Advanced
Search
 1. Home
 2. Eylem Merkezli Liderlik Nedir?

Eylem Merkezli Liderlik Nedir?

 • 22 Mart 2021
 • 0 Likes
 • 199 Views
 • 0 Comments

Bu yazı, John Adair tarafından yazılan Eylem Merkezli Liderliği (ACL) pratik bir şekilde anlatmaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü liderlik teorisinin tanımını ve temellerini anlayacaksınız.

Eylem Merkezli Liderlik (ACL) nedir?

İngiliz liderlik gurusu John Adair, ‘Liderlik Becerileri’ adlı kitabında anlattığı Eylem Merkezli Liderliğin (ACL) mucididir. John Adair’e göre liderlik kişinin özelliklerine bağlı değildir, öğrenilebilen bir şeydir. Ek olarak Adair liderlik ve yönetimi birbirinden ayırır. Yönetimin örgütsel sisteme dayandığına inanıyor.

Eylem Merkezli Liderlik: Üç Liderlik Seviyesi

Eylem Merkezli Liderlikle çalışmak için, John Adair’e göre liderlikte ayırt edilebilecek üç farklı organizasyonel seviyeye bakmak önemlidir:

Operasyonel seviye

Birkaç ekip liderinin bir amirine rapor verdiği operasyonel liderlik.

Takım seviyesi

Beş ila 20 kişilik departmanları ilgilendiren departman düzeyinde liderlik.

Stratejik seviye

Liderin, altındaki tüm seviyelerden sorumlu olduğu tüm organizasyonun stratejik liderliği.

Ek olarak Eylem Merkezli Liderlik modelinin uygulanması ve sürdürülmesi kolaydır. Liderler birkaç temel konuya odaklanabilmelidir; güçlü ekipler geliştirmek, verimliliği artırmak, iş kalitesini iyileştirmek, güçlü sonuçlar elde etmek ve iş ahlakı oluşturmak (çalışanların yaptıkları işe karşı olumlu tavırları).

Eylem Merkezli Liderlik (ACL): Üç Daireli Model

Eylem Merkezli Liderlik’te (ACL) Adair, üst üste gelen ve bağlantılı üç çemberi tanımlar. Liderlik her düzeyde uygulandığından, organizasyon içindeki görev, ekip ve birey sürekli olarak dikkate alınmalıdır. Sonuçta, çalışanlar liderlerinden ortak görevi yerine getirmelerine yardımcı olmalarını, ekip veya bölümün işbirliği ve sinerjisine katkıda bulunmalarını ve her bir çalışanın ihtiyaçları ile ilgilenmelerini bekler. Sonuç olarak bu üç daire birbirine bağlıdır. Eylem Merkezli Liderlik modeli durumdan veya organizasyon yapısından bağımsızdır. Liderlerin, grup veya durum üzerindeki kontrolünü tam olarak nerede kaybettiklerini belirlemelerine yardımcı olabilir.

1. Görev

Görevler çalışanlar tarafından yapılmalıdır. Liderler, rehberlik ve denetime izin verecek şekilde pozisyonlar ve beraberindeki görevler hakkında fikir sahibi olmalıdır. Görevler olmadan, sonuçlara dair bir içgörü yoktur.

2. Takım

Takımlar, organizasyonların eksenidir. Bölümlerin kendi uzmanlıkları vardır. İyi bir ekibe yatırım yaparak ve çeşitli ekip üyeleri arasında uyumu sürdürerek, bir lider sürekli bir tutarlılık yaratabilir. Takım ruhu, üretkenliğe ve iyi sonuçlara yol açar.

3. Birey

Lider, her çalışandan, gelişiminden ve gelişiminden sorumludur. Her bireyin maaş, eğlenceli ve zorlu çalışma ve sorumluluk aracılığıyla tanınmaya ihtiyacı vardır. Lider, çalışanları ile açık iletişim hatlarına sahip olmalı ve onların başarılarını ve performansını izlemelidir.

Eylem Merkezli Liderlik: Örtüşme

Eylem Merkezli Liderlik modeli, üst üste binen üç daire olarak sunulur. Bu aynı zamanda Adair’in modelinin ticari markasıdır. Görevlerin, ekibin ve bireysel ihtiyaçların örtüşmesi aşağıdaki gibidir:

Memnun duygu

Bir görevi bilinçli bir şekilde tamamlamak, bir çalışanın işinden memnun hissetmesini sağlar. Üstelik bu, çalışma atmosferine fayda sağlayan ve insanların birbirlerine yardım etmelerine ve destek olmalarına olanak tanıyan ekip ruhunu artırır.

Eylem Merkezli Liderlik: Güvenli ortam

Düzgün işleyen bir ekip, bireysel çalışanların rahatça çalışabileceği ve en iyi sonuçları elde etmek için her birini destekleyebileceği güvenli bir ortam sunar; bu, görevlerin bireysel olarak tamamlanmasına fayda sağlar. Görevlerin yerine getirilmesi mükemmel bir sonuca götürür.

