Advanced
Search
 1. Home
 2. ESH Çerçevesi (Weggeman) Nedir?

ESH Çerçevesi (Weggeman) Nedir?

 • 15 Mart 2021
 • 0 Likes
 • 200 Views
 • 0 Comments

Bu makale Mathieu Weggeman’ın ESH çerçevesini açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü problem çözme aracının temellerini anlayacaksınız.

ESH çerçevesi nedir?

Değişme kabiliyetine sahip meslek örgütlerinde, doğru bilgi doğru yerde bulunur, böylelikle organizasyonun her seviyesinde doğru karar verilebilir. Fakat böyle bir değişim sürecinden geçen kuruluşlar her zaman şu altı bileşeni hesaba katmak zorunda kalacaklardır: strateji, sistemler, personel, kültür, yönetim tarzları ve yapı.

Hollandalı organizasyon uzmanı Mathieu Weggeman, bu amaç için ESH çerçevesini geliştirdi. ESH bir kısaltmadır ve Evenwicht (Balance), Samenhang (Cohesion) ve Heterogenity anlamına gelir.

Analizler için ESH çerçevesi

ESH çerçevesi, McKinsey’nin 7S çerçevesine dayanır ve kurumları bir bütün olarak ele alır.

Denge

ESH çerçevesinde tüm bileşenler/öğeler eşit derecede önemlidir. Dolayısıyla “yapı”, “personel” den daha önemli değildir. Her bileşen, yöneticilerden orantılı bir zaman, enerji ve ilgi gerektirir.

Uyum

Altı bileşen arasında uyum ve karşılıklı bağımlılık vardır. Bir bileşen değiştirildiğinde, bu hemen diğer beş bileşeni etkileyecektir. Bu organizasyon değişkenleri uygun şekilde koordine edilmelidir.

Heterojenlik

ESH çerçevesi heterojendir. Bileşenlerin içeriği değişiklik gösterir. Resmi ve gayri resmi, iç ve dış ve zaman ve mekan arasında farklılıklar vardır. Bir yandan bir yönetici bir değerlendirme formu kullanarak resmi bir şekilde çalışır, diğer yandan bir çalışanla özel olarak konuşmak istediğinde gayri resmi olarak çalışır.

DOR modelindeki denge

ESH çerçevesi, DOR modelinin önemli bir bölümünü oluşturur; Hedefler (D), Organizasyon (O) ve Gerçekleşme (R). ESH çerçevesi, özellikle organizasyonel değişime odaklanır. Bunda aşağıdaki altı bileşen önemlidir:

Strateji

Önceden belirlenmiş organizasyonel hedefler nelerdir, bunlar nasıl takip edilir ve hangi kaynaklar mevcut ve gereklidir?

Sistemler

Bir organizasyonda günlük olarak faaliyet gösterebilmek için hangi kurallar ve prosedürler gereklidir?

Personel

Personel ne kadar uzman, azimli, bağımsız ve sadık? Bir organizasyonda hangi uzmanlıklar vardır? Çalışanlar doğru pozisyonlarda görevlendiriliyor mu?

Kültür

Organizasyonda hangi ortak standartlar ve değerler var ve bu standartlar ve değerler nasıl ifade ediliyor?

Yönetim stili

Organizasyonda hangi yönetim stilleri hakim?

Yapısı

Bir organizasyonda görev, sorumluluk ve yetkilerin dağılımı nasıldır?

Değişiklik

Her değişim yörüngesi bu altı bileşeni hesaba katmalıdır. Kuruluşlar, dış etkenler nedeniyle giderek daha sık değişmeye zorlanmaktadır. Bu durum altı bileşen arasındaki dengenin bulunması ve kurtarılması gereken esnek bir tutum gerektirir. Bunları önceden tahmin ederek, bir kuruluş, çok fazla kapsamlı sonuç olmaksızın değişikliklere ayak uydurabilecektir.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Ernest-Jones, T, (2005). Know How: Rekabet Avantajı için Bilgiyi Yönetme. The Economist Intelligence Unit, Haziran 2005, ss. 1-21.
 • Weggeman, M. (2000). Bilgi yönetimi: uygulama. Scriptum, Schiedam, Hollanda.
 • Weggeman, M. (1997) Bilgi yönetimi: bilgi yoğun organizasyonların tasarımı ve yönetimi. Scriptum, Schiedam, Hollanda.
  • Share:

  Leave Your Comment