Advanced
Search
 1. Home
 2. Hikaye Anlatma Nedir?

Hikaye Anlatma Nedir?

 • 24 Mart 2021
 • 0 Likes
 • 238 Views
 • 0 Comments

Bu yazı, hikaye anlatımının pratik bir açıklamasını sağlar. Okuduktan sonra bu güçlü iletişim aracının temellerini anlayacaksınız.

Hikaye anlatma nedir?

Hikaye anlatımı, hikayeleri paylaşmanın sosyal etkinliğini tanımlar. Önemli hikaye faktörleri olay örgüsü, karakter ve şaşırtıcı açılardır. Hikaye anlatma terimi, hikayelerin sözlü anlatımına ve daha geniş anlamda medyada bir şirketin veya ürünün hikayesini anlatmak için kullanılan tekniklere atıfta bulunabilir.

Pazarlama ve tasarımda hikaye anlatımı, kullanıcılar hakkında fikir edinmek, kullanıcılarla empati kurmak ve duygusal erişim elde etmek için bir teknik olarak da kullanılır. Hikayelerde tasarımcılar, tekliflerinin çekiciliğini artırmak için temaları, sahneleri, olay örgüsünü ve diğer teknikleri kullanır.

Hikayeler nedir?

Hikayeler genellikle büyüleyicidir ve iyi bir sebeple. Çocukluktan yetişkinliğe kadar, insanlar öğrettikleri öykülere ve derslere, yapılan seyahatlere ve kazanılan bilgilere, hayal gücümüzü serbest bırakma olasılığıyla birleşerek çekilir.

Hikayeler kültürü kutlar ve bugünden önce ve her şey kaydedilemeden önce yönetilen yaşamın kanıtıdır. Pek çok insan, yaşadıkları ve öğrendikleri hakkında hikayeler anlatan harika ilkokul öğretmenini hatırlıyor ve asla hikaye anlatmayan o sıkıcı öğretmeni unutuyor. İnsanlar, nihai iletişim araçları dili olan sosyal yaratıklardır. Hatta esasen, hikaye anlatımı bilgi aktarımının en eski şeklidir.

Hikaye anlatımı ne zaman ortaya çıktı?

Jack Zipes, insanların konuşma yeteneği kazandıklarından beri ve hatta muhtemelen daha önce işaret diliyle hikayeler anlattıklarını açıklıyor. Başlangıçta bu hikayeler tehlikeyi işaretlemek, bir örnek oluşturmak veya bir olayı ilişkilendirmek için işlev gördü. Açıklanamaz olanı bir peri masalı ya da uzun bir masal aracılığıyla açıklama girişimlerine de yol açar. Fransa’daki Chauvet mağarası, yaklaşık 36.000 yıl öncesine dayanan, şimdiye kadar bulunan hikayelerin en eski temsilidir. Daha sonraki görsel öykü biçimleri, MÖ 3.000 yıllık Mısır hiyerogliflerinde bulunabilir.

Hikaye anlatımının genel amacı nedir?

Hikaye anlatımının çeşitli etkileri vardır ve bunlar amacının temsilcileridir. Bu yüzdenr aşağıda açıklanmıştır.

1. Basitleştirme

İyi hikayeler, anlaşılması zor olan soyut kavramları güçlendirir ve karmaşık mesajları basitleştirir. Herkes bir noktada yeni bir fikir veya kavramı anlamaya çalışırken kafa karışıklığı yaşadı. Hikayeler daha sonra yardımcı olabilir. Bir hikaye, örneğin matematik problemi olan sınıfta olduğu gibi bir kavramı daha iyi anlamaya yardımcı olur.

Bu tekniği etkili bir şekilde uygulayan bir şirkete güzel bir örnek Apple’dır. Bilgisayarların ve yeni teknolojilerin tüketicilere açıklanması ve tanımlanması karmaşıktır. Hikayeler aracılığıyla, kullanıcılara Apple ürünlerinin hayatlarına tam olarak nasıl fayda sağlayabileceğini gösteriyorlar. Teknik jargon yok, sadece cihazın veya hizmetin kullanımı hakkında ilişkilendirilebilir bilgiler.

2. Hikayeler insanları birleştirir

Hikayeler her dilde anlatılır ve çoğu zaman dünyanın her yerinde anlaşılır. Herkes kahraman veya güçsüz olanla ilgili hikayeyi tanır. Bir hikayeyi paylaşmak ve katılmak, en farklı insan grubuna bile bir topluluk duygusu aşılayabilir. Bu durum çok sayıda insan tarafından paylaşılan dünya tarafından güçlendirilir. Dile, politik tercihlere, etnik kökene veya dine rağmen, hikayeler ne hissettiğimizi ve bu duygulara verilen tepkiyi ifade ederek insanları birbirine bağlar.

3. Hikayeler ilham verir

Hikayeler tamamen insandır ve aynı şey markalar ve şirketler için de geçerlidir. Markalar özgün hale geldiğinde ve özel ve kişisel bir hikaye anlattığında, bu tüketiciyi markaya yaklaştıracaktır.