Eylem Merkezli Liderlik: Bireysel ihtiyaçlar

Her bir çalışanın ihtiyacı önemlidir. Bu ihtiyaç dikkate alınmadığında veya karşılanmadığında, çalışanlar görevlerini düzgün bir şekilde yerine getirme konusunda yetersiz ve/veya motive olamazlar. Sonuç olarak diğer ekip üyeleriyle iyi iletişim kurmaya açık değiller ve ekip ruhu olmayacak.

Eylem Merkezli Liderlik için Sekiz Liderlik Fonksiyonu

Adair ve onun Eylem Merkezli Liderlik teorisine göre, liderliğin yukarıdaki üç yönü ancak lider aşağıdaki sekiz işlevi yerine getirdiğinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilir:

1. Tanımlama

Hem çalışanlar hem de ekip (departmanın kendisi) için hangi görevler ve hedefler üzerinde çalıştıkları ve görevlerin hangi zaman aralığında tamamlanması gerektiği açık olmalıdır.

2. Planlama

Görevlerin ve hedeflerin tanımlanmasının ardından, net bir zaman planının dahil edilmesi önemlidir. Bu durum çalışanların bir son teslim tarihinin ne zaman yaklaştığını ve bu arada kendilerinden ne beklendiğini bildikleri anlamına gelir.

3. Brifing

Örneğin, ekibini/departmanını bir ekip brifingi veya iş toplantısı hakkında bilgilendirmek bir liderin görevidir. Bu açık iletişim, iyi bir atmosfer yaratır ve işbirliğini ilerletir.

4. Kontrol

Liderler sadece kendi performansları ve işleyişleri üzerinde kontrole sahip olmamalı, aynı zamanda emrinde iyi kontrol sistemlerine sahip olduklarından emin olmalıdır. Örneğin, etkili yetkilendirme ve izleme sistemlerini düşünün.

5. Değerlendirme

Kontrolün ardından, liderlerin bu bilgilere dayanarak hem ekip başarılarını hem de bireysel başarıları değerlendirebilmesi ve değerlendirebilmesi önemlidir.

6. Motivasyon

Motive olmuş bir lider olmadan motive olmuş çalışan yok. Adair, altı motivasyon ilkesini ayırt eder:

 • Liderin kendisini motive etmesi gerekir: iyi bir rol model olun (bkz. 8. liderlik işlevi)
 • Lider, motivasyonu yüksek çalışanları seçmelidir
 • Lider gerçekçi ve zorlu hedefler belirlemelidir (1. liderlik işlevine bakın)
 • Lider, ilerlemenin çalışanlarını motive ettiğinin farkında olmalıdır
 • Lider, bireysel çalışanın performansına uygun adil ödüller sunmalıdır.
 • Lider, övgüde bulunarak, onlarla konuşarak, ilgi göstererek ve ekstra ödüller vererek çalışanlarını takdir etmelidir.
 • 7. Organizasyon

  Kendini, ekibi/departmanı ve yapıları ve süreçleri uygun şekilde organize etmek liderin görevidir.

  8. Örnek

  6. liderlik fonksiyonuna ait olanın ardından, bir liderin çalışanları ve ekibi için doğru örnek olması önemlidir. Her zaman iyi bir örnek olun.

  Eylem Merkezli Liderlik: Sorumluluk

  Lider, hedefler ve önlemler dahil sorumlulukları belirleyen kişidir. Bu durum Eylem Merkezli Liderliğe göre liderin normları ve standartları belirlediği ve ekibin ve bireysel çalışanın genel hedefinin başarılarını ve ilerlemesini kontrol ettiği ve raporladığı anlamına gelir.

  Bireysel çalışanla ilgili olarak lider, kişisel becerileri ve sonuçları tartışma ve değerlendirme sorumluluğuna sahiptir. Çalışanlarla yapılan görüşmelerde, kişisel ihtiyaçlarını sormaktan ve çalışanın daha fazla gelişimini kolaylaştırmaktan sorumludur.

  Ne düşünüyorsunuz?

  Pratik açıklamayı tanıyor musunuz yoksa daha fazla eklemeniz mi var? Organizasyonunuzda Eylem Merkezli Liderlik (ACL) uygulanıyor mu? Liderliğin öğrenilebileceğini düşünüyor musunuz?

  Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

  Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

  Kaynakça

 • Adair, JE (2006). Liderlik ve motivasyon: elli elli kuralı ve başkalarını motive etmenin sekiz temel ilkesi. Kogan Sayfa Yayıncıları.
 • Adair, JE (2007). Liderlik becerilerinizi geliştirin (Cilt 11). Kogan Sayfa Yayıncıları.
 • Braun, FC, Avital, M. ve Martz, B. (2012). Eylem merkezli ekip liderliği, performanstan daha fazlasını etkiler. Takım Performans Yönetimi: Uluslararası Bir Dergi, 18 (3/4), 176-195.
  • Share:

  Leave Your Comment