Gelişmiş
Arama
 1. Anasayfa
 2. Finansal Yönetim
 3. Finansal Planlama Nedir?

Finansal Planlama Nedir?

 • 25 February 2021
 • 22 Görüntülenme
 • 0 Yorum

Bu yazı, Finansal Planlamanın pratik bir açıklamasını sağlar. Okuduktan sonra bu güçlü finansal yönetim aracı hakkında temel bir anlayışa sahip olacaksınız.

Finansal Planlama nedir?

Finansal Planlama, finansal yönetimin hayati bir parçasıdır ve yönetimin kendisinin ilk görevidir. Finansal Planlama, bir organizasyonun her aşamasında, hatta başlangıç ​​aşamasından itibaren yapılır. Şirketin ne kadar sermaye ve ne kadar kaynak gerektirdiğini belirleyen bir plan oluşturmayı içerir. Genel olarak, önümüzdeki üç ila yedi yıl için bir tahmin oluşturulur. Daha büyük şirketler genellikle finansal ortakları desteklemekten ve doğru stratejileri uygulayarak optimum finansal performans elde etmekten sorumlu olan Finansal Planlama ve Analiz ekiplerini kullanır. Finansal performans, kârlılık, nakit akışları, sermaye getirisi ve çeşitli diğer istatistikler ve oranlar ile ilgili KPI’ları tanımlayarak ölçülür.

Finansal Planlama aynı zamanda hem kişisel hem de organizasyonel hedeflere ulaşma sürecini ifade eder. Mali Plan, genellikle şirketin vizyonu ve misyon beyanı oluşturulduktan hemen sonra hazırlanır. Bunlar, hangi hedeflere hangi kaynaklarla ulaşılması gerektiğini açıklar.

Finansal Planlama, herhangi bir organizasyon için gereklidir. Organizasyonel hedeflerin finansal olarak nasıl uygulanabilir olduğunu görselleştirerek iş modelinin doğrulanmasını ve geliştirilmesini sağlar.

Kaynakların Kullanılabilirliği ve Tahsisi

İş amaçlı olarak kaynakların (bütçe gibi) tahsis edilmesi, ticari ve ticari olmayan finansal planların önemli bir yönüdür. Bunlar, genellikle yılda bir kez oluşturulan bütçe planında bulunabilir. Bütçe planında her departmana belirli bir bütçe ayrılmıştır. Bu miktar, geliştirme fırsatlarına sınırlamalar getirir. Önceki yıllara göre daha az bütçe varsa, bazı işler kaybedilebilir.

Bütçe, bir mali yıl veya proje dönemi boyunca harcama ve gelir modeli olarak tanımlanır. Genel olarak, önceki yılların rakamlarına göre oluşacak potansiyel maliyetlerin bir tahminidir. Bütçeleme Modelinin Ötesinde veya Sıfır Bazlı Bütçeleme gibi bir bütçe oluşturmanın çeşitli yolları vardır. Gerçekçi Finansal Planlama, bir projenin veya sürecin uygulanması ve başarısının anahtarıdır. Dahası, şeffaf ve profesyonel bütçeleme yatırımcıları ve diğer ilgili tarafları da çekecektir.

Stratejik Yönetim ve Finansal Planlama

Başarı büyük ölçüde planlamaya, hem stratejik planlamaya hem de Finansal Planlamaya bağlıdır. Planlamaya yönelik bu iki yaklaşım, farklı alanlara odaklanır ve bu nedenle önemli ölçüde farklılık gösterir. Bununla birlikte stratejik planlamanın Finansal Planlama ile bazı benzerlikleri ve bağlantıları vardır.

Finansal Planlama, kaynakları örgütsel hedeflere ulaşılabilecek şekilde yönetmek ve tahsis etmekle ilgilidir. Stratejik Planlama ise stratejiyi şekillendirmek ve organizasyonun alacağı yolu belirlemekle ilgilidir. Diğer bir deyişle, her iki planlama yöntemi de hedefler, verilerin toplanması ve analizi ve oluşturulan plana bağlılıkla ilgilidir.

Stratejik bir plan ne kadar iyi bir araya getirilirse konsun, yeterli kaynak yoksa uygulanması imkansız olacaktır. Bu nedenle bütçe, mevcut seçeneklerin neler olduğunu da büyük ölçüde belirler. Bütçe A seçeneği için yeterli değilse ama B ve C seçeneği ile uyumluysa, nihai karar, uygulama ihtiyacı gibi diğer değişkenlere bağlı olacaktır.

En iyi senaryoda, stratejik planlama ve Finansal Planlama her zaman bir organizasyonda iç içe geçmiştir. Her ikisi de döngüsel bir şekilde birbirine bağlıdır. Bütçede bir değişiklik, stratejide bir değişiklik anlamına da gelebilir. Stratejinin ayarlanması gerekiyorsa, önce yeterli paranın sağlanması gerekir.

