisayar uygulamalarında bir konsantrasyon seçeneği içerebilir.

Uygulamaların nasıl kullanılacağını öğrenmenin yanı sıra, öğrenciler kendi program uygulamalarını oluşturmak için gerekli bilgisayar kodlarını nasıl yazacaklarını da öğrenebilirler. Dersler genellikle uygulamalıdır, bu nedenle öğrenciler bu çeşitli uygulamaları ve yazma programlarını kullanarak pratik yaparlar.

Mikrobilgisayar uygulamalarındaki dersler aşağıdakilere genel bir bakış sağlayabilir:

  • Bilgisayar donanımı ve işletim sistemleri
  • İş uygulama yazılımı ve bilgi sistemleri
  • Profesyonel belge oluşturma ve web sayfası tasarımı
  • Yazılım paketini özelleştirme
  • Ağ ve sistemlerde sorun giderme

Ortak Derslerin Listesi

Mikrobilgisayarlara Giriş Kursu

Bu genel bakış kursu, donanım, işletim sistemleri ve destek sistemleri yazılımı, bilgisayar ağları ve telekomünikasyon yeteneklerinin yanı sıra tipik iş uygulama yazılımları da dahil olmak üzere mikrobilgisayarın temel yönlerini kapsar. Yazılım geliştirme ve desteği, sistem analizi ve tasarımı, programlama ve güvenlik gibi temel bilgisayar bilgi sistemleri konuları genel olarak tartışılmaktadır. Bilgisayar destek personelinin bir şirket içindeki diğer fonksiyonel alanlarla ilgili rolü de dahil edilebilir.

İşletmelerde Mikrobilgisayar Uygulamaları Kursu

Bu giriş dersindeki öğrenciler, kelime işlem uygulamaları, elektronik hesap tablosu programları, profesyonel sunum ve grafik paketleri ve veritabanı uygulamaları da dahil olmak üzere, bugün işletmelerde kullanılan tipik mikrobilgisayar uygulamalarının konularını kapsayacaktır. Bu tür uygulamaları kullanan pratik, günlük iş örnekleri sunulmaktadır. Bu ders İnternet ve Web gibi konuları da içerebilir.

Veritabanı Yönetimi Kursu

Öğrenciler, dağıtılmış veritabanı sistemleri, veri ambarları, sistem performansı, veri güvenliği ve yedekleme de dahil olmak üzere veritabanı kavramları ve yapısına tanıtılır. Veri tabanı uygulama ve yönetimi, yapısal tasarım süreci, veri tabanı testi ve hata ayıklama prensiplerinin tümü ele alınabilir. Tipik olarak, bu kurs uygulamalı öğrenmeyi içerir.

İşletme Dersinde İleri Mikrobilgisayar Uygulamaları

Bu ders kelime işlemci, veritabanı, elektronik tablo ve sunum yazılım paketlerinin daha derinlemesine anlaşılmasını sağlar. Öğrenciler, gelişmiş kelime işlemci işlevselliğini ve profesyonel masaüstü yayıncılığı oluşturmadaki kullanımını ve ayrıca klipleri içe aktararak ve standart iş raporları hazırlayarak profesyonel sunumlar oluşturmayı öğreneceklerdir. Web sayfalarının geliştirilmesi tanıtılabilir.

Temel Programlamaya Genel Bakış Kursu

Bu ders öğrencileri problem çözmede yürütülebilir kodların kullanımına odaklanarak programlama ile ilgili temel kavram ve süreçleri tanıtır. Öğrenciler, temel mantık oluşturma tekniklerini ve algoritma tasarımı ve uygulamasına yönelik yapılandırılmış bir yaklaşımla pratik iş uygulamalarının nasıl ele alınacağını öğrenirler.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir