Gelişmiş
Arama
 1. Anasayfa
 2. İletişim Yetenekleri
 3. GOST Yöntemi Nedir?

GOST Yöntemi Nedir?

 • 18 February 2021
 • 20 Görüntülenme
 • 0 Yorum

Bu makale GOST yöntemini pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü iletişim becerileri aracının temellerini anlayacaksınız.

Giriş

İletişim her yerde ve dolayısıyla organizasyonların her seviyesinde gerçekleşir. İletişim soyut bir kavram olduğundan, iletişimin gerçekte ne ölçüde gerçekleştiğini ve iletişimin gerçekte ne kadar etkili olduğunu anlamak zordur. İletişimin etkinliğini ölçmek için Mirjam Goes ve Edwin Claassens 2008’de GOST Metodunu geliştirdi.

GOST Yöntemi

GOST yöntemi, ‘iletişim’ kavramını dört alt kategoriye ayırır; bunların ilk harfleri Hollandaca GOST anagramını oluşturur:

 • Grafik – Logolar ve piktogramlar gibi grafiksel iletişim ifadeleri.
 • Operasyonel – Tutanaklar, raporlar, çalışma talimatları vb. gibi yönetici iletişimleri
 • Stratejik – Politika belgeleri gibi bir politika aracı olarak iletişim. uzun vadeli planlar vb.
 • Dilbilimsel [Linguistic]- İletişim, alıcılar tarafından hem sözlü hem de yazılı olarak kolayca anlaşılmalı, iyi ifade edilmeli ve iyi yazılmış olmalıdır.

Ayrıca GOST yöntemi, kuruluşlar içindeki dört farklı iletişim düzeyini ayırt eder:

 • İletişimin Organizasyonu – Bir organizasyon içinde hangi iletişim biçimleri ayırt edilebilir ve kim hangi kısımdan sorumludur?
 • İç İletişim – Organizasyon içinde çalışanlar arasında gerçekleşen tüm iletişim.
 • Kurumsal İletişim – Çeşitli hedef kitle türlerine yönelik tüm harici iletişim.
 • Pazarlama İletişimi – Satış ve ciro oluşturmayı amaçlayan tüm dış iletişim.

Ek olarak GOST yöntemi beş farklı temel değere bakar: Anlaşılabilirlik, Organizasyon, Verim, Uyum ve Karşı hareket. Bir organizasyon içindeki iletişimin etkililiğini incelemek için GOST yöntemi anketler, gözlemler, derinlemesine görüşmeler, rastgele kontroller, analizler ve hesaplamalar kullanır. Tüm bilgiler yazılı olarak raporlanır ve grafiklerle desteklenir.

İletişim binası

Sonuçlar sözde “İletişim Oluşturma” olarak temsil edilmektedir. Bu, GOST yönteminin çok özelliği olan rapor şeklidir. İletişim Binası, bir organizasyon içindeki iletişimin etkinliğini bir ölçek ekranı olarak yansıtır. İletişim Binası dört kata ayrılmıştır. Çeşitli alt alanları, temel değerleri ve iletişim düzeylerini ele alır. Her kat, üstündeki zemini destekleyecek kadar sağlam olmalıdır.

Göstergeler

Dört kata (seviye) dağılmış toplam 80 gösterge vardır (sütunlar olarak da adlandırılır). Her ölçülen değişken, İletişim Binası içinde kendi sütununu alır. Her gösterge bir puanı yansıtır. Puan ne kadar yüksekse, çap o kadar büyük ve bina o kadar sağlamdır. İletişim Binası, hangi alanda iletişimin güçlü ve hangi alanda iletişimin zayıf olduğunu netleştirir. Bu sonuç, gerekirse iletişimi geliştirmek için kullanılabilir.

Ne düşünüyorsunuz?

GOST yöntemi veya İletişim Binası günümüzün modern ekonomi ve iletişim dünyasında uygulanabilir mi? Pratik açıklamayı tanıyor musunuz veya daha fazla öneriniz var mı? İyi bir iletişim ölçümü kurulumu için başarı faktörleriniz nelerdir?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Claassens, E. (2010). İletişim Binası. Http://prezi.com adresindeki makale. Http://prezi.com/x5dzlwmyxnzn/het-communicatiedebouw/ adresinden erişildi (20/10/2014)
 • Claassens, M. (2012). Bağırsak hissine yatırım mı yapıyorsunuz? Aksine değil! Gctwee.be ile ilgili makale. Erişim tarihi: (20/10/2014) http://www.gctwee.be/
  • Paylaş:

  Yorumunuzu bırakın