Advanced
Search
 1. Home
 2. Goleman Liderlik Stilleri Nedir?

Goleman Liderlik Stilleri Nedir?

 • 23 Ocak 2021
 • 0 Likes
 • 287 Views
 • 0 Comments

Bu yazı, Altı Duygusal Liderlik Stili olarak da bilinen Goleman Liderlik Stillerini açıklamaktadır. Bu stiller Daniel Goleman tarafından geliştirilmiştir. Okuduktan sonra bu liderlik modelinin temellerini anlayacaksınız.

Daniel Goleman Liderlik Stilleri nelerdir?

Goleman Liderlik Stilleri (veya altı duygusal liderlik stili), liderlerin sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak için kullanabilecekleri stillerdir. Modele göre liderler, çalışma katında değişen ortamla başa çıkma becerisine sahip olmalıdır. Model bu yüzden, Peter Salovey ve John Mayer tarafından yaratılan bir terim olan duygusal zeka ile ilişkilidir ama Daniel Goleman onu popüler hale getirdi. Duygusal zeka, kişisel duyguları tanıma ve anlama ve bunların diğer insanların duygularını nasıl etkilediğini bilme yeteneğidir. Duygusal zeka konusundaki araştırmasına ilişkin açıklaması, “Duygusal Zeka ile Çalışmak” adlı kitabında daha ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

Liderler, çalışanların farklı duygularıyla ilgilendikleri için, başkalarının duygularını anlayabilmeli ve bu duygularla nasıl başa çıkacaklarını bilmeli, böylece çalışma katında olumlu bir ortam yaratılacaktır. Bir lider Daniel Goleman’ın Liderlik Stillerini doğru durumlarda etkili bir şekilde uygulayabilirse, değişen ortamlara geçişte daha etkili olacaktır.

Daniel Goleman Liderlik Tarzlarına göre, her tarzın bir organizasyonun ekibi üzerinde farklı bir etkisi vardır. Bu yüzden doğru veya yanlış bir liderlik tarzının olmadığını anlamak önemlidir. Daniel Goleman’ın Liderlik Tarzlarının liderlik tarzı belirli bir durum için mükemmel çalışabilir ama başka bir durumda korkunç bir şekilde çalışabilir. Lider, liderlik stillerini anlayacak bilgiye ve doğru liderlik stilini gerçekleştirme yeteneğine sahip olmalıdır.

Altı Goleman Liderlik Stili aşağıdaki gibidir ve bu makalenin sonraki bölümünde daha ayrıntılı olarak açıklanacaktır: Bağlı Lider, Demokratik Lider, Komutan Lider, Hız Belirleyen Lider, Otoriter Lider, Koçluk Lideri.

Daniel Goleman Liderlik Stilleri açıkladı

1. Affiliative Leader

Bu tür Daniel Goleman Liderlik Tarzları, olumsuz bir ortam olduğunda ekibi uyumlu hale getirmekle ilgilenir. Bu liderlik tarzında lider, grup içindeki çatışmaları işbirliği yapmaya çalışarak çözmeye çalışır. Bağlı liderin amacı, herkesin kendini değerli hissettiği ve ekibin bir parçası hissettiği bir ekip oluşturmaktır. Bu yüzden takımı ilk sıraya koymak çok önemlidir.

Bu yaklaşımı kullanmak için en iyi an, örneğin, işbirliği eksikliği nedeniyle ekibin istenen sonuçlarına ulaşılamamasıdır. Lider bunu ancak başkalarının duygularını anladığında ve değer verdiğinde etkili bir şekilde yapabilir. Ayrıca insanı ilk sıraya koyan altı duygusal liderlik stilinden en uygun stildir. Bu yüzden bu roldeki öncelik olumlu ilişkileri sürdürmek ve geliştirmektir.

2. Demokratik Lider

Daniel Goleman Liderlik Tarzları’nın bu stili, karar alma süreçlerine katılımları dahil her ekip üyesinin katkılarını takdir eder. Bir liderin demokratik bir lider olarak hareket edebilmesi için, bu tarzın yararlı olabilmesi için önce yüksek çalışan bağlılığından emin olması gerekir.

Demokratik liderlik tarzı, bir lider ekibin uzmanlığına bağlı olduğunda faydalıdır. Örneğin, bir yönetici yönetici, sabit sözleşmelerle ilgili sosyal medya bakımı için çeşitli hizmet şirketleriyle görüşmek zorunda kalabilir, böylece bordrolama daha kolay olur. Bu durumda yönetici, ekibin önceki çalışmaları hakkında bilgi edinmek için farklı sosyal medya hizmet şirketleriyle olan deneyimine ve çeşitli tedarikçilerle işbirliği yapmanın artıları ve eksilerine bağımlıdır.

