Gelişmiş
Arama
 1. Anasayfa
 2. Psikoloji
 3. HEXACO Kişilik Testi Nedir?

HEXACO Kişilik Testi Nedir?

 • 13 March 2021
 • 133 Görüntülenme
 • 0 Yorum

Bu yazı, Kibeom Lee ve Michael C. Ashton tarafından pratik bir şekilde geliştirilen HEXACO Kişilik Testi’ni anlatmaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü kişisel ve kendi kendine analiz aracının temellerini anlayacaksınız.

HEXACO Kişilik Testi nedir?

Kanadalı (örgütsel) psikolog Kibeom Lee ve Michael C. Ashton, ‘Kişiliğin H Faktörü’ adlı kitaplarında, örneğin neden bazı insanların manipülatif ve diğerlerinin materyalist olduğunu açıklıyor. Bunu HEXACO Kişilik Testine dayanarak yapıyorlar. Bu model insan kişiliklerini haritalayabilir. Harfler Dürüstlük-Alçakgönüllülük, Duygusallık, Dışavurum, Uyumluluk, Vicdanlılık ve Deneyime Açıklığın kısaltmasıdır. HEXACO Kişilik Testinin amacı, mümkün olduğunca eksiksiz bir insan kişiliği imajı sağlamaktır. Bunun için hem öz bildirim hem de gözlem için kullanılabilecek bir anket kullanırlar. Dolaşımda yaklaşık 60 soruluk kısa sürümler ve 100’den fazla sorudan oluşan daha uzun sürümler var.

HEXACO’ya Yakından Bakış

HEXACO Kişilik Testi, insan kişiliğinin 6 boyutundan oluşur. Bu 6 faktörün her biri, ilgili boyutun yüksek veya düşük seviyesini gösteren özelliklere sahiptir. HEXACO Kişilik Testi, toplumda önemli olan kişilik özelliklerinin kelimelerle açıklanabileceğini varsayar. Özellikler, birden çok dilde anlaşılabilecek şekilde tanımlanmıştır. Bu durum kişilik özelliklerinin mümkün olduğunca küresel bir görünümünü elde etmek için birçok farklı dilde araştırıldı. Kişilik faktörleri daha sonra alt kategorilere ayrılır ve bunlara ait sorular 5 seviyeli Likert ölçeği ile cevaplanabilir. Burada puan 1 ‘kesinlikle katılmıyorum’ ve puan 5 ‘kesinlikle katılıyorum’ anlamına gelir. Aşağıdakiler, sıfatları tanımlayan 6 faktör, yönleri ve karakteristik, kişiliktir:

1. Dürüstlük-Alçakgönüllülük – Dürüstlük

HEXACO Kişilik Testi’nin bu maddesi, insanların ne derece samimi, adil ve mütevazı olduklarını ve açgözlülükten kaçındığını kapsar.

İnsanlar dürüstlük konusunda yüksek puan aldıklarında, başkalarını manipüle etme olasılıkları düşüktür. Kişisel kazanç için dışarıda değiller ve kuralları kolayca çiğnemiyorlar. Cömert bir servete veya belirli bir sosyal statüye ait olan veya buna atıfta bulunan diğer lükslere ilgisizdirler.

Tersine, dürüstlükte düşük puan alan insanlar bencildir ve kendilerini ilk sıraya koymayı tercih ederler. Diğer grubun aksine, maddi kazanca çok bağlıdırlar. Kendilerine uygun olduğunda veya kendi yararlarına olduğunda, kuralları kolayca ihlal edebilirler. Başkalarını kişisel kazanç için manipüle etmek doğaları gereğidir, kendi ihtiyaçları için başkalarını sömürmekten çekinmezler.

Dürüstlük için karakteristik sıfatlar bir yandan samimi, sadık, dürüst, güvenilir, yardımsever ve diğer yandan aldatıcı, kibirli, övünen, iddialı, görkemli, gösterişli, kibirli, gururlu, açgözlü, kurnaz, kibirli, sinsi, bencil, sinsi, kendini beğenmiş, alçakgönüllü, ikiyüzlü, açgözlü.