Markalar, duygulara hitap ettiği için ilham verir ve motive eder. Sonunda bu, eyleme yol açacaktır; tercihen bir ürün veya hizmetin satın alınması. Hikayeler aynı zamanda marka bağlılığını da teşvik eder. Bir marka veya ürün etrafında bir hikaye oluşturmak sadece bir insan faktörü eklemekle kalmaz, aynı zamanda organizasyonu daha üst bir seviyeye taşır.

GoPro, bu konuda öne çıkan bir şirket örneğidir. GoPro, her türlü spor aktivitesini kaydetmek için kullanılabilecek küçük spor kameraları satmaktadır. Küçük boyutları, kullanımı çok kolaylaştırır ve muhteşem görüntüler sağlar. GoPro, bir hikaye anlatmak için amatörler tarafından çekilen görüntüleri kullanır. Sonunda, bu film klipleri sadece sporla ilgilenen insanlara ilham vermekle kalmıyor, aynı zamanda muhteşem hikayeler tüketicileri bu tür görüntüleri çekmelerine olanak tanıyan bir kamera satın almaya teşvik ediyor.

İş dünyasında hikaye anlatmanın amacı nedir?

İş, para karşılığında ürün ve hizmet sunmanın ötesine geçer. Marka Yönetiminde, güçlü bir marka oluşturmanın ne kadar önemli olduğunu okuyabilirsiniz. Markanın hikayesini oluştururken markanın neyi temsil ettiğini, markanın sesinin ne olduğunu ve halk için neden önemli olduğunu vurgulamak önemlidir. Hikaye anlatımı uydurma bir hikaye değil, daha ziyade bir şirketin varoluş sebebidir, bu ürün veya hizmetlerin neden sunulduğu ve şirketin bunu neden yaptığını, hikayelerle dolu.

Hikaye anlatımı, belirli bir projede bir hedef olabilir, aynı zamanda kişisel ve mevcut hikayeleri markaya bağlayarak içerik yazmanın bir yolu olabilir. Fakat tüm içerikler bir hikaye anlatmaz. Bazen içerik tamamen bilgilendirici olmalıdır. İyi hikayeler doğrudan bir şirket, ürün veya çözümlerden bahsetmez. Bunun yerine, markayla ilgili ihtiyaçlar ve duygular hakkında konuşurlar.

Hikayeler sürekli olarak gelişir ve bir toplulukta, memde veya olayda hikayeler dolaştığında genellikle kendiliğinden değişiklikler ortaya çıkar.

Etkili bir hikaye anlatma yöntemi nedir?

Hikayeler, çekim yaratmak için kişisel olmalıdır. İş amaçlı hikayeler geliştirirken aşağıdakileri akılda tutmak önemlidir.

Bir markanın nasıl ortaya çıktığını düşünün. Markanın yaratılmasında ilham kaynağı neydi? Ve iş liderinin kişisel misyonu nedir? Bu faktörleri halkın ihtiyaçları ve duyguları ile ilişkilendirmek önemlidir. Hikaye sürükleyici ve olabildiğince gerçekçi olmalıdır. Müşteri hikayeleri en yüksek uzun vadeli etkiye sahiptir. Bunun nedeniyse hikayelerin gelişmesi ve başkalarına anlatılmasıdır.

Müşteri hikayenin ana karakteri olmalıdır. Bu durumda şirket, müşteriye başarılı çözümler oluşturmak için seçenekler ve araçlar sunan yalnızca destekleyici faktördür.

Hikaye anlatma türleri

Hemen hemen her şey hakkında hikayeler yapılabilir ama aşağıdaki şekillerde özellikle etkilidirler.

Görüşler

Bir müşterinin referansları, bir şirket için müşteri sadakati oluşturmada güçlü bir silah olabilir. Tanıklık doğru şekilde anlatılmalıdır. Yalnızca birkaç cümleden oluşan bir tanıklık çabucak unutulur ama okuyucular bir müşterinin kişisel yaşamına ve kişisel zorluklarına bağlanan bir hikayeyi hatırlayacaktır.

Bağışlar

Bir örnek. Oyun alanı ekipmanı satan bir şirket, yerel bir toplum merkezi için yeni oyun alanı ekipmanı satın almayı amaçlayan bir kampanyaya sponsor olduğunda, şirket bununla ilgili bir hikaye yazabilir. Böyle bir hikaye, ekipmana neden ihtiyaç duyulduğu ve bundan kimlerin faydalanacağına odaklanır. Hikaye bir veya birkaç alıcıya odaklanmalı ve bağış veya kampanyanın onlar için ne anlama geldiğini açıklamalıdır. Kuruluşun kendisinin çok fazla övgü almadığından emin olun. Övgü her zaman bir şirketin sözcüsünden değil, üçüncü bir taraftan gelmelidir.