Daniel Goleman Liderlik Tarzlarının demokratik lideri, proaktif kararların alınması gerektiğinde bu stili en iyi şekilde kullanabilir. Acil kararlar genel olarak en iyi şekilde yönetim tarafından alınabilir, çünkü ekip kararı etkileyebilecek tüm gerekli bilgilerin farkında olmayabilir.

3. Komutan Lider

Altı duygusal liderlik tarzının komutan lideri, havuç ve sopa yaklaşımı olarak da adlandırılabilir. Bir lider, bir çalışana belirli bir görevi yerine getirmesini söylediğinde, çalışanın herhangi bir soru sormadan ve şikayet etmeden görevi tamamlaması beklendiği anlamına gelir.

Çoğu zaman, bu tür bir liderlik tarzı kullanıldığında, sadece kısa bir süre için etkilidir. Bazen liderler, komuta lideri olarak görevlerini yerine getirmelidir çünkü önceki görevler başarısız olabilir. Daniel Goleman Liderlik Tarzlarının bu liderlik tarzını gerçekleştirmenin bir başka nedeni, tartışmak için zamanın olmadığı acil bir organizasyonel dönüşüm veya yerel kurallar ve düzenlemeler altında belirli prosedürlerin uygulanması gerektiği zaman olabilir.

4. Hız Belirleyen Lider

Daniel Goleman Liderlik Tarzlarının bu liderlik tarzı, sonuçlar ve yüksek kaliteli çalışma ile ilgilidir. Çoğu zaman lider örnek teşkil eder. Ekibin üyelerinden daha sonra istenen kalitede iş sunmaları beklenir. Liderler ekibin bağımsız çalışmasını beklerler ve genellikle bir projenin durumu hakkında haftalık veya aylık güncellemeler talep ederler. Ekip üyeleri, bağımsızlıkları nedeniyle mükemmel sonuçlar vermeleri bekleniyor.

Bu liderlik tarzına sahip liderler, genellikle son derece ilgili ekip üyeleriyle oldukça yetkin bir ekipte çalışır. Daniel Goleman Liderlik Tarzları/altı duygusal liderlik tarzının hız belirleyici lideri, bu stili, ekibin yaptığı işte daha yetkin hale gelmeye teşvik etmek için kullanır.

Bununla birlikte bazen çalışma katında strese neden olabilir çünkü çalışanlar, görevleri çok karmaşık ve zamanı zor bulabilir, bu da zaman yönetimi açısından bir zorluk olabilir. Sonuç olarak çalışanların tükenme şansı vardır. Bu yüzden hız belirleyici liderlik tarzı yalnızca kısa süreler için yararlıdır ve yalnızca yüksek motivasyonlu ve bağlı bir ekiple en iyi şekilde çalışabilir.

5. Yetkili Lider

Daniel Goleman Liderlik Stillerinin otoriter lider stili, örgütsel hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunan hedeflere ulaşmak için sürekli olarak ekibe pozitif enerji sağlamakla ilgilenir. Bu liderlik tarzı, ekip üyelerini motive etmek için çok etkilidir. Bu tür liderler, deneyimleri ve alana katkılarından dolayı sıklıkla ilham alırlar.

Yetkili lider çoğu zaman kendini en uzmanlığa sahip kişi olarak tanımlar. Ekip üyelerinin yetkili liderin liderliğini takip etmeleri beklenir, çünkü ekibi istenen organizasyonel sonuçlara yönlendirecektir. Bir başka genel özellik, bu tür liderlerin başkalarına empati göstermesi ve çeşitli duygu türleriyle nasıl başa çıkacaklarını bilmeleridir.

Lider, gerektiğinde takımı doğru yönde yönlendirir. Daniel Goleman Liderlik Tarzları’nın yetkili lideri, gruptaki herkesin ne üzerinde çalıştıklarını ve beklenen organizasyonel sonuçların ne olduğunu anlamasını sağlar. Bu yüzden farklı türdeki durumlar için doğru liderlik tarzıdır. Örneğin, bir kuruluş çalışma şeklini değiştirdiğinde veya bir kuruluş başka bir hedef için çalışırken faydalı olabilir.

