Gelişmiş
Arama
 1. Anasayfa
 2. Yönetim
 3. Grup Dinamiği Nedir?

Grup Dinamiği Nedir?

 • 17 March 2021
 • 21 Görüntülenme
 • 0 Yorum

Bu makalede Grup Dinamiği pratik bir şekilde açıklanmıştır. Bu makaleyi okuduktan sonra, ekip oluşturma ve grup dinamiklerinin temellerini anlayacaksınız.

Grup Dinamikleri nedir?

İnsanların bir grup ortamında etkileşim kurduğu ve davrandığı sosyal sürece Grup Dinamikleri denir. Grup Dinamikleri, kişiliğin, gücün ve davranışların grup üzerindeki etkisini içerir.

Bir ekibin tek başına bir bireyden daha fazlasını başarabileceği gerçeği bilinmemektedir. Geleneksel olarak, işbirliğinin birçok faydası vardır. Ne kadar zeki olursa olsun, kimse tek başına bir şey yapamaz. Bununla birlikte bir ekipte başarılı bir şekilde birlikte çalışmak otomatik olarak gerçekleşmez ve kişi önemli engellerle karşılaşabilir. Yeterince müdahale edilirse bu engellerin takım için bir engel oluşturması gerekmez.

Grup gelişiminin popülaritesi ve etkinliği, bir ekip oluşturma sürecinde geliştirmeye yönelik yapılan çalışmaların sayısından bellidir. Chuck Kormanski ve Andrew Mozenter, 1987’de yayınladıkları modelde Tuckman’ın grup dinamikleri modeli de dahil olmak üzere farklı teorileri entegre ettiler.

Grup Dinamiğinin beş aşaması

Bir kişinin kişisel gelişiminde olduğu gibi, ekip oluşturma ve geliştirme sürecinin de farklı aşamaları vardır. Kormanski ve Mozenter, süreçte her biri bir görev sonucu ve bir ilişki sonucu olan beş aşama belirledi. Görevin sonucu, ilgili aşamanın ekibin görevi üzerindeki etkisini açıklar. İlişki sonucu, aynı aşamanın ekip üyeleri arasındaki ilişki üzerindeki etkisini açıklar. Daha sonra farklı sonuçlara sahip her aşamaya kapsayıcı bir tema verdiler. Aşamalar sıralıdır, yani her aşamanın ardından ilk sonraki aşama gelir.

1. Farkındalık

Bu aşamada ekip üyeleri birbirlerini tanır ve ekip için hedefler belirler. Herkes amaçlanan sonuçların farkındaysa, bu, hepsinin uyumlu olmasını ve birbirlerine ve hedefe bağlı olmalarını sağlar. Bu aşama, bir sonrakinden daha az önemli değildir, çünkü burada ortak bir hedef üzerinde çalışılacağı fark edilir. Herkesin farklı nitelikleri ve bilgileri vardır ve bu nedenle herkesin niteliklerini keşfetmek ve onlardan yararlanmak modelin bu aşamasının önemli bir parçasıdır. Ekip üyeleri arasında güven inşa etmek de bu ilk aşamada başlar.

2. Çatışma

İlk aşamada ekip üyeleri birbirlerini ve ortak hedefleri daha iyi tanıyorken, ikinci aşamada ekip etkinlikleri açısından birbirleri arasında daha fazla etkileşim vardır. Burada ekip birlikte çalışmaya başlar ve fikirlerin farklı olabileceği konular hakkında bir tartışma yapılır. Piramit modelinde Lencioni, yapıcı çatışmaların takımın performansı için son derece değerli olabileceğini zaten gösterdi. Yapıcı çatışmalar, düzgün bir şekilde ele alınırsa, net olmayan konuların açıklığa kavuşturulmasını sağlar. Ekip üyeleri arasında da kavgalar meydana gelir. Bunlara azami özen gösterilerek yaklaşılmalıdır çünkü iyi bir uyum şarttır. Ne kadar az kavga veya kişisel saldırı olursa psikolojik güvenlik o kadar artar ve ekip üyeleri kendilerini o kadar rahat hisseder.