2. Duygusallık

Bu durum insanların ne kadar korkulu, endişeli, bağımlı ve duygusal hissettiğiyle ilgilidir.

İnsanlar duygusallık konusunda yüksek puan aldıklarında, daha kolay endişelenir, endişelenir veya korkar ve tehlikeyi fark eder. Ayrıca başkalarının duygusal desteğine ihtiyaç duyarlar ve başkaları için daha fazla endişelenecek ve onlarla empati kuracaklardır.

Duygusallıktan düşük puan alan insanlar daha mesafeli ve bağımsız olacaktır. Başkalarıyla daha az ilgilenirler ve duygusal olarak daha az ilgilenirler. Korkuyu pek tanımazlar ve stresten rahatsız olmazlar. Kendilerini tehlikeli durumlarda tamamen adarlar.

Duygusallığın karakteristik sıfatları bir yandan aşırı duyarlı, savunmasız, kararsız, ürkek, duygusal, hayalperest, korkulu, bağımlı, kararsız, gergin, dengesiz, aşırı duyarlı, emin değil, duygusal, panik, endişeli, endişeli ve diğer yandan kararlı, pragmatik, istikrarlı, kendinden emin, dengeli, kararlı, sert, sağlam, soğuk, soğukkanlı, bağımsız.

3. eXtravesion – Dışa Dönüklük

HEXACO Kişilik Testi’nin bu maddesi, insanların ne kadar coşkulu oldukları ve bunu çevrelerindeki insanlara ne ölçüde ifade ettikleriyle ilgilidir. Her türlü sosyal durumu severler, koşuşturmayı ararlar ve partilerde ve diğer kalabalık etkinliklerde kendilerini tamamen evlerinde hissederler.

İnsanlar dışadönüklükte yüksek puan aldıklarında, bir grubun merkezinde olduklarında, büyük bir kalabalığa hitap etmeleri gerektiğinde veya aniden liderliği ele almaları beklendiğinde kendilerini tamamen rahat hissederler. Herhangi bir sosyal toplantıyı severler ve yabancılarla konuşmaktan hoşlanırlar.

Dışadönüklükte düşük puan alan insanlar tam tersidir. Ayrılırlar ve mahremiyetlerine değer verirler. Arka planda kalmaları ve kalabalık doğum günü partilerinden kaçınmaları daha olasıdır. İlgi odağı olduklarında kendilerini rahat hissetmezler ve böyle bir durumda toprağın onları bir bütün olarak yutmasını tercih ederler.

Dışadönüklüğün karakteristik sıfatları bir yandan coşkulu, neşeli, spontane, samimi, açık, heyecanlı, coşkulu, mutlu, neşeli, iyimser, canlı, yumuşak, mizaç, neşeli ve diğer yandan içe dönük, kapalı, sessiz, kasvetli, çekingen, ulaşılmaz, yalnız, ölçülü, ilişkisiz, umutsuz, katı, karamsar, hüzünlü, uzak.

4. Uyumluluk

HEXACO Kişilik Testinin bu maddesi, insanların ne kadar nazik, bağışlayıcı, esnek ve sabırlı oldukları ile ilgilidir.

İnsanlar anlaşılabilirlik konusunda yüksek puan aldıklarında, fikir ayrılıkları olduğunda uzlaşmaya çabucak bakarlar. Çatışmalardan kaçınırlar veya bir uzlaşmayla yatıştırmak isterler. Sabırlıdırlar, zor durumlarda sakin kalırlar ve öfkelerini kontrol altında tutarlar. Kişisel kazanç yerine başkalarıyla işbirliğini seçerler.