6. Koçluk Lideri

Daniel Goleman’ın Liderlik Tarzlarının bu tür liderlik tarzı, ekip üyelerinin gelişimiyle ilgilidir. Koçluk lideri, çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeye çalışır ve onları becerilerini ve yeteneklerini geliştirmeye teşvik eder. Bu liderlik tarzı, bu yüzden çoğunlukla kuruluşun uzun vadeli hedefiyle ve çalışanların bu hedeflere ulaşmaya nasıl katkıda bulunabileceğiyle ilgilidir.

Altı duygusal liderlik tarzının koçluk lideri, çoğu kez, herkesin değerli hissettiği ve herkesin bağlı olduğu harika bir çalışma yeri yaratır. Çalışanlar savunmasız olabilir ve bu da becerilerinin hızla gelişmesine yol açar.

Bu liderlik tarzı, ekip üyeleri zayıf yönlerini anladıklarında ve bunları geliştirmeye açık olduklarında en iyi şekilde çalışır. Uzun vadede, zayıf yönler iyileştirilecek ve aynı zamanda güçlü yönler daha da artacaktır. Sonuç olarak ekip sürekli olarak daha yetkin hale gelir.

Daniel Goleman’ın Liderlik Tarzlarının koçluk liderliği stilinde etkili olabilmek için liderler, hangi aksilikleri yaşadıklarını ve liderin ekip üyelerinin gelişmesine yardımcı olmaya nasıl katkıda bulunabileceğini belirlemek için ekip üyeleriyle sık sık konuşmalıdır.

Goleman Liderlik Stilleri özeti

Altı duygusal liderlik stili olmasına rağmen, Daniel Goleman’ın Liderlik Tarzlarının her tarzının, yönetilen insanlar üzerinde farklı bir etkisi vardır. Bir durumda hangi stilin en iyi çalışacağına karar vermek lidere bağlıdır. En etkili liderlik tarzının, tarzların birleştirildiği ve duruma göre ayarlandığı zamandır. Bir liderin birden fazla duygusal liderlik tarzına sahip olabileceği anlamına gelir. Sonunda, harika bir çalışma ortamı yaratmaktan sorumludurlar.

Ne düşünüyorsunuz?

Daniel Goleman’ın Liderlik Tarzlarının hangi liderlik tarzını tercih edersiniz? Kuruluşunuzdaki çalışmaları nasıl iletiyorsunuz? Sürekli olarak mükemmel iş çıkaran bir ekibiniz var mı yoksa ekibinize sık sık rehberlik etmeniz mi gerekiyor? Hangi liderlik tarzının veya liderlik tarzı kombinasyonunun en etkili olduğunu belirlemede size göre önemli olan faktörler nelerdir?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Arond-Thomas, M. (2004). Zor zamanlar için dayanıklı liderlik. Hekim yönetici, 30 (4), 18.
 • Dijk, CFV ve Freedman, J. (2007). Liderlikte duygusal zekanın farklılaştırılması. Liderlik Çalışmaları Dergisi, 1 (2), 8-20.
 • Dulewicz, V. ve Higgs, M. (2005). Liderlik tarzlarını ve örgütsel bağlamı değerlendirme. Yönetim Psikolojisi Dergisi, 20 (2), 105-123.
 • Gardner, L. ve Stough, C. (2002). Üst düzey yöneticilerde liderlik ve duygusal zeka arasındaki ilişkinin incelenmesi. Liderlik ve organizasyon geliştirme dergisi, 23 (2), 68-78.
 • Goleman, D. (2000). Sonuç alan liderlik. Harvard iş incelemesi, 78 (2), 4-17.
 • Leban, W. ve Zulauf, C. (2004). Duygusal zeka yeteneklerini ve dönüşümsel liderlik tarzlarını birbirine bağlamak. Liderlik ve Organizasyon Geliştirme Dergisi, 25 (7), 554-564.
 • Lowman, E. ve Thomas, RE (2015). Liderlik Çerçevesinde Duygusal Zeka. Liderlik ve Örgütsel Yönetim Dergisi, 2015 (2).
 • Preston, G., Moon, J., Simon, R., Allen, S. ve Kossi, E. (2015). Duygusal zekanın proje liderliğindeki yeri. Bilgi Teknolojileri ve Ekonomik Kalkınma Dergisi, 6 (1), 16.
 • Vidic, Z., Burton, D., Güney, G., Pickering, AM,&Start, A. (2016). Liderlik tarzlarının duygusal ve motivasyonel ilişkileri: Etkili liderleri anlamak için kapsamlı bir çerçeve. Liderlik Çalışmaları Dergisi, 10 (3), 22-40.
  • Share:

  Leave Your Comment