3. İşbirliği

Üçüncü aşamaya ulaşıldığında, verimli ve etkili işbirliği gerçekleşir. Ekip üyeleri arasındaki tartışmalar artık çözüldü ve ekip üyeleri birbirlerine güvenebileceklerini biliyor. İyi bir işbirliği, artık yapıcı çatışmaların olmadığı anlamına gelmez. Fark, bu çatışmalara yaklaşım şeklindedir. Farklı vizyonların saygılı bir şekilde paylaşılması, grup üyelerinin kendilerini dahil hissetmelerini ve bir ölçüde dayanışma duygusunun gelişmesini sağlar.

4. Verimlilik

Ekip üyelerinin ortak hedeflerine harcadıkları zaman ve çaba, elde edilen sonuçlarla bu aşamada görünür. Sonuçlar olumlu olursa takımda bir gurur duygusu doğacaktır. Sonuçlar hayal kırıklığı yaratıyorsa, bu aşamada bir çözüm üzerinde çalışmak önemlidir. Uzun vadeli hayal kırıklığı yaratan ara sonuçların veya diğer (mali) nedenlerin ardından projenin tamamlanmamasına karar verilebilir.

5. Kapanış

Sürecin dördüncü aşamasında ortaya çıkan gurur duygusu artık birbirine doğru telaffuz ediliyor. Ekip üyeleri, sonuçların yalnızca bir bütün olarak ekip tarafından mümkün kılındığının farkındadır. Bazı ekiplerde bu aşama aynı zamanda işbirliğinin sonu anlamına da gelir ama ekipler birlikte çalışmaya devam ederse, bu aşama derinlemesine düşünmek için uygundur. Projedeki olayların gidişatı ve sonuçları dikkatlice analiz edildiğinde, iyileştirilebilecek unsurlar fark edilebilir. Bazı durumlarda bunun için SMART hedefleri belirlenebilir.

Grup Dinamikleri Üzerine Sonuç

Ekiplerin geliştirilmesi, tekrar eden bir süreçtir çünkü bir ekibin yapısı sürekli değişebilir, aynı zamanda ekibin çalıştığı rota da ayarlanabilir. Amaca yönelik olarak gelişebilmek için ekip üyeleri arasındaki dinamiklerin tanınması ve net bir şekilde planlanması önemlidir. Birbirini desteklemek ve hoşgörmek, bir ekipte kabul ve dayanışmanın ortaya çıkmasını sağlar. Bu faktörler, olumlu sonuçların alınma şansını arttırır ve sonrasında algılanan gurur ve tatmin duygusu, ulaşılan hedefler için adil bir ödüldür.

Ne düşünüyorsunuz?

Grup dinamiklerinin açıklamasını biliyor musunuz ve takım geliştirme konusunda nasıl hareket ediyorsunuz? Yukarıdaki adımları gerçekleştirirken farklı aşamaları tanıyor musunuz? Grup dinamiklerini teşvik etme ve ekip oluşturma hakkında hangi ipuçlarını paylaşmak istersiniz?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Tuckman, B. & Jensen, M. (1977). Küçük Grup Geliştirme Aşamaları. Grup ve Örgütsel Çalışmalar, 2, 419-427.
 • Kormanski, C. ve Mozenter, A. (1987). Yeni bir ekip oluşturma modeli: Bugün ve yarın için bir teknoloji. The 1987 Annual: Developing Human Resources and in Theories and Models in Applied Behavioral Science, Cilt. 3, Yönetim Liderliği. San Diego, CA: Pfeiffer, 1991, s. 231.
 • Kormanski, C. (1990). Akademik grupların takım oluşturma kalıpları. Grup Çalışması Uzmanları Dergisi, 15 (4), 206-214.
  • Paylaş:

  Yorumunuzu bırakın