Advanced
Search
 1. Home
 2. İç Denetçi İş ve Görev Tanımı & Nasıl Olunur?

İç Denetçi İş ve Görev Tanımı & Nasıl Olunur?

 • 25 Ağustos 2019
 • 0 Likes
 • 234 Views
 • 0 Comments

İç Denetçi İş Tanımı

Mükemmel muhasebe ve analitik becerileri olan bir İç Denetçi kiralamak istiyoruz. İç Denetçilerin parlak problem çözme becerileri ile organize edilmeleri ve sürekli sıkı teslim tarihlerine devam etmeleri beklenmektedir. Matematik, güçlü BT becerileri ve üstün iletişim becerileri için olağanüstü bir yeteneğiniz olmalıdır.

Başarıyı sağlamak için İç Denetçiler, bir kurumun iç kontrol yapısını iyileştirmeye meraklı eleştirel düşünürler olmalıdır. En iyi adaylar dikkat çekici sunum ve rapor yazma becerilerine sahip olacak ve inanılmaz iş zekası göstereceklerdir.

İç Denetçi Sorumlulukları:

 • Önemli ticari risk alanlarını belirleyin ve değerlendirin.
 • Uygulanabilir iç denetim bildirimleri doğrultusunda en iyi denetim ve iş uygulamalarını uygulamak.
 • Kaynakları ve denetim görevlerini yönetin.
 • Kontrollerin etkin bir şekilde uygulanması ve izlenmesi ile tüm ticari ve finansal riskleri tanımlayın ve azaltın.
 • Yerel ve uluslararası en iyi uygulamalara uygun olarak iç denetim politika ve prosedürlerini geliştirin, uygulayın ve sürdürün.
 • Yıllık İç Denetim planını derleyin ve uygulayın.
 • Belirlenen veya bildirilen risklere geçici soruşturmalar yapın.
 • Operasyonel ve finansal süreçleri kapsayan risk bazlı denetimlerin denetlenmesi.
 • Tam, doğru ve zamanında denetim bilgilerinin Yönetim ve/veya Risk Komitelerine bildirilmesini sağlamak.
 • Planlanan yıllık denetimlerin genel denetimi.

İç Denetçi Gereksinimleri:

 • İç Denetim, Finansal Muhasebe veya Finansal Yönetim Derecesi (zorunlu).
 • İç denetim ortamında iki yıllık iş tecrübesi.
 • İki yıl Dolandırıcılık Denetimi deneyimi.
 • İç Denetçiler Enstitüsü ile akreditasyon.
 • Olağanüstü muhasebe becerileri.
 • Güçlü kavramsal ve problem çözme becerisine sahip analitik düşünür.
 • Çok görevli yeteneği ile detaylara titizlikle dikkat edin.
 • Baskı altında çalışabilme ve son teslim tarihlerini karşılayabilme.
 • Bağımsız ve takımın bir parçası olarak çalışabilme.
 • Mükemmel belgeler, iletişim ve BT becerileri.
 • Share:

Leave Your Comment