Etkili medya

Her araç bir hikaye anlatmak ve paylaşmak için kullanılabilir. Örnekler arasında bloglar, videolar, sosyal kanallar, multimedya ve baskılar bulunur. Her araç, farklı şekilde işlediği için izleyiciden farklı bir yanıt uyandırır. Bir ortam için başarının anahtarı, hangi hikayenin hangi ortama yerleştirilmesi gerektiğini bilmektir. Online konuşmalar, hikayeler, konferanslar ve seminerler okuyucu ile kişisel bir bağ oluştururken, kısa ve güçlü hikayeler/mesajlar İnternet ve televizyonda iyi iş görür.

Hikaye anlatımı için adım adım plan

Hikaye anlatmak bir dil sanatıdır. Tüm sanat türleri gibi hikayeler de yaratıcılık gerektirir. Ve pratik. Ressamlar ve diğer sanatçılar, yeni bir şey tasarlarken kendi yaratıcı süreçlerini takip ediyorlar. Aynı şey hikayeler anlatan şirketler için de geçerlidir.

Kendi hikayenizi adım adım yazmak için ilk adımla başlayın.

1. Hedef kitleyi tanıyın

Hikayenizin kime yönelik olduğunu bilmek önemlidir. Bu hikayeden kim kâr ediyor? Ve kim en hızlı cevap verecek? İyi ve büyüleyici bir hikaye yazmak için okuyucularınızı anlamanız çok önemlidir.

Bu yüzden kalemi kağıda dökmeden önce araştırmak önemlidir.

2. Bir anahtar mesaj tanımlayın

Hikaye ister tek bir sayfadan oluşsun, ister 20, önemli bir mesaj içermelidir. Tıpkı bir evin temelleri gibi, hikayeye geçebilmek için bu çekirdek kaydedilmelidir.

Toplum merkezine bağışta bulunan oyun alanı ekipmanı üreticisinin örneğini düşünün. Bu hikayenin amacı nedir? Çocukların oynayabilmesi neden önemlidir?

Tüm hikayeyi birkaç cümleyle özetlemeye çalışın. Bu imkansızsa, anahtar bir mesajı yoktur ve hikaye yeniden yazılmalıdır.

3. Harekete Geçirici Mesaj öğesi

Bir Harekete Geçirici Mesaj (CTA), izleyicinin hikayeyi okuduktan sonra hangi eylemi gerçekleştirmesi gerektiğini belirler. Okuyucunun okuduktan sonra tam olarak ne yapmasını istediğinizi düşünün. Onlar da bağış yapmalı mı? Bir kursa katılmak mı? Veya bir spor kamerasıyla harika spor aktiviteleri mi kaydedebilirsiniz? Eylem çağrısı.

4. Doğru ortamı seçin

Daha önce tartışıldığı gibi, hikayeler birçok biçimde ortaya çıkabilir. Bazı hikayeler yazılır ve okunur, bazıları ise anlatılır ve dinlenir. Seçtiğiniz ortam, hikaye türüne ve zaman ve para gibi kaynakların mevcudiyetine bağlıdır.

Farklı hikaye türleri:

 • Makalelerde, kitaplarda, bloglarda yazılı bir hikaye
 • Sunum, TED konuşması, satış konuşması vb. gibi sözlü bir hikaye.
 • Podcast gibi sesli raporlar
 • Animasyon, video ve oyunlar gibi dijital bir hikaye

5. Hikayeyi paylaşın

Her tür içerik pazarlamasında olduğu gibi, hikayeyi paylaşmak ve tanıtmak önemlidir. Seçilen ortama bağlı olarak, hikayeyi sosyal medyada veya e-postada paylaşmak akıllıca olacaktır. Örneğin, yazılı hikayeleri paylaşmak bir video hikayesinden çok daha kolaydır. Bununla birlikte dijital hikayeler YouTube gibi medyalarda da etkili bir şekilde paylaşılabilir.

Hikayeyi paylaşmak için kullanılan kanalların sayısı ne kadar yüksekse, izleyicinin katılımının o kadar yüksek olması bekleniyor.

Ne düşünüyorsunuz?

Hikaye anlatımı hakkındaki açıklamayı tanıyor musunuz? Hikayeler yazabilir misin? Ve bizimle bir hikaye paylaşmak ister misiniz? İyi bir hikayeye neyin dahil edilmesinin önemli olduğuna inanıyorsunuz? Başka ipuçlarınız veya ek yorumlarınız var mı? Tanıdığınız şirketlerin hikayesini tanıyor musunuz?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Boje, DM (2008). Hikaye anlatma kuruluşları. Adaçayı.
 • Fog, K., Budtz, C. ve Yakaboylu, B. (2005). Hikaye anlatımı. Berlin: Springer.
 • Lambert, J. ve Hessler, B. (2018). Dijital hikaye anlatımı: Hayatları yakalamak, topluluk oluşturmak. Routledge.
 • Robin, B. (2006, Mart). Dijital hikaye anlatımının eğitici kullanımları. Uluslararası Bilgi Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Topluluğu Konferansı’nda (s. 709-716). Eğitimde Bilişimin Geliştirilmesi Derneği (AACE).
  • Share:

  Leave Your Comment