Finansal Planlamanın Gerekliliği

Finansal Planlama her organizasyonda eşit ilgi görmese de, özellikle yeni başlayanlar için önemli bir başarı göstergesidir. Bir dizi somut unsur, Finansal Planlamanın ne kadar önemli olduğunu gösterir:

Optimal Sermaye Miktarı

Tüm kuruluşlar, kaynak eksikliğini ve iş operasyonlarını askıya almak zorunda kalmayı önlemek ister. Aslında, yeterli para olmadığı için bir şirketi veya projeyi kapatmak zorunda kalmak daha da fazla para gerektirir. Finansal Planlama, hedeflere ulaşmak için tam olarak yeterli paranın kullanılmasını sağlar.

Finansal Planlamanın Sermaye Türleri

Şirketler, farklı sermaye sağlayıcılarından farklı sermaye türlerine sahiptir. Örneğin, bazı krediler kısa vadeli iken, diğer fonlar orta ve uzun vadelidir. Uzun vadeli fonlar genellikle hissedarlar tarafından sağlanır. Alternatif olarak, ticari bankalara genellikle kısa vadeli fonlar için başvurulur.

Yatırımcılara Güven

Finansal tablolar söz konusu olduğunda tam şeffaflık ve profesyonellik, yatırımcıların bir kuruluşun karmaşıklıklarına aşina olmalarına yardımcı olur. Finansal Planlamaya dahil olan bir kuruluş, olmayan şirketlere göre yatırımcıları daha kolay çekecektir.

Bugün ve Gelecek Arasındaki Bağlantı

Finansal Planlama, gelecekteki büyümeyi garanti altına almak için ne kadar paranın olması gerektiği ile ilgilidir. Örneğin, hedeflenen büyümeyi gerçekleştirmek için satış hedefleri belirlenebilir.

Mali Tablolar

Yatırımcıların ilgisini çeken önemli araçlar ve belgeler, bir kuruluşun mali tablolarını ve yıllık hesaplarını içerir. Bunlar, bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablolarını içerir. Yıllık hesaplar özel olarak atanmış kurumlar ve muhasebeciler tarafından kontrol edilir. Yıllık hesaplar, ticari işlemlerin ve olayların mali sonuçlarını yansıtır. Aslında, ilhamlar konusunda mükemmel bir içgörü kaynağıdırlar. Diğer bir deyişle, Finansal Planlamanın önemli bir parçasıdır. Herhangi bir organizasyonda ortak olan birkaç ifade vardır.

Bilanço

Bir kuruluşun bilançosu, şirketin sahip olduğu her şeye genel bir bakış sağlar. Bir şirketin ne kadar paraya sahip olduğunu ve nasıl kullanıldığını gösterir. Bilançodaki varlıklar, bir şirketin sahip olduğu tüm kaynaklardır. Bunlar bilgisayarlar, binalar ve nakit para gibi mülklerdir. Borçlar, bir şirketin ödenmemiş krediler gibi yükümlülüklerini ifade eder. Bilançodaki öz sermaye, hissedarlara ait tutardır. Bu aynı zamanda hissedarların fonları olarak da adlandırılır.

Kar ve zarar hesabı

Bir şirketin kar ve zarar hesabı, bir şirketin geçen yıl elde ettiği tüm kar ve zararların toplamını gösterir. Diğer bir deyişle, bir kuruluşun belirli bir dönemde kar veya zarar yapıp yapmadığını belirlemek için kullanılan finansal bir araçtır. Ayrıca bir şirketin gelir vergisinde ödemesi gereken tutarı belirlemek için de kullanılır.

Nakit Akışı Tablosu

Nakit akış tablosu, bir kuruluş tarafından verilen yıllık hesaplardan biridir ve kuruluşun hesabından ve kuruluşun hesabına olan nakit akışlarını açıklar. Bu yıllık hesap genellikle kar ve zarar hesabından daha az önemli görülse de, genellikle bir şirketin performansındaki diğer tablolardan doğrudan çıkarılamayan eğilimleri ayırt etmek için kullanılır. Bu, yıllık hesabı Finansal Planlama için uygun hale getirir.

Nakit akış tablosu esas olarak üç tür faaliyet hakkındadır: iş faaliyetleri, yatırım faaliyetleri ve mali faaliyetler. ticari faaliyetler şunları içerir: ürün satışları, davalar, komisyonlar, telif hakları, faturalar ve maaşlar. Yatırım faaliyetleri, varlıkların satın alınmasını içerir. Mali faaliyetler hisse ihracı ve kendi hisselerinin satın alınmasını içerir. Temettü ödemeleri de finansal faaliyetlerin kapsamına girer.

Ne düşünüyorsunuz?

Finansal Planlamanın açıklamasını biliyor musunuz? Finansal Planlama kendi çalışma ortamınızda nasıl uygulanır? Finansal Planlamanın önemli faktörlerinin veya faydalarının neler olduğuna inanıyorsunuz? Herhangi bir ipucunuz veya ek yorumunuz var mı?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Boyd, BK (1991). Stratejik planlama ve finansal performans: bir meta-analitik inceleme. Yönetim çalışmaları dergisi, 28 (4), 353-374.
 • Rhyne, LC (1986). Stratejik planlamanın finansal performansla ilişkisi. Stratejik yönetim dergisi, 7 (5), 423-436.
 • Welsch, GA, Hilton, RW ve Gordon, PN (1988). Bütçeleme: kar planlaması ve kontrolü. Londra: Prentice-Hall.
  • Paylaş:

  Yorumunuzu bırakın