Öte yandan, uyumluluk konusunda düşük puan alan insanlar var. Sabırları azdır, daha çabuk sinirlenirler ve başkalarıyla yüzleşirler. Başkalarını eleştirirler, kendi hatalarını kolayca kabul etmezler ve affetmekte zorlanırlar.

Uyumluluk için karakteristik sıfatlar bir tarafta iyi huylu, sakin, sabırlı, nazik, hoşgörülü, uyumlu, sevimli, yumuşak, sakin, uysal, iyi kalpli, bağışlayıcı, hoşgörülü, kayıtsız, huzurlu ve diğer tarafta tutkulu, şiddetli, sinirli, çabuk sinirlenen, agresif, inatçı, patlayıcı, dik başlı, mantıksız, otoriter, otoriter.

5. Vicdanlılık

Bu durum insanların ne kadar düzenli, çalışkan, mükemmeliyetçi ve düşünceli oldukları ile ilgilidir.

Vicdanlı olma konusunda yüksek puan alan insanlar, örgütlenmede iyidir, disiplinlidir, hedefe yönelik çalışır, titizdir ve mükemmellik için çabalar.

Vicdanlı olma konusunda düşük puan alanlar dağınıktır, genellikle geç kalırlar, olası hataları yapma ve dürtüsel kararlar alma konusunda endişelenmezler.
Vicdanlılık için karakteristik sıfatlar bir yandan kesin, titiz, ayrıntılı, temiz, disiplinli, çalışkan, keskin, dikkatli, hızlı, görevli, dakik, güvenilir, mükemmeliyetçi, ciddi ve diğer yandan ilgisiz, kızarıklık, tembel, doğru, ihmalkar, umursamaz, sorumsuz, asi, uyuşuk, çapkın, düşüncesiz, kayıtsız, anlamsız, kaprisli.

6. Deneyime açıklık

HEXACO Kişilik Testi’nin bu maddesi, insanların meraklı, açık ve yaratıcı oldukları ve alışılmadık şeyleri ne kadar sevdikleri ile ilgilidir.

Açıklıktan (deneyimlere) yüksek puan alanlar yeni herhangi bir şeyle ilgilenir, sanat ve kültürden hoşlanır, genellikle hayal güçlerini kullanır ve ilham verici konuşmacıları dinlemeyi sever.

Deneyime açık olma konusunda düşük puan alanlar gelenekseldir, değişimi sevmezler ve garip fikirlere ilgi duymazlar. Bu grup genellikle yaratıcı ve/veya ücretsiz olan işleri seçmez.

Deneyime açıklığın karakteristik sıfatları bir tarafta derin, eleştirel, orijinal, felsefi olarak zeki, yaratıcı, ironik, esprili, kurnaz, iddialı, yaratıcı, çok yönlü ve diğer tarafta yüzeysel, sıradan, uysal, uyumlu, hayal gücünden yoksun, dar görüşlü, eleştirisiz, muhafazakar, itaatkâr, dikensiz.

Ne düşünüyorsunuz?

HEXACO Kişilik Testi ile deneyiminiz nedir? Yukarıdaki pratik açıklamayı tanıyor musunuz veya eklemeleriniz var mı? İyi bir kendi kendine analiz veya HEXACO Kişilik Testi için başarı faktörleriniz nelerdir?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Lee, K. ve Ashton, MC (2004). HEXACO kişilik envanterinin psikometrik özellikleri. Çok değişkenli davranışsal araştırma, 39 (2), 329-358.
 • Lee, K. ve Ashton, MC (2006). HEXACO Kişilik Envanteri’nin ileri değerlendirmesi: İki yeni özellik ölçeği ve bir gözlemci rapor formu. Psikolojik değerlendirme, 18 (2), 182.
 • Lee, K. ve Ashton, MC (2009). HEXACO – 60: Kişiliğin ana boyutlarının kısa bir ölçüsü. Kişilik değerlendirme dergisi, 91 (4), 340-345.
  • Paylaş:

  Yorumunuzu bırakın